• Biznesplan w praktyce (wyd. III zmienione) - OUTLET

---Towar w stanie outletowym.--- Wartość merytoryczna kompletna. Przykładowe uszkodzenia towarów: porysowana, pogięta, rozerwana, lub brudna okładka. Nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy! Liczba egzemplarzy ograniczona.!

Podtytuł Biznesplan w praktyce (wyd. III zmienione)
Autor Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik
Rok wydania 2010
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 370
22.50 18.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-303-0

KSIĄŻKA NOSI ŚLADY MAGAZYNOWANIA - OSTATNIE EGZEMPLARZE - STAN TECHNICZNY NIE PODLEGA REKLAMACJI 

 

Solidny plan jest najlepszą bazą genialnej improwizacji, a osiągnięcie sukcesu w przyszłości jest uwarunkowane dobrym opracowaniem teraźniejszości. Dlatego ważne, by koncepcję dotyczącą prowadzonej działalności przełożyć na język konkretnych i realnych planów techniczno-ekonomicznych, które przybiorą postać dojrzałego projektu — biznesplanu. Biznesplan stanowi podstawowy instrument wyznaczania celów gospodarczych i finansowych na okres planowany, a także jest sposobem kontroli i weryfikacji realizacji planowanych przedsięwzięć. Przygotowanie dobrego biznesplanu ma ogromne znaczenie w wielu sytuacjach, a szczególnie przy ubieganiu się o kredyt czy dofinansowanie ze środków unijnych. 

Głównym celem publikacji jest przedstawienie w ujęciu praktycznym standardów sporządzania biznesplanów. 

Publikacja ta może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzaj ą samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan, tj. studentów szkół wyższych wszystkich typów kierunków oraz słuchaczy i uczestników kursów w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach funduszy strukturalnych na działalność rozwojową bądź rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.

 

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Moje przedsiębiorstwo - pomysł na biznes i jego realizację - Maciej Tokarski 9
1.1. Pomysł na biznes 9
1.2. Czy jestem przedsiębiorczy? 11
1.3. Nisza rynkowa, czyli jak znaleźć swoje miejsce na rynku 14
1.4. A może współpraca z doświadczonym przedsiębiorcą? 16
1.5. A może spróbować działać w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP)?. 19
1.6. Co należy rozważyć zakładając własną firmę? Czy lepiej być „na swoim" czy na etacie? 23
1.7. Jak sfinansować utworzenie własnej firmy? 26
1.8. Charakterystyka źródeł finansowania działalności 33
1.9. Wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności 48

Rozdział 2. Biznesplan w ocenie zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego - Jacek Wójcik 67
2.1. Zdolność kredytowa a ryzyko kredytowe 68
2.2. Źródła informacji do oceny zdolności kredytowej oraz charakterystyka dokumentacji kredytowej 78
2.3. Ocena dokumentacji kredytowej 87
2.4. Zasady oceny podmiotów gospodarczych prowadzących pełną ewidencję księgową 92
2.4.1. Analiza bilansu 94
2.4.2. Analiza rachunku wyników 106
2.4.3. Zestawienie przepływów środków pieniężnych 111
2.4.4. Wskaźniki finansowe 114
2.4.5. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego 121
2.5. Zasady oceny małych firm prowadzących uproszczoną ewidencję księgową 128
2.5.1. Definicja małej firmy 128
2.5.2. Ocena dokumentacji kredytowej małych firm prowadzących uproszczoną ewidencję księgową 135
2.5.2.1. Formalna ocena dokumentacji złożonej przez podmiot Gospodarczy 136
2.5.2.2. Merytoryczna ocena złożonej dokumentacji podmiotu 136

Rozdział 3. Biznesplan w ocenie gospodarstwa rolnego - Jacek Wójcik 159
3.1. Rolnictwo jako gałąź gospodarki narodowej - cechy charakterystyczne 159
3.2. Ocena gospodarstwa rolnego na podstawie analizy informacji potrzebnych do sporządzenia biznesplanu 160
3.2.1. Charakterystyka gospodarstwa rolnego 161
3.2.2. Planowane przedsięwzięcie 162
3.2.3. Otoczenie makroekonomiczne gospodarstwa 164
3.2.4. Stan majątkowy gospodarstwa 164
3.2.5. Charakterystyka prowadzonej produkcji 170
3.2.6. Analiza ekonomiczno-finansowa 174

Rozdział 4. Biznesplan w ocenie projektów Unii Europejskiej - Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski 187
4.1. Podstawowe zasady funkcjonowania funduszy unijnych 188
4.2. Rodzaje funduszy unijnych w latach 2007-2013 189
4.3. Regulacje prawa wspólnotowego funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 195
4.4. Fundusze strukturalne w latach 2004-2006 - pierwsze wnioski dla Polski 197
4.5. Nowa perspektywa finansowa w latach 2007-2013 200
4.6. Wytyczne dotyczące przygotowania biznesplanu dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 214
4.7. Zasady oceny wniosku o dofinansowanie na przykładzie PO KL - analiza kryteriów formalnych i merytorycznych 234
4.8. Bariery w wykorzystaniu funduszy unijnych - Maciej Tokarski 239

Rozdział 5. Biznesplany podmiotów gospodarczych - analiza studium przypadków - Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski 243
5.1. Biznesplan - Piekarnia „CHLEBUŚ" - dofinansowanie na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Andrzej Tokarski 245
5.2. Biznesplan - OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-WCZASOWY „NATURA" - wsparcie finansowe rozwoju usług turystycznych i uzdrowiskowych - Andrzej Tokarski 271
5.3. Biznesplan - Przedsiębiorstwo „MAXBUD" - dofinansowanie na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw - Andrzej Tokarski 315
5.4. Wniosek o przyznanie dla bezrobotnego środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy - pożyczka z biura pracy - Maciej Tokarski 345

Zakończenie 355
Przypisy 357
Bibliografia 363

Andrzej Tokarski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z analizą finansową oraz procesem pozyskiwania źródeł finansowania przez przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Autor oraz współautor ok. 70 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw.

Maciej Tokarski - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące rachunkowości zarządczej oraz funkcjonowania i finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Jego doktorat został wyróżniony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Jacek Wójcik - doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik banków, w latach 2003-2005 dyrektor oddziału jednego z toruńskich banków, adiunkt w Katedrze Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2005-2007 - Prodziekan WSB. Aktualnie Dyrektor Generalny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Autor ok. 30 publikacji z zakresu rachunkowości finansowej i bankowej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku