• Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne - wybrane aspekty. Tom 6

Podtytuł Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne - wybrane aspekty. Tom 6
Autor Aldona Uziębło, Marcin Kalinowski, Michał Pronobis (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 167
24.00 18.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-288-0

Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne to dziedziny, w których zachodzą nieustanne zmiany, wpływając na działalność różnych podmiotów. Problematyka finansów przedsiębiorstw w świetle nieustannie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, rozwoju nowych form finansowania działalności, nowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących zmian. Z kolei finanse publiczne są newralgicznym obszarem zainteresowań z uwagi na oddziaływanie na całą gospodarkę. Szczególnie ważne są rozwiązania polityki podatkowej i transferów publicznych w kontekście gospodarowania funduszami przez budżet centralny i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Obie dziedziny finansów są zatem istotne zarówno dla teoretyków, jak i praktyków życia gospodarczego. Dlatego właśnie prezentowane opracowanie skupia się na finansach przedsiębiorstw oraz finansach publicznych, a dokładniej na ich wybranych aspektach. Niemożliwe jest bowiem ujęcie w jednej publikacji wszystkich kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Rozważania zaprezentowane w niniejszej pracy mają na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnych problemów gospodarczych i zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie z nadzieją na uwzględnienie ich przy wdrożeniach nowych rozwiązań w polityce gospodarczej oraz reformie finansów publicznych.

Zamieszczone w Pracach treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów badań naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym doświadczeniu praktycznym. Mamy nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych pogłębionych rozważań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Wprowadzenie 7

Część I
Finanse przedsiębiorstw

1. Ujawnianie i wycena instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych - Grażyna Voss 11
1.1. Instrumenty finansowe w świetle regulacji prawnych 11
1.2. Ujawnianie informacji o instrumentach finansowych 18
Streszczenie/Summary 20
Bibliografia 20

2. Instrumenty optymalizacji podatkowej a nadużywanie prawa - Jacek Patyk 21
2.1. Instrumenty optymalizacji podatkowej wg wybranych kryteriów 22
2.2. Kryterium podmiotowe - wybór formy organizacyjno-prawnej podatnika 22
2.3. Kryterium przedmiotowe - stosowanie optymalizacji opodatkowania w oparciu o przedmiot regulacji prawnej wynikający z ustawy podatkowej 24
2.4. Konfrontacja instrumentu optymalizującego opodatkowanie a nadużycie prawa
w działalności gospodarczej 262.5. Znaczenie nadużycia prawa 27
2.6. Regulacje antyabuzywne w optymalizowaniu opodatkowania a obejęciu przepisów prawa 27
Streszczenie/Summary 29

3. Venture capital jako sposób finansowania przedsiębiorstw - Aldona Uziębło 31
3.1. Pojęcie venture capital 31
3.2. Venture capital w USA i w Europie 33
3.3. Venture capital w Polsce 34
3.3.1. Źródła pochodzenia venture capital 35
3.3.2. Branże atrakcyjne dla venture capital 37
3.3.3. Bariery rozwoju rynku VC 37
Streszczenie/Summary 39
Bibliografia 41

4. Informacja finansowa w małym przedsiębiorstwie - Beata Kotowska 43
4.1. Czym jest informacja? 44
4.2. Małe przedsiębiorstwo - podstawowe klasyfikacje i definicje 45
4.3. Rachunkowość małych przedsiębiorstw - źródło informacji w małym przedsiębiorstwie 46
Streszczenie/Summary 50
Bibliografia 53

Część II
Finansowanie działalności przedsiębiorstw

5. Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną w Polsce - Krzysztof Szczepaniak 59
5.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce 59
5.1.1. Bezpieczeństwo energetyczne a odnawialne źródła energii 59
5.1.2. Moc zainstalowana w polskich elektrowniach wykorzystujących OZE 60
5.1.3. Perspektywa inwestycji w OZE w latach 2010-2020 61
5.2. Finansowanie inwestycji w energetykę ekologiczną z funduszy Unii Europejskiej 62
5.3. Rozwój OZE z udziałem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 66
5.4. Finansowanie inwestycji w energetykę odnawialną przez sektor bankowy 68
Streszczenie/Summary 70
Bibliografia 72

6. Innowacyjność spółek na rynku NewConnect - Ewa Widz 75
6.1. Rozwój alternatywnego systemu obrotu NewConnect 76
6.2. Innowacyjność a struktura sektorowa NewConnect 79
6.3. Rentowność inwestycji w spółki NewConnect 83
6.4. Inwestorzy na rynku NewConnect 85
Streszczenie/Summary 87
Bibliografia 88

7. Znaczenie rynku NewConnect dla finansowania innowacji w Polsce - Stanisław Kaszuba 89
7.1. Charakterystyka rynku NewConnect i jego rozwój w latach 2007-2009 90
7.1.1. Charakterystyka rynku NewConnect 90
7.1.2. Rozwój rynku NewConnect w latach 2007-2009 90
7.2. Innowacyjność i innowacje 92
7.2.1. Istota innowacji 92
7.3. Metody finansowania innowacyjnych inwestycji 95
7.3.1. Finansowanie poprzez udział Aniołów Biznesu 95
7.3.2. Finansowanie poprzez fundusze private equity/venture capital 97
7.3.3. Rynek NewConnect na tle pozostałych metod finansowania innowacji 99
Streszczenie/Summary 102
Bibliografia 103

8. Rynek fuzji i przejęć w Polsce w obliczu kryzysu finansowego - Piotr Wróbel, Olga Wyszkowska-Kaniewska 105
8.1. Teoretyczne ujęcie rynku fuzji i przejęć 105
8.2. Rozwój rynku fuzji i przejęć w Polsce do roku 2007 107
8.2.1. Kategorie kupujących i ich motywy 107
8.2.2. Kategorie sprzedających i ich motywy 108
8.2.3. Rodzaje transakcji 109
8.2.4. Wielkość rynku 109
8.3. Rynek fuzji i przejęć w latach 2008-2009 110
8.4. Kierunki dalszego rozwoju rynku kontroli 113
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

Część III
Finanse sektora publicznego

9. Bony skarbowe instrumentem finansowania długu publicznego - Barbara Ptaszyńska 121
9.1. Rodzaje papierów wartościowych 121
9.2. Bony skarbowe w Polsce 123
9.3. Czynniki kształtujące emisję bonów skarbowych w Polsce 125
9.4. Realizacja założeń programu zarządzania długiem publicznym 126
Streszczenie/Summary 127
Bibliografia 128

10. Wzrost rynków skarbowych papierów wartościowych w latach 2008-2009 - Magdalena Redo (Dynus) 129
10.1. Koszt finansowania ekspansji fiskalnej 131
10.2. Rozwój rynków obligacji skarbowych 133
Streszczenie/Summary 138
Bibliografia 139

11. Rynek obligacji komunalnych w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce - Jan Adamiak 141
11.1. Wydatki na inwestycje oraz zadłużenie JST na tle słabnącej koniunktury gospodarczej i kryzysu finansów publicznych 142
11.2. Zaciąganie długu przez JST w formie emisji obligacji komunalnych 145
11.3. Obligacje przychodowe jako innowacyjny instrument dłużny finansowania rozwoju infrastruktury komunalnej 148
Streszczenie/Summary 151
Bibliografia 154

12. Zmiany w systemie finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce - rewolucja czy ewolucja - Anna Szelągowska 155
12.1. Charakterystyka systemu towarzystw budownictwa społecznego 155
12.2. Reforma mieszkaniowa - ewolucja czy rewolucja w systemie finansowania społecznego budownictwa mieszkaniowego? 160
Streszczenie/Summary 165
Bibliografia 166

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku