Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowiedzialność - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją. Tom 19

Autorzy: Małgorzata Rozkwitalska (red.)
Rodzaj
Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowie
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-597-3
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości i społeczna odpowie
Rok wydania: 2013
Stron: 244


Współczesne organizacje stają przed szeregiem wyzwań wynikających z przemian, jakie zachodzą w gospodarce polskiej, a będących pod wpły­wem oddziaływania sytuacji na świecie. Do takich wyzwań bez wątpienia zaliczają się tzw. miękkie aspekty zarządzania, czyli m.in. wartości, odzwierciedlone w różnicach kulturowych interesariuszy a przejawiane w kulturze organizacyjnej i zachowaniach ludzkich. Ukierunkowanie na wartości i etykę jest także widoczne w takich koncepcjach zarządzania jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Wartościom zatem jest poświę­cone to opracowanie a jego celem jest zwrócenie uwagi Czytelnika na różne przejawy ukierunkowania na wartości dzisiejszych organizacji.

Wstęp 9

Część I
Wielokulturowość, kultura organizacyjna

1. Zarządzanie konfliktem międzykulturowym w przedsiębiorstwie - Andrzej Limański, Ireneusz Drabik 15
1.1. Różnorodność kulturowa 16
1.2. Konflikt w organizacji w warunkach różnorodności kulturowej 20
1.3. Kierowanie konfliktem 23
Streszczenie/Summary 29
Bibliografia 30

2. Bariery w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym - Małgorzata Rozkwitalska 31
2.1. Istota i znaczenie zarządzania wiedzą we współczesnych organizacjach 31
2.2. Pojęcie środowiska wielokulturowego 35
2.3. Źródła barier w zarządzaniu wiedzą w organizacji wielokulturowej 37
Streszczenie/Summary 45
Bibliografia 46

3. Ekspaci w Polsce - silnym czy słabym ogniwem w zarządzaniu polską filią? Wyniki badań empirycznych - Sylwia Przytuła 49
3.1. Korzyści i niekorzyści z zatrudnienia ekspaty lub lokalnego menedżera 50
3.2. Ekspaci w polskich filiach - rezultaty badań empirycznych 53
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

4. Wielokulturowość jako fundament międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi - Czesław Zając 65
4.1. Pojęcie, istota i charakter międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 66
4.2. Charakter wielokulturowego kontekstu międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 69
4.3. Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach zależnych międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce - wyni­ki badań 74
Streszczenie/Summary 78
Bibliografia 79

5. Kultura organizacyjna austriackich przedsiębiorstw w ocenie Polaków - Dorota Chmielewska-Muciek 81
5.1. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa 81
5.2. Wzory kulturowe 83
5.3. Metodologia i wyniki badań 85
Streszczenie/Summary 91
Bibliografia 92

6. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego z uwzględnieniem pracowników tymczasowych - raport z badań - Anna Soł­tys 93
6.1. Założenia teoretyczne 93
6.2. Metodyka 98
6.3. Struktura kultury organizacyjnej 99
6.4. Funkcjonalność zachowań 105
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 109

7. Kształtowanie kultury organizacyjnej urzędów miast - Marek Siemiński 111
7.1. Zarządzanie w organizacjach publicznych 112
7.2. Kultura organizacyjna 114
7.3. Wyniki badań 117
Streszczenie/Summary 124
Bibliografia 125

Część II
Społeczna odpowiedzialność, etyka w biznesie

8. Wykorzystanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa jako dobrego praco­dawcy - Monika Kampioni-Zawadka 129
8.1. Geneza społecznej odpowiedzialności biznesu 129
8.2. CSR w polskich przedsiębiorstwach 132
8.3. CSR a wizerunek przedsiębiorstwa 134
8.4. CSR jako element strategii wizerunkowej dobrego pracodawcy 135
8.5. Wyniki badań ankietowych 138
Streszczenie/Summary 142
Bibliografia 143

9. Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa? - Monika Kwiecińska 145
9.1. Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw - perspektywa teoretyczna i praktyczna 146
9.2. Public relations i jego rola w społecznym zaangażowaniu przedsiębiorstw 149
9.3. Fundacje korporacyjne i ich rola w działaniach PR przedsiębiorstwa 151
9.4. Fundacja korporacyjna - narzędzie PR czy wyraz społecznego zaangażowania przedsiębiorstwa - wybrane wyniki badań własnych 153
9.4.1. Perspektywa przedsiębiorstw założycielskich 153
9.4.2. Perspektywa fundacji korporacyjnych 156
9.4.3. Podsumowanie wyników badań 158
Streszczenie/Summary 160
Bibliografia 161

10. Odpowiedzialny biznes - modna koncepcja czy odrodzenie wartości? - Magdalena Popowska, Jan Wyrwiński 163
10.1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i jej ewolucja w czasie 163
10.2. Postawy przedsiębiorców wobec CSR 166
10.3. CSR dla małych i dużych? 169
10.4. CSR w polskich MŚP - między ideałem i rzeczywistością 170
10.5. Połączenie wątków - w MŚP nowej generacji „odrodzenie wartości" 174
10.6. Aiton Caldwell SA jako przykład małej firmy, w której CSR jest efektem „odrodzenia wartości" 175
Streszczenie/Summary 178
Bibliografia 178

11. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości w praktyce zarządzania - wyniki badań - Paweł Żuraw, Ewa Kaśków 181
11.1. Opracowanie ankiety 182
11.2. Wyniki ankiety 183
11.3. Wpływ Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości na pracowników w dziedzinie rachunkowości - ogólne wnioski z ankiety 189
Streszczenie/Summary 192
Bibliografia 193

12. Wpływ RESPECT Indexu na etyczne zarządzanie firmą - Ewa Gołębiowska 195
12.1. Etyka a wartość organizacji 196
12.1.1. Etyka w wartościach niematerialnych organizacji 196
12.1.2. Wartości niematerialne organizacji a społeczna odpowiedzialność 198
12.1.3. Korzyści z wyceny firmy z uwzględnieniem etycznych aspektów 200
12.2. Etyczne działanie podmiotów gospodarczych a praktyka rynkowa 201
12.3. Indeksy CSR jako miara wartości organizacji 203
12.3.1. Historia tworzenia indeksów CSR na świecie 203
12.3.2. RESPECT Index - polski indeks odpowiedzialnych organizacji 205
Streszczenie/Summary 210
Bibliografia 211

13. Inwestowanie w akcje spółek społecznie odpowiedzialnych - Magdalena Mikołajek-Gocejna 213
13.1. Krótka historia inwestycji społecznie odpowiedzialnych 213
13.2. Indeksy społecznej odpowiedzialności (CSR) 214
13.3. Rynek SRI 217
13.4. Efektywność inwestycji społecznie odpowiedzialnych 220
13.4.1. Indeksy SRI a indeksy rynkowe 221
13.4.2. Porównania wyników funduszy SRI z wynikami funduszy tradycyjnych 223
13.4.3. Tworzenie hipotetycznych portfeli spółek wysoko ocenianych ze względu na czynniki ESG oraz porównywanie ich z benchmarkami 225
Streszczenie/Summary 227
Bibliografia 227

14. Adaptacja do praktyki organizacyjnej zachowań odpowiedzialnych społecznie, zgodnych z koncepcją CSV w wybranych spółkach komu­nalnych w Polsce. Próba oceny - Zbigniew Malara, Janusz Kroik 229
14.1. Motywy ekonomiczno-społeczne w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa 230
14.1.1. Formułowanie motywów strategicznych - ujęcie teoretyczne 231
14.1.2. Istota wartości ekonomiczno-społecznej CSV 233
14.2. Motywy społeczno-ekonomiczne w strategiach badanych spółek 236
14.2.1. Diagnoza odniesiona do czterech motywów Granta 236
14.2.1. Ocena motywów strategicznych według CSV 238
Streszczenie/Summary 243
Bibliografia 244

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu