Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji

Autorzy: Joanna Wolszczak-Derlacz
Rodzaj
Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-60089-70-5
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Wspólna Europa, różne ceny - analiza procesów konwergencji
Rok wydania: 2007
Stron: 188


Oczywiście najlepiej być pięknym, młodym i zdrowym, ale jeżeli rozpatruje się tylko alternatywę - być krajem drogim i bogatym czy tanim i bied­nym - to dla mnie odpowiedź jest jasna.

Wspólna Europa, różne ceny - to książka, w której obalam pewne mity, a w szczególności wyłuszczam:
dlaczego nie powinniśmy się bać wzrostu cen,a wręcz traktować to jak błogosławieństwo,
definicję i rodzaje konwergencji - ostatnio bardzomodnej, ale nie zawsze stosowanej poprawnie,
jakie triki stosować, żeby uzyskać całkiem innewyniki w analizie statystycznej.

Jeżeli komuś się narażam to trudno.
Na wolnym rynku powinno dochodzić do kupna produktów tam gdzie jest taniej i sprzedaży tam gdzie jest drożej dopóty, dopóki będzie istniała różnica w cenach produktów. Dlaczego tak się nie dzieje albo dzieje się, ale w bardzo ograniczonym zakresie na terenie Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju zagadką.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak rozwiązać tę zagadkę, albo przynajmniej interesuje Cię gdzie i co kupić najtaniej, i czy euro przyczyni się do wzrostu cen, to jest to książka dla Ciebie - niezależnie czy jesteś studentem, badaczem czy praktykiem.

Ocena efektów integracji ekonomicznej najczęściej odbywa się poprzez pomiar wpływu integracji na dobrobyt państw członkowskich lub/i poprzez miary zmian wielkości wymiany handlowej. W przedstawionym opracowaniu proponuję alternatywną miarę postępu procesów integracji - po­miar zróżnicowania cen pomiędzy krajami zintegrowanymi w ramach Unii Europejskiej. Nawiązuję do klasycznej definicji rynku według której jest to obszar, na którym te same produkty mają te same ceny. Definicja ta jest ściśle związana z prawem jednej ceny (PJC), które jest punktem wyj­ścia w analizach przeprowadzanych dla potrzeb niniejszego opracowania. Prawo jednej ceny stanowi, że w wyniku swobodnego arbitrażu po uwzględnieniu kosztów transportu, ceny tych samych produktów, w obrębie jednego rynku, ulegają wyrównywaniu. W kontekście powyższych twierdzeń analiza przestrzennego zróżnicowania cen może dać odpowiedź na pytanie dotyczące wyników procesu integracji. Pytanie w jakim stopniu jednolity rynek przyczynił się do powstania rynków paneuropejskich rozumianych jako rynki bez barier, na których proces arbitrażu nie jest hamowany, ani przez działalność firm, ani władz krajowych. Należy jednak zaznaczyć, że konwergencja cen nie jest celem samym w sobie, może nawet stanowić zagrożenie, jeżeli jest odbiciem zakłóceń funkcjonowania rynku lub wpływu barier na proces arbitrażu. Np. jednolita cena może być wynikiem kooperacji firm tj. karteli ustanawiających podobne ceny.
Z tych powodów nie można powiedzieć, że wyrównanie cen jest warunkiem si ne qua non istnienia wspólnego rynku, daje jednak pogląd na te­mat skuteczności jego działania. Biorąc pod uwagę, że kraje przystępujące, w 2004 r. miały poziom cen znacznie niższy aniżeli średnia w UE, proces zbliżania cen będzie oznaczać dla Polski wzrost cen w stosunku do krajów UE. Należy zadać sobie pytanie jakie będzie tempo tego proce­su i czy wyrównywanie cen wymusi podniesienie wydajności pracy i w konsekwencji podniesienie płac. Należy podkreślić, iż niniejsze opracowa­nie jest jedynym polskojęzycznym poruszającym problematykę procesów konwergencji cen. Z tego powodu liczę, iż spotka się ono z życzliwym zainteresowaniem pracowników naukowych oraz studentów w szczególności studiów ekonomicznych oraz zarządzania. W szczególności książka ta może stanowić literaturę uzupełniającą do przedmiotów takich jak: ekonomia integracji europejskiej, ekonomia międzynarodowa czy między­narodowe stosunki gospodarcze. Jednocześnie mam nadzieję, że przedstawione opracowanie ożywi dyskusję naukową na temat tego jakże ważnego elementu integracji gospodarczej w ramach UE jakim jest konwergencja cen. Praca ta może być wykorzystana do formułowania wnio­sków i założeń polityki integracyjnej, co nabiera znaczenia wobec dążeń Polski do przyjęcia wspólnej waluty euro.

Wprowadzenie
Rozdział 1
KONWERGENCJA EKONOMICZNA
Konwergencja ekonomiczna - definicja pojęcia
Konwergencja, a teorie wzrostu
Integracja ekonomiczna czynnik konwergencji czy dywergencji
Jednolity Rynek Europejski a konwergencja cen
Unia Monetarna a konwergencja cen
Korzyści wynikające z konwergencji cen
Rozdział 2
PRAWO JEDNEJ CENY
Prawo jednej ceny w teorii ekonomii
Prawo jednej ceny a teoria parytetu siły nabywczej
Ograniczenia prawa jednej ceny i teorii parytetu siły nabywczej
Czynniki stymulujące wyrównywanie się cen
Rozdział 3
DOTYCHCZASOWE BADANIA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWEGO
PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA CEN
Przegląd metod weryfikacji prawa jednej ceny
Pierwsze badania na temat prawa jednej ceny
Współczesne badania empiryczne na temat prawa jednej ceny
Badania prowadzone przez instytucje sektora prywatnego
Polskie badania odnośnie prawa jednej ceny
Rozdział 4
ZRÓŻNICOWANIE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ
- UJĘCIE MAKROEKONOMICZNE
Metodologiczne problemy związane z pomiarem cen
Obliczanie parytetu siły nabywczej
Porównawczy poziom cen
Porównanie poziomu cen w krajach Piętnastki na podstawie porównawczego poziomu cen (1991-2005)
Konwergencja typu sigma
Konwergencja typu beta
Konwergencja typu gamma
Porównanie poziomu cen w krajach Unii dla wybranych
grup PKB (1995-2002)
Poziom cen w Polsce na tle EU25
Podstawowe determinanty zróżnicowania cen
PKB per capita a porównawczy poziom cen
Koszty pracy, a porównawczy poziom cen
Koszty transportu a porównawczy poziom cen
Rozdział 5
ZRÓŻNICOWANIE CEN W UNII EUROPEJSKIEJ 1990-2005
- UJĘCIE MIKROEKONOMICZNE
Zakres przedmiotowy i podmiotowy badań
Podstawowe statystyki zróżnicowania cen dla 2005 r
Konwergencja typu sigma
Konwergencja typu beta
Konwergencja typu beta dla poszczególnych produktów
- ujęcie przekrojowe
Panelowy model fi-konwergencji
Model wyjaśniający przyczyny zróżnicowania cen
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu