• Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. IX poprawione)

Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszcze­gólnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawo­dawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnależć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Spo­łecznych. W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: - Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła

Podtytuł Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich (wyd. IX poprawione)
Autor Przemysław Mućko, Aneta Sokół
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-086-2
Poradnik pełni rolę doradcy dla osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej, a następnie jej prowadzeniem. Omówiono w nim krok po kroku wszystkie czynności, jakie należy wykonać by prawidłowo przygotować dokumenty potrzebne do uruchomienia przedsiębiorstwa w poszcze­gólnych urzędach zobowiązanych do rejestracji firmy. Każdy etap procedury rejestracyjnej został zaprezentowany zgodnie z obowiązującym ustawo­dawstwem i obowiązującymi normami. Autorzy publikacji szczególną uwagę poświęcili zmianom w zakresie prawa dotyczącego Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy. W poradniku odnależć można także wartościowe porady eksperta z dziedziny księgowości, który wyjaśnia najważniejsze kwestie z zakresu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, jak i Zakładem Ubezpieczeń Spo­łecznych.

W poradniku odnajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaki rodzaj działalności wybrać by nowo tworzona firma w przyszłości przynosiła korzyści, a nie straty?
- Jakie czynności należy wykonać by założyć własną firmę oraz gdzie poszukiwać ważnych informacji?
- Jakie druki i jak należy wypełnić by dokonać rejestracji firmy?
- Jakie terminy obowiązują przyszłego przedsiębiorcę, który zakłada działalność gospodarczą?
- Do jakich instytucji należy się zwrócić, aby uruchomić własną firmę?
- Jakie normy prawne obowiązują przyszłego przedsiębiorcę?
- Jak i gdzie odnależć przepisy prawa, a następnie jak je zastosować?
- Jaką formę opodatkowania najlepiej wybrać, gdy uruchamiamy działalność gospodarczą?
- Jak wypełniać dokumenty księgowe, by ustrzec się kar w Urzędzie Skarbowym?
- Na jakich warunkach zatrudniać pracownika, jakie są jego prawa, a jakie Twoje - jako pracodawcy - obowiązki?
- Jak rozliczać sie z ZUS-em, kto i kiedy?
- Co lepiej wybrać w ramach finansowania naszej działalności: kredyt czy leasing?
- Jak sporządzić biznesplan?
- Jakich błędów uniknąć przy planowaniu przedsięwzięć?
- W jaki sposób można prowadzić działalność przez Internet?
- Kiedy należy uzyskać koncesję, licencję czy zezwolenie by prowadzić przedsiębiorstwo?

Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przewodniku. Życzymy udanego korzystania.

Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 13
1.1. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca 13
1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 14
1.3. Pomysł na działalność gospodarczą 17
1.4. Pozycja jednostki gospodarczej na rynku - popyt i podaż 18
1.5. Lokalizacja i obszar działania 19
1.6. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 21
1.7. Rola Internetu w rozwoju przedsiębiorstwa 23

Rozdział 2. Formy prawne prowadzonej działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 27
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 27
2.2. Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 28
2.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne 29
2.2.2. Spółka cywilna 30
2.2.3. Spółki prawa handlowego 33
2.2.3.1. Spółka jawna 33
2.2.3.2. Spółka partnerska 35
2.2.3.3. Spółka komandytowa 38
2.2.3.4. Spółka komandytowo-akcyjna 39
2.2.3.5. Spółka z o.o 41
2.2.3.6. Spółka akcyjna 46

Rozdział 3. Paneuropejskie formy przedsiębiorstw (Aneta Sokół) 53
3.1. Spółdzielnia Europejska 53
3.2. Europejska Spółka Akcyjna 56
3.3. Europejska Spółka Prywatna 59
3.4. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 60

Rozdział 4. Procedura zakładania firmy (Aneta Sokół) 63
4.1. Rejestracja spółki prawa handlowego 63
4.1.1. Notariusz 64
4.1.2. Krajowy Rejestr Sądowy 64
4.1.3. Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON 69
4.1.4. Wybór formy opodatkowania i nadanie numeru NIP - Urząd Skarbowy 70
4.1.5. Zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia - ZUS 73
4.1.6. Wyrobienie pieczątki firmy 74
4.1.7. Założenie konta bankowego - bank 75
4.1.8. Państwowa Inspekcja Pracy - PIP 76
4.1.9. Państwowa Inspekcja Sanitarna - SANEPID 77
4.2. Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna 79

Rozdział 5. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 83
5.1. Działalność regulowana 83
5.2. Działalność wymagająca zgody lub zezwolenia 85
5.3. Działalność licencjonowana 87
5.4. Działalność koncesjonowana 88

Rozdział 6. Stan i kierunki rozwoju wybranych elektronicznych ułatwień zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (Aneta Sokół) 91
6.1. Wybrane elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej 93
6.2. Wybrane elektroniczne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej 94
6.2.1. Możliwości i perspektywy rozwoju rozliczeń z e-administracją państwową 95
6.2.2. Elektroniczne nawiązywanie współpracy i prowadzenie rozliczeń z klientami, kontrahentami i dostawcami 96
6.2.3. Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej do prowadzenia działalności gospodarczej 97

Rozdział 7. Formy opodatkowania małej firmy w Polsce (Przemysław Mućko) 101
7.1. Karta podatkowa 102
7.1.1. Zakres przedmiotowy stosowania karty podatkowej 103
7.1.2. Warunki zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej 104
7.1.3. Stawki podatku 105
7.1.4. Obowiązki podatników na karcie 106
7.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 107
7.2.1. Zakres stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 107
7.2.2. Stawki podatku 109
7.3. Ogólne zasady opodatkowania 112
7.3.1. Zakres opodatkowania 113
7.3.2. Przychody z działalności gospodarczej 114
7.3.3. Koszty uzyskania przychodu 116
7.3.4. Towary 121
7.3.5. Ustalanie należnego podatku 122
7.3.6. Obowiązki podatników 122
7.4. Szczególne sytuacje - podatek liniowy i uproszczenia w zaliczkach 123
7.4.1. Podatek liniowy 123
7.4.2. Zaliczki kwartalne 124
7.4.3. Uproszczona forma rozliczeń miesięcznych 125

Rozdział 8. Ewidencje podatkowe polskich małych przedsiębiorstw (Przemysław Mućko) 127
8.1. Ewidencja przychodów u podatników opodatkowanych ryczałtem 127
8.1.1. Podstawa zapisu w ewidencji przychodów 127
8.1.2. Zasady ewidencji przychodów 128
8.2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 130
8.2.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 130
8.2.2. Poprawianie błędów w księdze 131
8.2.3. Układ księgi przychodów i rozchodów 132
8.2.4. Zasady ewidencji przychodów 132
8.2.5. Zasady ewidencji kosztów 134
8.3. Ewidencja majątku małego przedsiębiorcy 136
8.3.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 136
8.3.2. Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 138
8.3.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 139
8.3.4. Ewidencja wyposażenia 140
8.4. Samochód w firmie 140
8.4.1. Samochód jako środek trwały 141
8.4.2. Samochód właściciela wykorzystywany w działalności gospodarczej 142
8.4.3. Samochód pracownika wykorzystywany do celów służbowych 142
8.5. Wypełnianie dokumentów księgowych 143
8.6. Spis z natury 147

Rozdział 9. Zatrudnienie pracowników - prawne formy zatrudnienia (Aneta Sokół) 151
9.1. Umowa o pracę 151
9.2. Umowy cywilnoprawne 153
9.2.1. Umowa zlecenie 153
9.2.2. Umowa o dzieło 156
9.2.3. Umowa agencyjna 158
9.2.4. Kontrakt menedżerski 161
9.3. Pozostałe wybrane formy pracy 163
9.3.1. Praca nakładcza 163
9.3.2. Praca tymczasowa 165
9.3.3. Telepraca 166
9.3.4. Praca na wezwanie 170

Rozdział 10. Rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych (Przemysław Mućko) 171
10.1. Zasady ogólne 171
10.2. Składki na ubezpieczenie społeczne 174
10.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy 176
10.4. Formularze ZUS 177

Rozdział 11. Wybrane formy finansowania działalności gospodarczej (Aneta Sokół) 181
11.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw 181
11.2. Kredyt - jak z niego skorzystać? 184
11.3. Leasing - wady i zalety 189
11.4. Factoring jako źródło dodatkowej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa 191
11.5. Franchising jako strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstw 194
11.6. Fundusze europejskie 2007-2013 198
11.6.1. Unijne wsparcie na inwestycje i innowacje dla sektora MSP 198
11.6.2. Wsparcie dla sektora MSP z funduszy Unii Europejskiej na szkolenia, doradztwo i zatrudnienie 200

Rozdział 12. Biznesplan - jak go przygotować? (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 203
12.1. Definicja biznesplanu 203
12.2. Cele biznesplanu 205
12.3. Odbiorcy biznesplanu 206
12.4. Rodzaje biznesplanów 207
12.5. Korzyści wynikające ze sporządzenia biznesplanu 208
12.6. Błędy popełniane w trakcie sporządzania biznesplanu 208
12.7. Elementy biznesplanu 210

Rozdział 13. Procedura zakładania działalności gospodarczej w wybranych krajach europejskich (Aneta Sokół, Przemysław Mućko) 223
13.1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 223
13.1.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 223
13.1.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 226
13.1.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii 227
13.2. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Republice Irlandii 229
13.2.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Irlandii 229
13.2.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 229
13.3. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech 231
13.3.1. Formy prawne działalności gospodarczej w Niemczech 231
13.3.2. Procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej 231

Bibliografia 235

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku