Zarządzanie przestrzenią miasta

Autorzy: Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.)
Rodzaj
Zarządzanie przestrzenią miasta
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-094-7
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Zarządzanie przestrzenią miasta
Rok wydania: 2012
Stron: 215


W książce, w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny przedstawiono temat zarządzania przestrzenią miasta - zarówno z punktu widze­nia inwestorów, innych użytkowników przestrzeni oraz samorządów. Publikacja zawiera analizy oraz praktyczne wskazówki na temat m.in.:

- wykorzystywania poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią,

- kształtowania przestrzeni mieszkaniowej miast,

- finansowych aspektów i konsekwencji zarządzania przestrzenią.
W książce poza konkretnymi propozycjami rozwiązań podawane są liczne przykłady miast prowadzących poprawną politykę w zakresie zarządzania przestrzenią.
Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Podstawowe instrumenty i uwarunkowania zarządzania przestrzenią w Polsce - Teodor Skotarczak, Maciej J. Nowak 9

1.1. Przestrzeń 9

1.2. Gospodarka przestrzenna i polityka przestrzenna 11

1.3. Podstawowe zasady polityki przestrzennej 14

1.4. Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią 17

1.5. Uwarunkowania zarządzania przestrzenią w mieście a funkcje miasta 20

1.6. Zarządzanie przestrzenią przy wykorzystaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wybranych miastach - wyni­ki badań 22
Rozdział 2

Rola urbanisty w procesie zarządzania przestrzenią - Dariusz Łaguna 29

2.1. Udział urbanisty w definiowaniu polityki przestrzennej samorządu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze­strzennego 30

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - podstawowy instrument

zarządzania przestrzenią 36

2.3. Z kim powinien współpracować samorząd lokalny - czyli wybór urbanisty 42
Rozdział 3

Środowiskowe uwarunkowania polityki przestrzennej - Arnold Bernaciak 47

3.1. Świadczenia ekosystemów a jakość życia w mieście 48

3.2. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w mieście 56

3.3. Środowisko przyrodnicze jako wyzwanie dla polityki przestrzennej 61
Rozdział 4

Finansowe instrumenty zarządzania przestrzenią miast - Maciej J. Nowak 67

4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości 68

4.2. Renta planistyczna 69

4.3. Odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości 71

4.4. Opłata adiacencka a kształtowanie przestrzeni 73

4.5. Zarządzanie przestrzenią a budżet miasta 77

4.6. Opłata adiacencka w gminach województwa zachodniopomorskiego 80

4.7. Renta planistyczna w wybranych miastach Polski 82
Rozdział 5

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta jako cel miejskiej polityki przestrzennej - Lidia Mierzejewska 85

5.1. Polityka miejska Unii Europejskiej 86

5.2. Miejska polityka przestrzenna w warunkach polskich 86

5.3. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców a miejska polityka przestrzenna 89

5.4. Stopień zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w polskich miastach - badania empiryczne 91
Rozdział 6

Rozwój nowoczesnej działalności gospodarczej w mieście jako cel polityki przestrzennej - Katarzyna Miszczak 99

6.1. Miasto i jego miejsce we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej - ujęcie teoretyczne 99

6.2. Narzędzia Strategic Policy Intelligence w zarządzaniu miastem 112

6.3. Znaczenie działalności sektora kreatywnego oraz sektora ICT w rozwoju miast uczących się 120
Rozdział 7

Aktywna gospodarka nieruchomościami jako narzędzie polityki przestrzennej miasta - Agnieszka Małkowska 129

7.1. Istota i cele aktywnej gospodarki nieruchomościami miast 129

7.1.1. Określenie pojęcia gospodarki nieruchomościami 129

7.1.2. Cele gospodarki nieruchomościami w miastach 132

7.1.3. Cechy aktywnej i pasywnej gospodarki nieruchomościami 134

7.2. Instrumenty aktywnej gospodarki nieruchomościami i determinanty ich stosowania 136

7.2.1. Klasyfikacja instrumentów gospodarki nieruchomościami 136

7.2.2. Kryteria wyboru i efekty oddziaływania instrumentów gospodarki nieruchomościami 138

7.2.3. Bariery prowadzenia aktywnej gospodarki nieruchomościami w miastach 140

7.3. Proinwestycyjna (aktywna) gospodarka gruntami w miastach 144

7.3.1. Kształtowanie zasobów nieruchomości własnych 144

7.3.2. Oferty lokalizacyjne i strefy aktywności gospodarczej 149

7.4. Podatki i opłaty od nieruchomości oraz ich znaczenie w aktywnej gospodarce nieruchomościami 152

7.5. Inwestycje publiczne w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast i warunków życia mieszkańców 157
Rozdział 8

Polityka przestrzenna i zarządzanie w obszarach metropolitalnych - Marta Lackowska-Madurowicz 163

8.1. Polityka przestrzenna w obszarach metropolitalnych - wierzchołek góry lodowej 163

8.2. Podejście konceptualne - co podpowiada teoria? 167

8.3. Podejście pragmatyczne - co podpowiadają przykłady niemieckie? 169

8.4. Próby metropolitalnego zarządzania i polityki przestrzennej w Polsce 178
Rozdział 9

Polityka przestrzenna w małych miastach - Bartosz Bartosiewicz, Michał Kowalski 195

9.1. Planowanie polityki przestrzennej w małych miastach 199

9.2. Realizacja polityki przestrzennej w małych miast 202

9.3. Podsumowanie - specyfika polityki przestrzennej małych miast 205

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu