• Sieć bezpieczeństwa finansowego

Podtytuł Sieć bezpieczeństwa finansowego
Autor Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 142
48.00 36.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-7556-248-4
Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego.

W kasiążce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne podejoecie do zagadnień sieci bezpieczeństwa finansowego, tzn. zarówno od strony in­stytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, jak i przedsięwzięć na rzecz ochrony klienta rynku finansowego.

Wprowadzenie 5


Część I
Bezpieczeństwo finansowe

Rozdział 1
Determinanty i struktura bezpieczeństwa finansowego - Mirosława Capiga 9
1.1. Bezpieczeństwo jako cecha stabilności finansowej 9
1.2. Wielowymiarowość bezpieczeństwa finansowego i jego determinanty 12
1.3. Struktura sieci bezpieczeństwa finansowego 15
1.4. Determinanty bezpieczeństwa finansowego rynku bankowego
i rynku ubezpieczeniowego 20
1.5. Współpraca między instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego 24

Rozdział 2
Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym - Witold Gradoń 29
2.1. Modele nadzoru nad rynkiem finansowym 29
2.2. Koncepcje nadzoru finansowego w Unii Europejskiej 33
2.3. Nadzór sektorowy versus nadzór zintegrowany 38
2.4. Komisja Nadzoru Finansowego jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego 42
2.5. Przedsięwzięcia Komisji Nadzoru Finansowego jako instytucji nadzorczej
w sieci bezpieczeństwa finansowego 45

Rozdział 3
Bank centralny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa finansowego - Grażyna Szustak 53
3.1. Rola i funkcje banku centralnego jako ogniwa sieci bezpieczeństwa
finansowego 53
3.2. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 56

3.3. Działania banku centralnego na rzecz bezpieczeństwa systemu płatniczego
i systemów rozrachunku papierów wartościowych 63
3.4. Polityka informacyjna banku centralnego 71


Część II
Ochrona klienta rynku finansowego

Rozdział 4
Ochrona klienta rynku bankowego i klienta skok-u - Grażyna Szustak 77
4.1. Systemy gwarantowania depozytów na rynku finansowym Unii Europejskiej 77
4.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa
finansowego 83
4.3. System ochrony oszczędności w SKOK-ach 88
4.4. Arbitraż konsumencki i sąd polubowny 94
4.5. Tajemnica chroniona prawnie 99

Rozdział 5
Ochrona klienta rynku kapitałowego - Witold Gradoń 103
5.1. Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych 103
5.2. System rekompensat jako element sieci bezpieczeństwa finansowego 104
5.3. Rozstrzyganie sporów w obrocie giełdowym 112

Rozdział 6
Ochrona klienta rynku ubezpieczeniowego - Mirosława Capiga 121
6.1. Cele, funkcje i klasyfikacja funduszy gwarancyjnych w sektorze
ubezpieczeniowym 121
6.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako ogniwo sieci bezpieczeństwa
finansowego 124
6.3. Rzecznik Ubezpieczonych w Polsce 128
6.4. Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych 130

Bibliografia 135

Autorami książki są pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Bankowooeci w Katedrze Finansów Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowi­cach:

Mirosława Capiga - profesor AE doktor habilitowany. Przedmiotem jej zainteresowania są zagadnienia zarządzania bankiem, ze szczególnym uwzględnie­niem zagadnień adekwatnooeci kapitałowej.

Grażyna Szustak - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt. Koncentruje się na zagadnieniach dotyczących działalnooeci operacyjnej banku i problemach związa­nych z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego i jego klientów.

Witold Gradoń - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt. Jest specjalistą w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem działal­nooeci banku na rynku kapitałowym.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.