• Konsultant zarządzania jakością (wyd. III)

Podtytuł Konsultant zarządzania jakością (wyd. III)
Autor Jerzy Kowalczyk
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 164
10.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-424-2

KSIĄŻKA MOŻE NOSIĆ ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Poradnik jest przeznaczony dla konsultantów - doradców w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania organizacją, w tym zwłaszcza zarządzania opar­tego na wymaganiach norm ISO serii 9000 - zarządzanie jakością, ISO serii 14000 - zarządzanie środowiskowe, a także TQM - Total Quality Manage­ment, Europejskiego Modelu Doskonałości EFQM itp. Poradnik został opracowany na podstawie doświadczeń uzyskanych przez autora i innych konsul­tantów współpracujących z nim przez wiele lat w trakcie wdrażania systemów w ponad 500 organizacjach z różnych branż przemysłowych oraz sek­tora usług, w tym również usług niematerialnych (banki, szkoły, usługi medyczne itp.).

Zawarte w poradniku uwagi dotyczące działania jednostek konsultingowych mogą być również pomocne organizacjom przy ich wyborze.

Wprowadzenie

Rozdział 1
Geneza konsultingu
1.1.Ogólne zasady i cele konsultingu
1.2.Konsulting w dziedzinie zarządzania jakością

Rozdział 2
Praktyczne aspekty konsultingu w czasie wdrażania systemu
zarządzania jakością
2.1.Diagnoza stanu organizacji - audit wstępny
2.1.1.Ogólne założenia diagnozy
2.1.2.Przygotowanie programu diagnozy
2.1.3.Podstawowe niedociągnięcia w przeprowadzaniu diagnozy
2.2.Spotkanie (szkolenie) z zarządem organizacji
2.2.1.Program spotkania z kierownictwem
2.2.2.Korzyści z wdrożenia systemu
2.2.3.Opracowanie projektu polityki i celów jakości
2.2.4.Opracowanie wstępnej mapy procesów
2.2.5.Spotkanie z kierownictwem - najczęściej występujące mankamenty
2.3.Szkolenie załogi
2.3.1.Szkolenie kierownictwa organizacji
2.3.2.Szkolenie Pełnomocnika Jakości
2.3.3.Szkolenie właścicieli procesów i grup roboczych
2.3.4.Szkolenie auditorów wewnętrznych
2.3.5.Szkolenie załogi
2.4.Opracowanie dokumentacji systemu
2.4.1.Określenie ram systemu zarządzania
2.4.2.Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji systemu
2.4.3.Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem procesami
2.4.4.Procesowa dokumentacja systemu
2.4.5.Wymagania normy ISO 9001:2000 w odniesieniu do specyfiki organizacji
2.4.6.Niektóre mankamenty na etapie opracowania dokumentacji systemu
2.5.Wdrożenie dokumentacji systemu - doskonalenie systemu
2.5.1.Ogólne zasady wdrażania i doskonalenia systemu
2.5.2.Wdrażanie i doskonalenie systemu - mankamenty

Rozdział 3
Kodeks działania konsultanta
3.1.Merytoryczna sylwetka konsultanta
3.2.Psychospołeczne aspekty działania konsultanta
3.3.Kodeks etyki zawodowej konsultanta
3.4.Typowe błędy w praktyce działania konsultanta

Bibliografia

Jerzy Kowalczyk - wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarządzania organizacją. Uczestniczył w ponad 250 wdrożeniach systemów zarządza­nia, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Wykładowca w zakresie zarządzania na wielu kursach, semina­riach, studiach podyplomowych. Autor książek i ponad 200 artykułów z dziedziny szeroko rozumianej jakości. Współautor systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz wykładowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania tego systemu. Członek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzy­stwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony złotymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Dosko­nalenia Zarządzania.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku