• Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce

Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie, powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej, podporządkowane są gromadzeniu informacji, które umożliwią oszacowanie wartości wewnętrznej akcji. Celem książki jest ocena skuteczności analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego na rynku akcji, w aspekcie faz cyklu koniunkturalnego. Z szerokiej obserwacji polskiego rynku kapitałowego i rekomendacji biur maklerskich, które bazują, w istotnej mierze na analizie fundamentalnej wynika, iż jej wskazania, w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji, są mało optymistyczne i niedoszacowują ceny instrumentów finansowych. Odwrotna sytuacja ma zwykle miejsce w przypadku dekoniunktury na

Podtytuł Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce
Autor Krzysztof Kowalke
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 338
53.13 36.13
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-824-0

Szczególne miejsce w procesie racjonalizacji decyzji na rynku kapitałowym ma analiza fundamentalna, polegająca na badaniu fundamentów działalności przedsiębiorstwa, zarówno w aspekcie finansowym, jak i niefinansowym. Analiza fundamentalna opiera się na założeniu, iż ceny walorów na giełdzie, powinny kształtować się adekwatnie do jej wskazań. Z tego też powodu wszystkie procedury analizy fundamentalnej, podporządkowane są gromadzeniu informacji, które umożliwią oszacowanie wartości wewnętrznej akcji.

Celem książki jest ocena skuteczności analizy fundamentalnej jako narzędzia decyzyjnego na rynku akcji, w aspekcie faz cyklu koniunkturalnego. Z szerokiej obserwacji polskiego rynku kapitałowego i rekomendacji biur maklerskich, które bazują, w istotnej mierze na analizie fundamentalnej wynika, iż jej wskazania, w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji, są mało optymistyczne i niedoszacowują ceny instrumentów finansowych. Odwrotna sytuacja ma zwykle miejsce w przypadku dekoniunktury na rynku akcji. Czy tak jest w istocie? W niniejszej książce podjęta została próba odpowiedzi na to pytanie.
W pracy zaprezentowano od strony praktycznej poszczególne techniki analityczne umożliwiające fundamentalne zbadanie przedsiębiorstw, tj.:
• analiza PEST;
• analiza „5 sił" Portera;
• analiza SWOT;
• analiza sprawozdań finansowych;
• model wyceny akcji (model zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych).

Ponadto w książce ukazano autorską koncepcję, która umożliwia ocenę wycen akcji, sporządzonych na podstawie metody zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Wstęp   9

 

Rozdział 1

Decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym – elementy teorii  17

1.1. Podstawy teorii decyzji  17

1.2. Specyfika decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym  23

1.3. Efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym  31

1.4. Neoklasyczne i behawioralne podejście do inwestowania na rynku kapitałowym  37

1.4.1. Teoria oczekiwanej użyteczności i jej wpływ na decyzje inwestycyjne  37

1.4.2. Hipoteza efektywności rynku kapitałowego  39

1.4.3. Teoria behawioralna i jej wpływ na inwestycje  45

1.4.4. Typologia metod analizy efektywności alokacji kapitału  51

1.5. Cykl koniunkturalny na rynkach kapitałowych w aspekcie inwestycji  61

 

Rozdział 2

Istota analizy fundamentalnej jako metody alokacji kapitału na rynku akcji – podstawy teoretyczne  69

2.1. Zakres decyzyjny i etapy analizy fundamentalnej  71

2.1.1. Analiza makrootoczenia  71

2.1.2. Analiza sektorowa  73

2.1.3. Analiza spółki  75

2.2. Metody wyceny akcji  87

2.2.1. Metody majątkowe  88

2.2.2. Metody porównawcze  88

2.2.3. Metody dyskontowe  90

 

Rozdział 3

Wykorzystanie analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych w warunkach dobrej koniunktury na rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek budowlanych  99

3.1. Założenia do analizy  99

3.2. Analiza makrootoczenia  100

3.3. Analiza sektorowa  110

3.4. Wybór spółek do badań empirycznych  119

3.5. Analiza ekonomiczno-finansowa spółek  123

3.5.1. Analiza sytuacyjna  123

3.5.2. Analiza sprawozdań finansowych  138

3.5.3. Analiza wskaźnikowa  153

3.6. Wycena akcji spółek giełdowych  167

3.7. Podsumowanie analizy fundamentalnej w warunkach sprzyjającej koniunktury  186

3.8. Próba oceny skuteczności analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych na rynku akcji w warunkach sprzyjającej koniunktury

na rynku kapitałowym  187

3.8.1. Metodyka weryfikacji skuteczności analizy fundamentalnej  187

3.8.2. Wyniki analizy fundamentalnej spółek budowalnych w porównaniu do realnych cen akcji  189

 

Rozdział 4

Wykorzystanie analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych w warunkach dekoniunktury na rynku akcji w Polsce na przykładzie spółek budowlanych  195

4.1. Założenia do analizy  195

4.2. Analiza makrootoczenia  195

4.3. Analiza sektorowa  207

4.4. Analiza spółek  216

4.4.1. Analiza sytuacyjna  216

4.4.2. Analiza sprawozdań finansowych  236

4.4.3. Analiza wskaźnikowa  250

4.5. Wycena akcji spółek giełdowych  265

4.6. Podsumowanie analizy fundamentalnej w warunkach bessy na rynku kapitałowym  284

4.7. Próba oceny skuteczności analizy fundamentalnej w decyzjach inwestycyjnych na rynku akcji w warunkach dekoniunktury na rynku kapitałowym  285

 

Zakończenie  291

Bibliografia  295

Spis tabel  311

Spis wykresów  313

Spis rysunków  315

Załączniki  317

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku