Zarządzanie organizacją turystyczną

Autorzy: Jerzy Kowalczyk
Rodzaj
46.00 31.28
Zarządzanie organizacją turystyczną
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-174-6
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Zarządzanie organizacją turystyczną
Rok wydania: 2009
Stron: 173


Turystyka stanowi jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie, notując po II wojnie światowej stały, nieprzerwany wzrost zarówno, co do liczby turystów, jak i wpływów z turystyki. Polska, w tym względzie, nie dorównuję innym krajom europejskim. Wynika to głów­nie z faktu, że przez ostatnie dziesiątki lat turystyka w Polsce sprowadzała się w zasadzie wyłącznie do działalności socjalnej, finansowanej albo z bu­dżetu państwa, albo przez państwowe przedsiębiorstwa, które organizowały wczasy dla swoich pracowników. Charakteryzowała się niskim pozio­­mem usług, jednostajnym programem, kiepską bazą noclegową i wyżywieniową, itp. Traktując turystykę jako dodatek do działalności gospodarczej nie stworzono rozwiązań systemowych i programów jej rozwoju.

Nadrobienie powstałej luki, w stosunku do światowego poziomu usług turystycznych, wymaga z jednej strony podjęcia zmian systemowych, struktural­nych, w skali kraju, z drugiej usprawnienia systemów zarządzania w organizacjach świadczących usługi, czyniąc je bardziej konkurencyjne na rynku. Realizacja tego drugiego celu jest istotą treści zawartej w książce. Szczególna uwaga została zwrócona, na:
- określenie standardu jakości usługi turystycznej oraz roli pracowników i udziału klientów w tworzeniu i realizacji tego standardu,
- przykłady praktycznych rozwiązań doskonalących zarządzanie organizacją,
- etykę działania organizacji turystycznej.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Ewolucja systemów zarządzania 7
1.1. Ewolucja metod zarządzania - do pierwszych norm ISO serii 9000 7
1.2. Normy ISO serii 9000 12

Rozdział 2
Od norm ISO do kompleksowego zarządzania organizacją 19
2.1. Co dalej po normach ISO? 19
2.2. Wybrane systemy wspomagające zarządzanie organizacją 28
2.2.1. TQM - Zarządzanie przez jakość 28
2.2.2. System odpowiedzialności społecznej - SA 8000 41
2.2.3. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 43
2.2.4. Etyka działania organizacji 48

Rozdział 3
Charakterystyka usług turystycznych 57
3.1. Znaczenie turystyki w integracji społeczeństw 57
3.2. Specyfika usług turystycznych w kraju 59
3.3. Rola pracowników w kształtowaniu jakości usługi turystycznej 64
3.4. Udział klienta w kształtowaniu jakości usługi turystycznej 72
3.5. Kształtowanie dobrych relacji z klientem 76
3.6. Ryzyko związane z zakupem usługi 79
3.7. Analiza reklamacji klientów jako element doskonalenia zarządzania organizacją 81
3.8. Etyka działania organizacji turystycznej 86

Rozdział 4
System zarządzania w organizacji turystycznej 91
4.1. Określenie standardu jakości w turystyce 91
4.1.1. Cechy i charakterystyki jakości produktu turystycznego 91
4.1.2. Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań klientów 97
4.2. Uproszczony model doskonalenia standardu jakości 98
4.2.1. Etap 1 - diagnoza stanu organizacji 99
4.2.2. Etap 2 - realizacja procesów 103
4.2.3. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem 109
4.2.4. Etap 3 - analiza wyników realizacji procesów 114
4.2.5. Etap 4 - doskonalenie zarządzania 115

Rozdział 5
Wybrane praktyczne elementy zarządzania organizacją turystyczną 117
5.1. Procesowe zarządzanie organizacją 117
5.2. Diagnoza stanu - określenie „Standardu jakości" 123
5.3. Polityka i cele Biura Turystycznego 124
5.3.1. Polityka jakości 124
5.3.2. Cele jakości 129
5.4. Mapa procesów 132
5.4.1. Procesy główne 132
5.4.2. Procesy pomocnicze - wspierające 141
5.4.3. Procesy zarządzania 145

Rozdział 6
Podsumowanie - Rola i odpowiedzialność kierownictwa oraz pracowników organizacji w systemie zarządzania 163
6.1. Rola Szefa (kierownictwa) organizacji 164
6.2. Rola Pełnomocnika Jakości 165
6.3. Rola audytora wewnętrznego 167
6.4. Rola właściciela procesu 168
6.5. Rola pracowników w systemie 169

Bibliografia 173

Jerzy Kowalczyk - wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarządzania organizacją. Uczestniczył w ponad 250 wdrożeniach systemów zarządza­nia, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Wykładowca w zakresie zarządzania na wielu kursach, semina­riach, studiach podyplomowych. Autor książek i ponad 200 artykułów z dziedziny szeroko rozumianej jakości. Współautor systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz wykładowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania tego systemu. Członek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzy­stwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony złotymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Dosko­nalenia Zarządzania.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu