• Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Ewolucyjne uwarunkowania pieniądza cyfrowego
Autor Artur Borcuch
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 344
70.00 35.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-464-8

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Wśród wielu wyzwań, które stają się udziałem ekonomii na szczególna uwagę zasługuje wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę (a w szczególności system finansowy) i funkcjonującego w niej człoweika. Wpływ ten w okresie ostatnich dekad uległ znacznemu zdynamizowaniu przyczyniając się do wzrostu liczby transakcji realizowanych po niższym koszcie.

Celem niniejszej pracy jest: przedstawienie uwarunkowań funkcjonowania pieniądza cyfrowego (w środowisku gospodarczym, społecznym i technicznym), który jest nową generacją peniądza, przy czym z uwagi na sens rozważań zawartych w pracy wskazuje się, iż ewlucja dotyczy podmiotu, czyli samego pieniądza, jak również ewlucja odnosi sie do otoczenia, czyli gospodarki, społeczeństwa, techniki; ocena funkcjonowania pieniądza cyfrowego w gospodarce wirtualnej oraz gospodarce realnej. W sferze wirtualnej na szczególna uwagę zasluguje analiza gospodarki elektronicznej, wirtualnych gospodarek oraz innowacyjnych form płatności. Z uwagi na rozległą problematykę, przedstawione wyniki obejmują wybrane wurtualne światy oraz wybrane systemy płatności internetowych. Tym samym nie wszystkie kategorie przepływów w wirtualnych światach zostały objęte analizą. W sferze realnej pod uwagę wzięto kwestie związane z wykluczeniem finansowym oraz ubankowieniem społeczeństwa, czyli czyniki, które mają wpływ na budowanie społeczeństwa, bezgotówkowego i upowszechnienie pieniądza cyfrowego.

Przedmiotem badania pracy jest ewolucja form występowania pieniądza oraz zakorzenienie pieniądza cyfrowego w historii pieniądza papierowego. Przedmiotem poznania jest wpływ środowiska internetowego na przetrwanie tradycyjnych i współczesnych form pieniądza transakcyjnego i zdawkowego.

Wstęp 5
Uzasadnienie podjęcia tematu 5
Cel rozprawy i hipotezy 8
Struktura rozprawy 10
Zastosowanie metod badawczych, użyteczność rozprawy i baza materiałowa 12

Rozdział 1
Historia pieniądza - od pieniądza towarowego do pieniądza elektronicznego 15
1.1. Pieniądz w perspektywie historycznej 15
1.2. Funkcje, formy pieniądza i jego emisja 24
1.3. Spór o istotę pieniądza oraz dyskusja o gospodarce bez pieniądza 43

Rozdział 2
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na rozwój społeczno-ekonomiczny 49
2.1. Rekonfiguracja życia w wymiarze społecznym i gospodarczym 49
2.2. Społeczeństwo sieci - społeczny i ekonomiczny fenomen Internetu 97
2.3. Społeczeństwo przyszłości - możliwe kierunki rozwoju gospodarki i finansów 103

Rozdział 3
Rynek elektroniczny - miejsce występowania pieniądza cyfrowego 117
3.1. Spojrzenie na rynek nowej ekonomii instytucjonalnej 117
3.2. Rynek elektroniczny jako element zglobalizowanej gospodarki elektronicznej 140
3.3. Uczestnicy rynku elektronicznego i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki elektronicznej 150

Rozdział 4
Wirtualizacja życia społecznego i wirtualizacja gospodarki 181
4.1. Społeczeństwo wirtualne jako urzeczywistnienie więzi międzyludzkich w cyberprzestrzeni 181
4.2. Funkcjonowanie społeczeństwa wirtualnego 185
4.3. Gospodarka wirtualna gier online i jej wpływ na gospodarkę realną 195
4.4. Wirtualny świat, wirtualna gospodarka i wirtualny pieniądz 201

Rozdział 5
Płatności na rynku elektronicznym - formy cyfrowego pieniądza 207
5.1. Tradycyjne metody rozliczania transakcji realizowanych w Internecie - przeszłość 207
5.2. Elektroniczne formy rozliczania transakcji dokonywanych w Internecie - teraźniejszość 210
5.3. Płatności mobilne - nowy obszar rozwoju cyfrowego pieniądza 241

Rozdział 6
Wykluczenie finansowe a funkcjonowanie systemu finansowego 257
6.1. System finansowy a ograniczanie kosztów transakcyjnych 257
6.2. Wykluczenie finansowe - bariera na drodze do rozwoju pieniądza cyfrowego 280
6.3. Ubankowienie społeczeństwa - istotny warunek funkcjonowania pieniądza cyfrowego 286

Zakończenie 303
Bibliografia 311
Spis tabel 337
Spis rysunków 341

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku