• Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

Wybór zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek u progu zakończenia etapu edukacji na poziomie szkoły średniej. Głównie dlatego, że zwykle determinuje wiele aspektów dalszego życia oraz sposób jego finansowania. • Uczniowie szkół średnich mający zacięcie do przedmiotów ścisłych • Studenci pierwszego roku studiów inżynierskich wciąż niepewni co do słuszności swojego wyboru • Rodzice i pedagodzy, na których pomoc w wyborze drogi życiowej dobrze móc liczyć - dla tych wszystkich ta książka jest niezwykle wartościową pozycją. Jej treść ma na celu zaprezentowanie zawodu inżyniera na tle rozpoczynającej się na naszych oczach czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z wszechobecną i błyskawicznie wypełniającą wszystkie dziedziny życia cyfryzacją. Inżynier Przemysłu 4.0 to niewątpliwie zawód przyszłości - gwarantujący dobrą i pełną wyzwań pracę na całym świecie. • Jakich umiejętności oczekuje się od przyszłego inżyniera? • Jaką wiedzę mieć powinien? • W jaki

Podtytuł Inżynier - zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Autor Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-403-7

Wybór zawodu jest jedną z ważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek u progu zakończenia etapu edukacji na poziomie szkoły średniej. Głównie dlatego, że zwykle determinuje wiele aspektów dalszego życia oraz sposób jego finansowania.
• Uczniowie szkół średnich mający zacięcie do przedmiotów ścisłych
• Studenci pierwszego roku studiów inżynierskich wciąż niepewni co do słuszności swojego wyboru
• Rodzice i pedagodzy, na których pomoc w wyborze drogi życiowej dobrze móc liczyć
- dla tych wszystkich ta książka jest niezwykle wartościową pozycją.

Jej treść ma na celu zaprezentowanie zawodu inżyniera na tle rozpoczynającej się na naszych oczach czwartej rewolucji przemysłowej, związanej z wszechobecną i błyskawicznie wypełniającą wszystkie dziedziny życia cyfryzacją.

Inżynier Przemysłu 4.0 to niewątpliwie zawód przyszłości - gwarantujący dobrą i pełną wyzwań pracę na całym świecie.
• Jakich umiejętności oczekuje się od przyszłego inżyniera?
• Jaką wiedzę mieć powinien?
• W jaki sposób matematyka, fizyka i chemia wykorzystywane są w procesie projektowania inżynierskiego?
• Jak innowacyjność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole i zarządzania nim wpływają na karierę inżynierską?


Jedyny taki podręcznik na rynku, precyzyjnie i ciekawie nakreślający pełny obraz zawodu inżynierskiego, będący efektem zespołowej pracy naukowców z Polski i Stanów Zjednoczonych. Poprzez prezentację wymaganych predyspozycji, umiejętności i kompetencji stanowi kompendium wiedzy o zawodzie.

Podziękowanie 7

1. Wprowadzenie (dr Wes Grebski, dr Sandra Grabowka) 9
2. Inżynieria jako zawód (dr Wes Grebski) 11
3. Kroki milowe w technice (dr inż. Sandra Grabowska) 15
3.1. Największe osiągnięcia inżynieryjne w XX w. 15
3.2. Czwarta rewolucja przemysłowa - era Przemysłu 4.0 17
4. Dyscypliny inżynierskie i techniczne (dr inż. Sandra Grabowska) 23
5. Klucz do sukcesu - co jest ważne na studiach inżynierskich (dr inż. Sandra Grabowska) 27
5.1. E-learning jako innowacyjna forma uczenia się 29
5.2. Jak odnieść sukces na studiach technicznych? To nic skomplikowanego - możesz to zrobić! 32
6. Procedura projektowania inżynierskiego (dr Wes Grebski) 37
7. Projektowanie wytrzymałościowe (dr Wes Grebski) 39
7.1. Siły i momenty 39
7.2. Stan równowagi 45
7.3. Kratownice 53
7.4. Ramy i maszyny 62
8. Pojęcie niezawodności i współczynnika bezpieczeństwa (dr Wes Grebski) 73
9. Pojęcie energii - sprawność energetyczna (dr Wes Grebski) 87
10. Problemy związane z energią (dr Wes Grebski) 95
11. Projektowanie inżynierskie (dr Wes Grebski) 105
12. Rola inżynierów w ochronie środowiska (dr Michalene Grebski) 111
13. Rola inżynierów w globalnej gospodarce (dr Michalene Grebski) 117
14. Komunikacja graficzna (dr Wes Grebski) 121
15. Ochrona własności intelektualnej (dr inż. Sandra Grabowska) 125
16. Ekosystem innowacyjności i kreatywności (dr Michalene Grebski) 131
17. Style kierowania i przywództwo (prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak) 149
18. Kształtowanie innowacyjności i postaw proinnowacyjnych (prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak) 163
19. Kształtowanie cech i kompetencji przywódczych (prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak) 181
20. Pomiar innowacyjności i zachowania innowacyjne (prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak) 193
21. Ocena umiejętności przywódczych (prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak) 203
22. Zastosowanie innowacyjności i umiejętności przywódczych w życiu codziennym (dr Michalene Grebski) 211
23. Uwagi końcowe (dr Wes Grebski) 221

Symbole 223
Bibliografia 225
Informacje o Autorach 239

Prof. Wiesław Grebski przez 35 lat pracował w Pennsylvania State University. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego inżynierii. Był koordynatorem programu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria ze specjalnością w dziedzinie energii alternatywnej i wytwarzania energii. Autor wielu niekonwencjonalnych form nauki i pracy ze studentami. Zdobył nagrodę Miltona S. Eisenhowera - jedno z najwyższych wyróżnień Uczelni, a także 11 innych nagród w zakresie nauczania i doradztwa zawodowego. Aby zainteresować młodych ludzi inżynierią, uczył również licealistów. Z jedną ze swoich klas zbudował samolot. Przeszedł na emeryturę w 2017 r.

Dr Michalene Eva Grebski obroniła doktorat na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. W latach 2018-2020 pracowała na stanowisku Adjunct Instructor w Northampton Community College's Monroe Campus. Od 2020 r. pracuje w Colorado Mesa University. Jest autorką 3 książek i licznych artykułów z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zajmuje się problematyką inkubatorów biznesu, psychologii w biznesie, innowacyjności i kreatywności z perspektywy psychologicznej.

Dr inż. Sandra Grabowska pracuje jako adiunkt w Katedrze Inżynierii Produkcji Politechniki Śląskiej. Jej badania koncentrują się na modelach biznesowych, nowoczesnych formach zarządzania i Przemyśle 4.0. Aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by łączyć naukę z biznesem. Jest autorką i współautorką blisko 60 publikacji naukowych, w tym: artykułów w czasopismach naukowych, referatów wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, rozdziałów monografii, książek.

Prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak pracuje jako profesor w Katedrze Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Jest autorem ponad 400 artykułów i 20 książek z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Wypromował 4 doktorów. Zajmuje się problematyką: zarządzania jakością, metod i narzędzi zarządzania, Smart City, Przemysłu 4.0, internacjonalizacji zarządzania i CSR. Jest wiceprezesem Śląskiego Oddziału Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa oraz recenzentem i redaktorem w licznych czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku