Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR

Autorzy: Patrycja Hąbek
Rodzaj
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-787-8
Data dodania:2015-12-07
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie ich społecznej odpowiedzialności. Ocena jakości raportów CSR
Rok wydania: 2015
Stron: 204


Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw staje się obecnie standardem globalnym, coraz częściej praktykowanym przez menedżerów na całym świecie. Podczas gdy z roku na rok obserwuje się wzrost popularności tego rodzaju praktyk, to jakość sporządzanych sprawozdań w tym obszarze jest wątpliwa. Przedsiębiorstwa opracowując raporty CSR korzystają z różnego rodzaju standardów, wytycznych w tym zakresie bądź przygotowują je według własnego pomysłu, na różnym poziomie szczegółowości i nie zawsze cyklicznie. W związku z tym, raporty te nie zawsze dostarczają kompletnych i oczekiwanych przez otoczenie danych, co intensyfikuje problem z ich oceną i porównywaniem wyników w omawianym zakresie. Różnice występują również pomiędzy modelami raportowania przyjętymi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co spowodowane jest między innymi odmienną w tych krajach implementacją prawodawstwa unijnego w zakresie ujawniania danych pozafinansowych.

W niniejszej monografii przedstawiono wyniki badań dotyczące problematyki sprawozdawczości społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, uwzględniając rolę rządu w rozwoju tego zagadnienia. Wiedza w tym zakresie może być ważna i poznawczo atrakcyjna zarówno dla środowisk naukowych, jak i praktyków zarządzania. Przedstawione w pracy autorskie narzędzie do oceny jakości raportów CSR może zostać bezpośrednio wykorzystane w praktyce biznesowej do:
- diagnozowania procesu raportowania społecznej odpowiedzialności,
- identyfikacji słabych i mocnych stron opracowanego raportu CSR,
- wyznaczenia kierunku usprawnień w procesie raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

Z uwagi na zakres podejmowanych zagadnień publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i praktyków zarządzania, w szczególności dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw wdrażających lub planujących wdrożenie raportowania CSR, jak również dla wszystkich osób zainteresowanych zgłębianiem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Sprawozdawczość społecznej odpowiedzialności 11
1.1. Pojęcie raportowania CSR 11
1.2. Ewolucja w raportowaniu CSR 16
1.3. Raportowanie CSR jako integralny element procesu zarządzania CSR 22
1.3.1. Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością 22
1.3.2. Raportowanie w zarządzaniu CSR 26
1.4. Wiarygodność raportów CSR 30
1.4.1. Zjawisko greenwashingu 30
1.4.2. Wzmacnianie wiarygodności 32
1.4.3. Standardy poświadczania wiarygodności raportów CSR 35

Rozdział 2
Aspekty instytucjonalne w rozwoju sprawozdawczości CSR 41
2.1. Rola instytucji rządowych w rozwoju sprawozdawczości CSR 41
2.2. Model obligatoryjny czy dobrowolny sprawozdawczości CSR? Argumenty za i przeciw 45
2.3. Uregulowania prawne w zakresie ujawniania informacji niefinansowych 48

Rozdział 3
Instrumentarium raportowania CSR 53
3.1. Wytyczne Global Reporting Initiative 53
3.2. UN Global Compact 61
3.3. Wytyczne KPIs for ESG 62
3.4. Raportowanie zintegrowane 64

Rozdział 4
Charakterystyka badań empirycznych 71
4.1. Koncepcja i plan badań 71
4.2. Metodyka badań z wyodrębnieniem poszczególnych etapów 75

Rozdział 5
Polityka rządowa wspierająca sprawozdawczość CSR 87
5.1. Analiza inicjatyw rządowych ukierunkowanych na rozwój sprawozdawczość CSR w wybranych krajach UE 87
5.2. Identyfikacja modeli polityki rządowej wspierającej raportowanie CSR 97
Podsumowanie 99

Rozdział 6
Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Polsce i w wybranych krajach UE 101
6.1. Analiza stanu obecnego w zakresie raportowania CSR 101
6.2. Ocena jakość raportów CSR 105
6.2.1. Regionalne różnice w jakości raportów CSR 107
6.2.2. Poziom jakości polskich raportów CSR 110
6.2.3. Wpływ obowiązku sprawozdawczego, wytycznych GRI oraz niezależnej weryfikacji na jakość raportów CSR 112
Podsumowanie 117

Rozdział 7
Uwarunkowania rozwoju sprawozdawczości CSR 122
7.1. Rola rządu w procesie rozwoju sprawozdawczości CSR 122
7.2. Motywy i bariery raportowania społecznej odpowiedzialności 125

Rozdział 8
Koncepcja zastosowania narzędzia badawczego do doskonalenia zarządzania społeczną odpowiedzialnością 135

Zakończenie i rekomendacje 141
Bibliografia 147
Spis tabel 157
Spis rysunków 159
Załączniki 161
O Autorce 204

Patrycja Hąbek - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt Wydziału Organizacji i Zarzadzania Politechniki Śląskiej, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowo-technicznego: Management Systems in Production Engineering. Jest aktywnym członkiem: European Academy of Management, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Prowadzi wykłady oraz realizuje badania naukowe w kraju i za granica. Uczestniczy w realizacji projektów międzynarodowych oraz kieruje projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Autorka licznych publikacji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz doskonaleniu systemów zarzadzania jakością.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu