• Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. VI poprawione) OSTATNIE EGZEMPLARZE

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do reje­stracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Auto­rzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilne­go, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wy­jaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W poradniku można odna­leźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania: - Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie s

Podtytuł Jak założyć i prowadzić własną firmę. Praktyczny poradnik z przykładami (wyd. VI poprawione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 200
6.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-735-9

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Poradnik „Jak założyć i prowadzić własną firmę" pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do reje­stracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i obowiązującymi normami. Auto­rzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilne­go, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnaleźć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wy­jaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń zarówno z urzędem skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W poradniku można odna­leźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

- Jaki rodzaj działalności wybrać, by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła zyski, a nie straty?
- Jakie czynności należy wykonać, by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
- Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
- Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
- Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
- Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
- Jak i gdzie odnaleźć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
- Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
- Czego należy unikać i jak wypełnić dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w urzędzie skarbowym?
- Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie obowiązki pracodawcy?
- Kto, jak i kiedy powinien rozliczać się z ZUS-em?
- Co lepiej wybrać - kredyt czy leasing w ramach finansowania działalności?

Wprowadzenie 9

1. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 11
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 12
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 13
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 16
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 18
1.5. Lokalizacja i obszar działania 18
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 20
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 23


2. FORMY PRAWNE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 29
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 30
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 31
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 32
2.2.2. Spółka cywilna 33
2.2.3. Spółki prawa handlowego 36
2.2.3.1. Spółka jawna 36
2.2.3.2. Spółka partnerska 38
2.2.3.3. Spółka komandytowa 41
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 43
2.2.3.5. Spółka z o.o. 44
2.2.3.6. Spółka akcyjna 48
2.2.4. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw 52
2.2.4.1. Spółdzielnia europejska 53
2.2.4.2. Europejska spółka akcyjna 54
2.2.4.3. Europejska spółka prywatna 56
2.2.4.4. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych 57


3. PROCEDURA ZAKŁADANIA FIRMY (Aneta Sokół) 61
3.1. Rejestracja Spółki Kodeksu Handlowego 62
3.1.1. Notariusz 63
3.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 63
3.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON - co to jest? 68
3.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urząd Skarbowy 69
3.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpiecznia - ZUS 73
3.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 74
3.1.7. Założenie konta bankowego - Bank 74
3.1.8. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 75
3.1.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna - Sanepid 77
3.2. Jednoosobowa działaność gospodarcza i spółka cywilna 79


4. FORMY OPODATKOWANIA MAŁEJ FIRMY (Przemysław Mućko) 85
4.1. Karta podatkowa 86
4.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 87
4.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 88
4.1.3. Stawki podatku 89
4.1.4. Obowiązki podatników na karcie 91
4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 91
4.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 92
4.2.2. Stawki podatku 94
4.2.3. Obowiązki podatnika zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych 97
4.3. Ogólne zasady opodatkowania 98
4.3.1. Zakres opodatkowania 98
4.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 99
4.3.3. Koszty uzyskania przychodu 101
4.3.4. Towary 107
4.3.5. Ustalanie należnego podatku 108
4.3.6. Obowiązki podatników 109
4.4. Szczególne sytuacje: podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 110
4.4.1. Podatek liniowy 110
4.4.2. Zaliczki kwartalne 111
4.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 112


5. EWIDENCJE NIEZBĘDNE DO ROZLICZEŃ Z FISKUSEM (Przemysław Mućko) 115
5.1. Ewidencja przychodów dla opodatkowanych ryczałtem 116
5.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 116
5.1.2. Zasady ewidencji przychodów 117
5.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 119
5.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 119
5.2.2. Poprawianie błędów w księdze 121
5.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 121
5.2.4. Zasady ewidencji przychodów 122
5.2.5. Zasady ewidencji kosztów 123
5.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 126
5.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 126
5.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 128
5.3.3. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 129
5.3.4. Ewidencja wyposażenia 130
5.4. Samochód w firmie 131
5.4.1. Samochód jako środek trwały 132
5.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 133
5.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 133
5.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 134
5.6. Spis z natury 139


6. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW - PRAWNE FORMY ZATRUDNIENIA (Aneta Sokół) 141
6.1. Umowa o pracę 142
6.2. Umowy cywilnoprawne 144
6.2.1. Umowa zlecenie 144
6.2.2. Umowa o dzieło 148
6.2.3. Umowa agencyjna 150
6.2.4. Kontrakt menedżerski 152
6.3. Pozostałe wybrane formy pracy 154
6.3.1. Praca nakładcza 154
6.3.2. Praca tymczasowa 156
6.3.3. Telepraca 158
6.3.4. Praca na wezwanie 162


7. ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Przemysław Mućko) 165
7.1. Zasady ogólne 166
7.2. Składki na ubezpieczenia społeczne 169
7.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy 172
7.4. Formularze ZUS 172


8. WYBRANE FORMY FINASOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Aneta Sokół) 175
8.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 176
8.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 181
8.3. Leasing - wady i zalety 185
8.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 187
8.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 190


BIBLIOGRAFIA 197

Bąk E.: Elastyczne formy zatrudnienia. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Bielak J.: Tworzenie i działanie małej firmy. Wyd. P.K., Koszalin 2001.
Bielawska A.: Polityka podatkowa promująca inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw. Zesz. Nauk.
Uniw. Szcz. 1996, nr 155.
Bogaczyk J., Krupiński B., Lubińska H., Małecki P., Wieczorek A.: Własna firma. Zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej. Wyd. Forum Sp. z o.o., Poznań 2005.
Chmielarski G.: Franczyza jako sposób rozwiązania przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie.
Praca zbiorowa pod red. M. Romanowskiej, M. Trackiego, Wyd. Difin, Warszawa 2002.
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej,
Warszawa 2003.
Dębski S., Dębski D.: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Część 2. Wyd. WSiPSA. Warszawa 1994.
Domański T.: Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw. Wyd. UŁ Łódź 1992.
Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Praca zbiorowa pod red.
E. Kryńskiej. Wyd. IpiSS, Warszawa 2003.
Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. St. Marka, Wyd. US, Szczecin 2001.
Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz do instytucji prawnych. Wyd. D.W.
ABC, Warszawa 1998.
Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J.: Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski. Wyd.
PAN. Warszawa 1998.
Gałązka-Sobotka M.: Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, [w:]
Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, Praca zbiorowa pod red. I. Pruchnickiej-Grabis,
A. Szelągowskiej. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
Gniewka. E.: Kodeks Cywilny. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
Grzywacz J.: Faktoring, Wydanie II poszerzone i zaktualizowane. Wyd. PTE, Warszawa 2006.
Jaśkowski K., Maniewska E.: Kodeks Pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie Prawo
Pracy z orzecznictwem. Wyd. PWP, Zakamycze 2006.
Jasińska M.: Jak korzystanie zwierać umowy. Praktyczny poradnik. Wyd. IURiS, Warszawa-Poznań 2006.
Jazurkiewicz Z.: Na zachód, z orężem. Przegląd Techniczny 2005, nr 3.
Jonasz E.: Faktoring jako jedna z metod finansowania przedsiębiorstw na polskim rynku finansowym.
Wyd. Promotor, Warszawa 2008
Kidyba A.: Mały i średni przedsiębiorca jako kategoria normatywna. Prawo Spółek 2000, nr 2.
Kodeks Cywilny. Komentarz do artykułów 535-1088. Tom II, praca zbior. pod red. E. Gniewka. Wyd.
C.H. Beck. Warszawa 2004.
Kotler Ph.: Marketing Management. New Yersey 1994.
Kosacka-Łędzewicz D., Olszewski B.: Leksykon działalności gospodarczej 2006. Wyd. Unimex. Wrocław
2006.
Kurowska O.: Praca na wezwanie. Życie Warszawy z dnia 28.03.2007 r.
Lebiedzińskiego A.: Rola kredytu bankowego i innych instrumentów dłużnych w finansowaniu małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia i Prace. Kolegium Zarządzani i Finansów SGH, 2000 z. 17.
Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty. Wyd. PWN. Warszawa-
Poznań 2001.
Łuczka T.: Wybrane problemy klasyfikacyjne małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych. Gospodarka
Narodowa 1995, nr 7.
Markiewicz K.: Telepraca - co to jest, jak ją znależć i zorganizować na terenach wiejskich [w:] Mój biznes
w Internecie. Wyd. FWW. Warszawa 2005.
Metody organizacji i zarządzania. Praca zbiorowa pod red, J. Czekaja. Wyd. AE, Kraków 2007.
Mierzejewska-Majcherek J.: Ekonomika przedsiębiorstw. Wyd.. Difin. Warszawa 2006.
Nowicki R., Strużycki M., Reklama w przedsiębiorstwie, Wyd. Difin. Warszawa 2002.
Pawałowki A., Koroluk S.: Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych. Wyd.
Branta. Bydgoszcz-Gdańsk 2005.
Pozioł W., Szumański A., Weiss: J. Prawo spółek. Wyd. Branta. Bydgoszcz-Kraków 2002.
Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i praktyka. Wyd. UŁ. Łódź 1996.
Piątkowskiego W.: Małe i średnie przedsiębiorstwa.. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 1999, nr 149.
Pokorska B.: Przedsiębiorca w systemie franczyzowym. Wyd. PARP, Warszawa 2004.
Rakowska A.: Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
2003, nr 12.
Safin K.: Przedsiębiorstwo rodzinne - nowy element polskiej gospodarki. Gospodarka Narodowa 1997, nr 10.
Sawicka J.: Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW. Warszawa 2000.
Szplit A.: Bariery rozwojowe małych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 1992, nr 12.
Śniadecki J.: Moja firma. Wyd. PK. Koszalin 1998.
Tłoczyński D.: Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
1998, nr 6.
Tokaj-Krzewska A.: Frnachising. Stan rozwoju małych firm w Polsce. Wyd. Difin, Warszawa 1999.
Tokarski M., Tokarski A.: Factoring źródłem refinansowania udzielonego kredytu handlowego, Problemy
Rachunkowości 2005, październik-grudzień.
Ustrój prawny przedsiębiorców. Praca zbiorowa pod red. E. Kędry, A. Krasińskiej. Wyd. UMW. Olsztyn 2006.
Wach K., Sieja M., Zdolon M.: Rola internetu w przedsiębiorstwie w warunkach globalizacji gospodarki
światowej [w:] Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. J. Brdulaka,
Ł. Wodzowskiego. Wyd. IW, Warszawa 2004.
Wach K.: Jak założyć własną firmę w Polsce. Wyd. IWP, Kraków 2005.
Wasilczuk J.: Uwagi metodyczne dotyczące badań MSP. Zesz. Nauk. Politech. Gdan. 2001, nr 588.
Wiatr M. S., Kredytowanie małych firm - wybrane aspekty praktyczne. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania
i Finansów SGH 1999, z. 11.
Wiktorowska M., Europejska spółdzielnia szansą dla początkujących przedsiębiorstw. Prawo Przedsiębiorcy
2003.
Zborek J.: Wpływy warunków otoczenia na możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw na terenach
wiejskich. Wyd. UŁ. Łódź 1997.
ABC franchisingu w: http://www.franchising.info.pl/
Borowiec A.: Wady i zalety kontraktów menedżerskich w: http://praca.gazeta.pl/gazetapraca/
1,67725,2913810.html
Ładny J.: Kontrakt menedżerski w: http://www.jobuniverse.pl/artykuly/6711.htm
Kradzieże danych w: http://computersun.pl/internet.php?aid=34
Krupa-Dąbrowska R.: Przedsiębiorcy niechętni spółkom europejskim w: www.rzeczpospolita.pl
Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r w: http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf/4326b1a-
242fc14fd412563d20069fee3/84aacac460ef31a8c12569970033a83e/$FILE/D20001037Lj.pdf
Historia Internetu w: http://computersun.pl/internet.php?aid=27
http://ks.sejm.gov.pl/proc4/ustawy/2118_u.htm
http://www.praca-umowy.jrr.pl/
Marszałkowska-Krzyś E.: Spółdzielnia Europejska - ogólny zarys w: http://konf-ksh.prawo.uni.wroc.pl/
referathttp://studentnews.pl/serwis.php?s=92&pok=2713
Nowe formy zatrudnienia w: http://www.msp.money.pl/wiadomosci/doradzamy/artykul/nowe;formy;zatrudnienia,
255,0,142591.html#
Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939) w: http://www.ebanki.pl/prawo/prawo_
bankowe.html
Rodzaje franchisingu w: http://www.franchising.info.pl/
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 173,
poz. 1807)
Zalety franczyzy dla franczyzobiorcy w: http://www.franchising.info.pl/
Wady franczyzy dla franczyzobiorcy w: http://www.franchising.info.pl/
Zalety franczyzy dla franczyzodawcy w: http://www.franchising.info.pl/
Wady franczyzy dla franczyzodawcy w: http://www.franchising.info.pl/
Wach K., Internet jako środek promocji oraz element konkurencyjności firm w dobie globalizacji,
www.zti.com.pl/pp/refertay/ref5_full.html
Wallenrodhe C.: Paneuropejskie formy prowadzenia działalności gospodarczej w: http://www.ae.krakow.
pl/wachk/dydaktyka/msp/wallenrodhe.pdf
Zanim się zdecydujesz... w: http://www.franchising.info.pl/
www.banki.pl
www.gis.gov.pl
www.ms.gov.pl
www.mf.gov.pl
www.mg.gov.pl
www.pip.gov.pl
www.stat.gov.pl
www.zus.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku