• Egzotyczne opcje finansowe - systematyka, wycena, strategia (wyd. IV) - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Egzotyczne opcje finansowe - systematyka, wycena, strategia (wyd. IV)
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 248
46.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-465-5

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI

Autorka przedstawia, na trafnie dobranych przykładach, zasady działania opcji niestandardowych, ich wycenę oraz możliwości zastosowania. Dowo­dzi, iż odpowiednio skonstruowane egzotyczne kontrakty opcyjne stanowią często tańsze i mniej skomplikowane od instrumentów klasycznych narzę­dzie zarządzania ryzykiem finansowym. Dynamiczny rozwój polskiego rynku finansowego w ostatnich latach sprawia, że tematyka ta jest wyjątkowo aktualna.

Jest to pierwsza pozycja w Polsce kompleksowo analizująca opcje niestandardowe oraz ich perspektywy rozwoju w naszym kraju. Może być źródłem wiedzy zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak również inwestorów i innych osób zainteresowanych rynkiem finansowym oraz instru­mentami pochodnymi. Takiego opracowania od dawna brakowało na polskim rynku wydawniczym.
Prof. dr hab. Jerzy Nowakowski

Wprowadzenie 7

Rozdział I
Od opcji klasycznych do niestandardowych 9
1.1. Rodzaje kontraktów opcyjnych 9
1.2. Połączenia opcji z akcjami 11
1.3. Techniki typu spread 13
1.4. Strategie kombinowane typu straddle, strangle, strip i strap 16
1.5. Pomiar parametru zmienności i jego rola 20
1.6. Parametry wpływające na wartość opcji standardowej 24
1.7. Proces stochastyczny a wycena opcji 29
1.8. Modele dwumianowe 31
1.9. Model Blacka-Scholesa 36
1.10. Definicje i systematyka opcji egzotycznych 41

Rozdział II
Opcje uwarunkowane (path-dependent options) 49
2.1. Rodzaje opcji uwarunkowanych i ogólne zasady wyceny 49
2.2. Opcje barierowe (barrier options) 51
2.3. Opcje wsteczne (lookback options) 76
2.4. Opcje drabinowe (ladder options) 88
2.5. Opcje zapadkowe (ratchet lub cliquet options) 91
2.6. Opcje azjatyckie (Asian options) 93
2.7. Opcje okrzykowe (shout lub deferred-strike options) 102
2.8. Opcje hybrydowe (hybrid options) 106
2.9. Opcje jednego uderzenia (one-clique options) 110

Rozdział III
Opcje korelacyjne (correlation options) 115
3.1. Odmiany opcji korelacyjnych 115
3.2. Opcje wymienne (exchange options) 116
3.3. Opcje "wypaść lepiej" (out-performance options) 120
3.4. Opcje ilorazowe (quotient lub ratio options) 122
3.5. Opcje na rozpiętość (spread options) 125
3.6. Opcje tęczowe (rainbow options) 129
3.7. Opcje najlepszy-najgorszy (options paying the best or worst) 135
3.8. Opcje koszykowe (basket options) 138
3.9. Opcje na zagraniczne właścicielskie papiery wartościowe (flexo lub foreign-equity options) 142
3.10. Opcje na kurs walutowy powiązane z aktywem bazowym (beach options lub equity-linked foreign exchange options) 148
3.11. Opcje ilościowe (quanto lub quantity-adjusted options) 152
3.12. Opcje produktowe (product options) 158
3.13. Korelacyjne opcje binarne (correlation digital options) 161
3.14. Opcje na rozpiętość pomiędzy tęczami (spread over the rainbows) 165
3.15. Opcje z podwójną ceną wykonania (dual-strike options) 166
3.16. Opcje alternatywne (alternative options) 169

Rozdział IV
Pozostałe grupy opcji egzotycznych 173
4.1. Opcje pojedyncze (singular payoff options) 173
4.1.1. Opcje binarne (digital options, binary options, bet options, all-or-nothing options) 173
4.1.2. Opcje typu supershares 180
4.1.3. Opcje z odstępem (gap options) 184
4.1.4. Opcje o uwarunkowanej premii (contingent premium options) 188
4.2. Opcje elastyczne (time-dependent options) 190
4.2.1. Opcje z opóźnionym startem (forward-start options) 191
4.2.2. Opcje bermudzkie (Bermuda options) 195
4.2.3. Opcje wyboru (chooser options) 197
4.2.4. Opcje ratalne (instalment options) 201
4.3. Opcje złożone (compound options) 203
4.4. Opcje o nieliniowej funkcji wypłaty (nonlinear payoff options) 209

Rozdział V
Kontrakty opcyjne w Polsce 215
5.1. Opcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 215
5.2. Rynek pozagiełdowy 217
5.3. Zastosowanie opcji egzotycznych do zabezpieczenia ryzyka kursu walutowego 219
5.3.1.Opcje w strategiach hedgingowych stosowanych przez polskich eksporterów 220
5.3.1.1. Możliwości zabezpieczenia aprecjacji waluty 220
5.3.1.2. Zajęcie krótkiej pozycji w standardowej opcji call 222
5.3.1.3. Zajęcie długiej pozycji w klasycznej opcji put 223
5.3.1.4. Zajęcie krótkiej pozycji w opcji call dodanie górnej bariery aktywacyjnej 226
5.3.1.5. Zajęcie pozycji długiej w opcji put dodanie górnej lub dolnej bariery dezaktywacyjnej 227
5.3.1.6. Klasyczny korytarz zerokosztowy 229
5.3.1.7. Asymetryczny korytarz zerokosztowy 230
5.3.1.8. Barierowy korytarz zerokosztowy 231
5.3.1.9. Barierowy korytarz asymetryczny 232
5.4. Ryzyko związane z zawieraniem transakcji opcyjnych 234
5.5. Strategie zabezpieczające polskich wystawców opcji 236
5.6. Przyszłość polskiego rynku 237

Bibliografia 241

Dr Izabela Pruchnicka-Grabias jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w Kolegium Zarządzania i Finansów uzyskała stopien doktora nauk ekonomicznych. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Bankowości SGH. Jest autorką kilkudziesieciu publikacji dotyczących rynku finansowe­go. Odbyła praktyki zawodowe w krajowych i międzynarodowych instytucjach finansowych. Dr Izabela Pruchnicka-Grabias jest członkiem Stowarzy­szenia Inwestorów Indywidualnych (SII) oraz Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu zarządzania ryzykiem, jak również międzynarodowego stowarzyszenia naukowców - European Association of Development Re­search and Training Institutes (EADI), w ramach którego współpracuje w zakresie prac badawczych z naukowymi ośrodkami za- granicznymi. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca (The European Foundation Certificate in Banking).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku