Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarunkowania

Autorzy: Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak (red.)
Rodzaj
69.00 49.68
Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarun
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-511-9
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Stabilność systemu finansowego - instytucje, instrumenty, uwarun
Rok wydania: 2012
Stron: 510


...) Problematyka recenzowanych opracowań koncentruje się na ocenie sektora finansowego i jego stabilności w warunkach kryzysu gospodarczego ostatnich lat. Autorzy opracowań zwracają uwagę na sposoby przezwyciężania zjawisk kryzysowych, wskazując przy tym na możliwość wykorzysta­nia różnych instrumentów finansowych i polityki gospodarczej (...).(...) Recenzowane opracowania można podzielić na dwie zasadnicze grupy tematyczne. Jedna z nich (liczniejsza) dotyczy szeroko pojętych finansów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki finansów publicznych. Druga zaś grupa (mniejsza) traktuje o sektorze bankowym. Wszystkie zrecenzo­wane opracowania są wartościowe i zasługują na publikację (...).

Z recenzji Prof. dr. hab. Mariana Podstawki

Wprowadzenie 7
Krzysztof Borowski

Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu 11
Marcin Czaplicki

Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym 25
Anna Dobrzańska

Wzmacnianie stabilności finansowej poprzez wykorzystanie polityki makroostrożnościowej - cel, organizacja, instrumenty 37
Marek Dylewski

Rozwiązania systemowe dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce i Nowej Zelandii 53
Ryta Iwona Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk

Koncepcja fiscal governance w świetle teorii finansów publicznych - wnioski dla realizacji polityki fi skalnej w Polsce 65
Beata Filipiak

Normy badania jednostek samorządu terytorialnego przez instytucje ubezpieczeniowe na potrzeby realizacji umów ubezpieczenia - przesłanki i realia stosowania 77
Tamara Anna Galbarczyk

Bezpieczeństwo krajowych lokat w instytucjach bankowych i parabankowych 89
Juliusz Giżyński

Pakt fiskalny jako uzupełnienie zmodyfikowanego paktu stabilności i wzrostu 103
Katarzyna Golik

Uwarunkowania stabilności finansowej w ChRL na przykładzie rynku nieruchomości 113
Alicja Gołębiowska

Uwarunkowania stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce 125
Małgorzata Magdalena Hybka

Polityka fi skalna Francji i Niemiec w dobie kryzysu zadłużeniowego 135
Andrzej Jędruchniewicz

Struktura kredytów a stabilność finansowa 147
Tomasz Jędrzejowicz

Rozwiązania instytucjonalne dla zapewnienia stabilności finansów publicznych w strefie euro - wnioski z kryzysu 159
Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

Europejska unia bankowa a szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego sektora bankowego 171
Alicja Kasperowicz-Stępień

Wpływ kryzysu finansowego na sytuację makroekonomiczną oraz stan finansów publicznych krajów bałtyckich 183
Ryszard Kata

Stabilność finansowa banków spółdzielczych w warunkach niestabilności rynków finansowych 191
Aneta Kłopocka

Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 2) 203
Aneta Kosztowniak

Kryzys zadłużenia publicznego, stabilizacja finansowa a przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w krajach strefy euro 213
Marcin Krawczyk

O fiskalnej ekspansji i jej monetarnej akomodacji 227
Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Rola rady polityki fiskalnej w aspekcie wdrożenia nowych ram budżetowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 233
Magdalena Miszczuk

Źródła zasilania samorządu terytorialnego w Polsce - ocena i propozycje zmian 243
Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki

Znaczenie dokonań ekonomii behawioralnej w kształtowaniu polityki gospodarczej 255
Monika Pasternak-Malicka

Racjonalny system podatkowy a sprawiedliwość podatkowa w świetle badań ankietowych 273
Małgorzata Pawłowska

Konkurencja, koncentracja i udział kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym przed kryzysem finansowym i podczas kryzysu 287
Katarzyna Marta Pniewska

Społeczna odpowiedzialność wobec wyzwań sektora bankowego w okresie zawirowań na rynkach finansowych 299
Marzanna Poniatowicz

Reguły fiskalne jako instrument stabilizacji finansowej w sektorze samorządowym 309
Marta Postuła

Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych 323
Grażyna Rytelewska

Oszczędności gospodarstw domowych - wybór czy przymus (cz. 1) 335
Jacek Sierak

Równowaga budżetowa w sektorze publicznym w Polsce i krajach Unii Europejskiej 345
Tomasz Siudek

Podatek bankowy jako instrument wspierania stabilności finansowej 359
Katarzyna Smolny

Ryzyko destabilizacji finansów publicznych poprzez niestabilność systemu finansowego w Polsce 373
Anna Szelągowska

Europejska unia bankowa - remedium czy pułapka dla krajowych sektorów bankowych? 383
Mateusz Szetela, Kamil Pruchnik

Przedstawienie kontrcyklicznych wymogów kapitałowych i dynamicznych prowizji. Basel III, Hiszpania i Urugwaj 391
Joanna Świderska

Polska wobec zmian architektury sieci bezpieczeństwa w Europie 403
Alina Walenia

Zarządzanie zasobami publicznymi w sektorze samorządowym Podkarpacia w warunkach kryzysu finansów publicznych 415
Barbara Wieliczko

Perspektywy zmian w wydatkach budżetowych dotyczących polskiego rolnictwa 427
Ewa Wierzbicka

Dylematy rozwoju bancassurance 437
Zbigniew R. Wierzbicki

Wpływ regulacji systemowych i luki kompetencyjnej w zarządzaniu projektami na sytuację JST i gospodarkę 449
Radosław Witczak

Szacowanie podstawy opodatkowania w przepisach podatkowych i perspektywy zmian - wybrane zagadnienia 463
Dorota Wyszkowska

System zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i proponowane kierunki zmian 475
Adam Wyszkowski

Skuteczność oddziaływania progresji w podatku dochodowym od osób fizycznych 487
Wiesława Ziółkowska

Sektor general government w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 497
Informacje o autorach 509

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu