Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego

Autorzy: Aleksander Noworól, Artur Hołuj (red.)
Rodzaj
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-830-1
Data dodania:2016-04-19
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast. Studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Rok wydania: 2016
Stron: 214


Procesy metropolizacji należą niewątpliwie do najważniejszych sił kształtujących współczesną przestrzeń społeczno-gospodarczą Polski, stąd poznanie ich uwarunkowań, mechanizmów i skutków ma ogromne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne z punktu widzenia polityki rozwoju oraz polityki przestrzennej.

Czytelnik znajdzie w publikacji między innymi oryginalne rozważania na temat polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych oraz koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi, przegląd metod i problemów delimitacji tych obszarów, a także analizę poziomu i dynamiki rozwoju społecznego i gospodarczego oraz przemian przestrzennych strefy podmiejskiej i metropolitalnej. Zaletą większości rozdziałów jest osadzenie dyskutowanych zagadnień w szerszym kontekście literatury przedmiotu. Autorzy wykorzystują różne źródła danych i wskaźniki statystyczne oraz metody analizy. Zainteresowani czytelnicy, zarówno ze świata akademickiego, jak i samorządowcy, znajdą tu również bogaty materiał faktograficzny, ilustrujący stan różnych zjawisk oraz procesów w gminach i powiatach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego przedstawiony w formie zestawień tabelarycznych, wykresów i materiałów kartograficznych.

Publikacja pt. Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast - studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego stanowi zróżnicowany i interesujący zbiór opracowań poświęconych ważnej problematyce uwarunkowań, mechanizmów i skutków procesów przemian zachodzących w strefie metropolitalnej (podmiejskiej) na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Zagadnienia podjęte przez autorów są istotne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia polityki krajowej, regionalnej i lokalnej. Zakres analizowanych zagadnień jest bardzo szeroki i może zainteresować szersze grono czytelników.
Prof. dr hab. Bolesław Domański
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Jagielloński

Wstęp  9

 

Rozdział 1

Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych – Tadeusz Kudłacz  15

1.1. Uwagi wprowadzające  15

1.2. Istota i specyfika obszarów funkcjonalnych  15

1.3. Integracja w kontekście polityki rozwoju – istota, przesłanki i rodzaje  18

1.4. Kierunki i płaszczyzny integracji polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF)  22

Bibliografia  28

 

Rozdział 2

Problemy delimitacji obszarów metropolitalnych na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – Piotr Serafin, Andrzej Woźniak, Bernadetta Zawilińska  29

2.1. Wprowadzenie  29

2.2. Metropolie, procesy metropolizacji, funkcje obszarów metropolitalnych i ich definiowanie  30

2.3. Przegląd wybranych delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  34

2.4. Wnioski wynikające z analizy przykładowych delimitacji obszaru metropolitalnego Krakowa  48

Bibliografia  51

 

Rozdział 3

Uwarunkowania i konsekwencje odmiennych koncepcji zarządzania obszarami metropolitalnymi – przypadek Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – Aleksander Noworól  55

3.1. Wprowadzenie  55

3.2. Miejski obszar funkcjonalny, jako organizacja terytorialna – determinanty  56

3.3. Zobiektywizowane uwarunkowania modeli zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi (MOF)  57

3.4. Perspektywy teoretyczne, determinujące modele zarządzania MOF  59

3.5. Strategiczny wybór modelu zarządzania MOF i spodziewane konsekwencje dla KOM  62

3.6. Wnioski  65

Bibliografia  65

 

Rozdział 4

Przemiany użytkowania ziemi w strefie podmiejskiej Krakowa w okresie przemian strukturalnych – Bogusław Luchter  69

4.1. Wprowadzenie  69

4.2. Pojęcie strefy podmiejskiej  70

4.3. Strefa podmiejska Krakowa i jej zasięg w świetle dotychczasowych badań  73

4.4. Przemiany użytkowania ziemi w wybranych fragmentach strefy  85

4.4.1. Wprowadzenie  85

4.4.2. Przeobrażenia w zachodniej i południowej części strefy  88

4.4.3. Przekształcenia we wschodniej części strefy podmiejskiej na terenie Krakowa  96

4.5. Perspektywy zmian zachodzących w strefie podmiejskiej Krakowa z punktu widzenia użytkowania ziemi  100

4.6. Wnioski  102

Bibliografia  104

 

Rozdział 5

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce – Patrycja Brańka  107

5.1. Wprowadzenie  107

5.2. Krakowski Obszar Metropolitalny na tle wybranych obszarów metropolitalnych w Polsce – analiza porównawcza  111

5.3. Wnioski  117

Bibliografia  118

 

Rozdział 6

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym w latach 2003-2013 – Agnieszka Petryk, Andrzej Woźniak  119

6.1. Wprowadzenie  119

6.2. Cel i metodyka badań  120

6.3. Charakterystyka obszaru badawczego  120

6.4. Dyskusja wyników  121

6.5. Wnioski  130

Bibliografia  131

 

Rozdział 7

Następstwa ekonomiczne efektu urban sprawl – Artur Hołuj, Piotr Lityński  133

7.1. Podstawy teoretyczno-metodologiczne oceny zależności pomiędzy urban sprawl a kondycją gospodarki lokalnej  133

7.2. Wyniki analiz relacji pomiędzy procesem urban sprawl a kondycją gospodarki lokalnej  138

7.3. Interpretacja analiz i wnioski  142

Bibliografia  145

 

Rozdział 8

Proces urban sprawl w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – pomiar i analiza zjawiska – Artur Hołuj, Piotr Lityński  147

8.1. Analiza jakościowa i ilościowa przestrzeni Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  147

8.2. Metodologia prowadzonych badań  148

8.3. Uwarunkowania przestrzenne i komunikacyjne Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  154

8.4. Wnioski  165

Bibliografia  167

 

Rozdział 9

Przemiany ludnościowe i gospodarcze w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym – Patrycja Brańka, Piotr Serafin  169

9.1. Wprowadzenie  169

9.2. Ruch naturalny i saldo migracji w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym  170

9.3. Zmiany składowych przyrostu naturalnego w latach 1999-2014 w obszarze metropolitalnym  171

9.4. Migracje na terenie KOM w latach 1999-2014  174

9.5. Typologia przyrostu rzeczywistego dla gmin w obszarze metropolitalnym  177

9.6. Przemiany ludnościowe w KOM – uwagi podsumowujące  181

9.7. Rynek pracy w obszarze metropolitalnym  182

9.8. Rozwój przedsiębiorstw w obszarze metropolitalnym  185

9.9. Dochody gmin KOM  188

9.10. Przemiany gospodarcze w KOM – uwagi podsumowujące  189

Bibliografia  190

 

Rozdział 10

Infrastruktura reklamowa a reklama internetowa podmiotów gospodarczych w kształtowaniu wizerunku miejscowości – studium przypadku Zabierzowa – Karol Kwiatek  193

10.1. Wprowadzenie  193

10.2. Cel i zakres badań  195

10.3. Inwentaryzacja nośników reklamowych w przestrzeni publicznej  199

10.4. Inwentaryzacja reklamy internetowej podmiotów gospodarczych  201

10.5. Inwentaryzacja podmiotów gospodarczych w oficjalnych bazach danych 202

10.6. Analizy przestrzenne w kształtowaniu wizerunku miejscowości  203

10.6.1. Przestrzenne rozmieszczenie firm w Zabierzowie  204

10.6.2. Rodzaje podmiotów gospodarczych w Zabierzowie  205

10.6.3. Rodzaje podmiotów gospodarczych a powierzchnia nośników reklamowych  208

10.6.4. Łączenie baz danych  211

10.7. Wnioski  212

Bibliografia  213

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu