• DLACZEGO NIE JESTEŚMY BOGACI? Dystans gospodarki polskiej do zchodnioeuropejskiej

Podtytuł DLACZEGO NIE JESTEŚMY BOGACI? Dystans gospodarki polskiej do zchodnioeuropejskiej
Autor Grzegorz Wójtowicz, Anna Wójtowicz
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 152
42.00 30.24
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-228-6
Książka jest dziełem znanej na rynku księgarskim spółki autorskiej, której ambicją jest przybliżanie dziejów gospodarczych Polski w sposób budzący zain­teresowanie nie tylko wąskiej grupy specjalistów, ale także szerszego grona czytelników, zwłaszcza ekonomistów. Tym razem, w celu uzyskania odpo­wiedzi na tytułowe pytanie, historia gospodarcza naszego kraju została skonfrontowana z dziejami gospodarki Europy Zachodniej. W pięciu, chronolo­gicznie uporządkowanych rozdziałach, znalazło się omówienie gospodarki w wiekach XI-XVlII, w latach niewoli narodowej (1795-/918), w Drugiej Rze­czypospolitej, Polsce Ludowej oraz w Trzeciej Rzeczypospolitej. Każdemu okresowi towarzyszy podsumowanie, w którym prezentowany jest poziom gospodarczy Polski w porównaniu z osiągnięciami Europy Zachodniej, kwantyfikowany jako produkt krajowy brutto na osobę.

Ciekawa prezentacja materiału empirycznego i przekonywujące analizy historyczno-ekonomiczne przyczyniają się do wysokiej oceny książki. Czytelnik znajdzie w niej nie tylko wiarygodny obraz przeszłości i teraźniejszości gospodarczej Polski w perspektywie europejskiej, ale także liczne pola sporów i dyskusji, skłaniające do własnych przemyśleń na temat: dlaczego nie jesteśmy bogaci?

Wprowadzenie

Rozdział 1
Od powstania do upadku państwa
1. Porządek feudalny (1000-1250)
2. Modernizacja państwa (1250-1370)
3. W kierunku Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1370-1470)
4. Złoty wiek (1470-1580)
5. Kłopoty w spichlerzu (1580-1655)
6. Kryzys państwa i gospodarki (1655-1720)
7. Spóźniony postęp (1720-1795)
8. Podsumowanie: Osiem wieków dawnej Polski

Rozdział 2
Czasy porozbiorowe
1. Koniec feudalizmu (1795-1870)
2. Początek kapitalizmu (1870-1914)
3. Pierwsza wojna światowa (1914-1918)
4. Podsumowanie: Gospodarka pod zaborami

Rozdział 3
Druga Rzeczpospolita
1. Odbudowa i ożywienie (1918-1929)
2. Wielki kryzys (1929-1935)
3. Interwencjonizm państwowy (1936-1939)
4. Druga wojna światowa (1939-1945)
5. Podsumowanie: Od wojny do wojny

Rozdział 4
Polska Ludowa
1. Odbudowa i przebudowa (1945-1950)
2. Forsowne uprzemysłowienie (1950-1956)
3. Od „października" do „grudnia" (1956-1970)
4. Życie na kredyt (1971-1978)
5. Od kryzysu do krachu (1979-1989)
6. Podsumowanie: Kosztowny eksperyment

Rozdział 5
Trzecia Rzeczpospolita
1. Rekonstrukcja gospodarki rynkowej (1989-1995)
2. W kierunku Unii Europejskiej (1996-2003)
3. Zmniejszanie dystansu (2004-2007)
4. Podsumowanie: Prawie dwadzieścia lat transformacji
5. Zamiast zakończenia
6. Postscriptum

Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku