Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych

Autorzy: Sławomir Antkiewicz, Marcin Kalinowski (red.)
Rodzaj
Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i fin
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-114-2
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i fin
Rok wydania: 2008
Stron: 335


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło między innymi warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Korporacje działają w warunkach rosnącej konku­rencji i szerszego dostępu do nowoczesnych instrumentów finansowych. Zmieniająca się rzeczywistość, w tym procesy globalizacji, wymagają stoso­wania nowych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstw. Poznanie nowych rozwiązań, a także ocena skuteczności i efektywności ich stosowania w praktyce stanowią istotny cel badań prowadzonych przez ośrodki naukowe w Polsce.
Problematyka publicznego systemu finansowego, zawsze istotna i budząca żywe zainteresowanie zarówno teoretyków, jak i praktyków, zyskuje dodat­kowo na swym znaczeniu i wyjątkowej aktualności w warunkach polskich, a to głównie z powodu nie najlepszego stanu finansów publicznych i coraz powszechniej docenianej pilnej potrzeby ich naprawy w kontekście harmonizacji tych finansów z rozwiązaniami unijnymi. Szczególnie ważne są poszu­kiwania innowacyjnych metod poprawy sytuacji, zwłaszcza w kwestii polityki podatkowej, jak i w kwestii transferów publicznych.
Kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznego systemu finansowego uzależnione są w znacznej mierze od rozwiązań przyję­tych przez ustawodawcę zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym ? w szczególności w ramach rozwiązań unijnych.
W publikacji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania w finansach przedsiębiorstw oraz publicznym systemie finansowym. Szczególną uwagę sku­piono się na zagadnieniach innowacji finansowych w przedsiębiorstwie, aspektach podatkowych, kwestiach transferów publicznych oraz inwestycji zagranicznych.

Wprowadzenie

Część I. Innowacje finansowe w przedsiębiorstwie

1. Polityka dywidend wypłacanych w krajowych bankach notowanych na WGPW (w latach 1999-2007) - Bożena Kołosowska

2. Strategie finansowania działalności a modele struktury kapitału - Andrzej Tokarski

3. Kredyt kupiecki w działalności przedsiębiorstw w Polsce - Beata Kotowska, Olga Wyszkowska-Kaniewska

4. Kredyty dewizowe na przykładzie kredytów hipotecznych udzielanych w bankach komercyjnych w Polsce - Piotr Prewysz-Kwinto

5. Raportowanie kapitału intelektualnego- Bilans Wartości Niematerialnych (InCaS) - Grażyna Michalczuk

6. Ewidencja księgowa jako jeden z elementów audytu środków unijnych - Grazyna Voss

7. Metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych - Aldona Uziębło

8. Pomiar i ewidencja kosztów procesu dydaktycznego w niepublicznej szkole wyższej - Jacek Jaworski

9. Ubezpieczenia pojazdów zabytkowych jako przykład niszy na rynku ubezpieczeń - Piotr Majewski

Część II. Systemy podatkowe

10. Kontrowersje polskiego systemu podatkowego w zakresie wybranych zagadnień związanych z brakiem powszechności i równości jego stosowania, jako postulat de lege ferenda naprawy finansów publicznych - Jacek Patyk

11. Kryzysy walutowe a podatek Tobina - uwarunkowania społeczno-ekonomiczne - Marcin Kalinowski, Artur Kozłowski

12. Kształtowanie się zasady wolności podatkowej - Gerard Kuźnik, Maria Tosta

13. Podatek liniowy w wybranych krajach Europy. Innowacja czy standard? - Jacek Połczyński

14. Zarządzanie ryzykiem w administracji podatkowej jako metoda zwalczania oszustw w podatku od towarów i usług - Sławomir Stężewski

15. Funkcjonowanie kontroli skarbowej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym - Maria Jankowska

16. Procedury postępowania w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych a prawo podatników do dobrej administracji - Kalina Kunowska, Adam Mudław, Monika Parusińska

Część III. Transfery publiczne

17. Rola Centrum Integracji Społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - Krystyna Kietlińska

18. Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna metoda finansowania zadań publicznych w sektorze samorządowym - Jan Adamiak

19. Warunki efektywnego wykorzystania strategii w długofalowym zarządzaniu gmin; - wnioski z badań empirycznych - Tomasz Kopyściański, Jarosław Ignacy

20. Możliwości kształtowania wydatków na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów OECD - Joanna Niżnik

21. Czy finanse ubezpieczeń emerytalnych spowodują zmianę obowiązującego w nich paradygmatu? - Tomasz Sowiński27

22. Wydłużające się trwanie życia a tablice trwania życia - Kinga Wierzchowska

Część IV. Inwestycje zagraniczne

23. Kapitał zagraniczny jako narzędzie podnoszenia innowacyjności i wspierania rozwoju gospodarczego - Aneta Kosztowniak

24. Nowe tendencje w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polsl - Piotr Siemiątkowski

25. Market based health care reform solutions and their outcomes in Central and Eastern Europę - Juraj Nemec

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu