Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej

Autorzy: Stanisław Kasiewicz (red.)
Rodzaj
Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-462-4
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energetyki odnawialnej
Rok wydania: 2012
Stron: 219


Książka jest w miarę kompleksowym kompendium wiedzy dla menedżerów, którzy zaangażowani są w realizację projektów z obszaru energetyki odna­wialnej, gdyż dostarcza wielu ważnych informacji o czynnikach ryzyka, ich identyfikacji, metodach pomiaru. Czytelnik może zapoznać się ze szczegóło­wo opisanymi, wybranymi rodzajami projektów inwestycyjnych, otrzymując możliwość oceny odmiennych podejść do zarządzania ryzykiem dla różnego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Zespół autorów kierowany przez prof. dr. hab. Stanisława Kasiewicza podjął bardzo interesujące i ważne teore­tycznie, jak i praktycznie, a przede wszystkim niezmiernie aktualne zagadnienie, a mianowicie blok problemów związanych z ryzykiem inwestowania w wytwarzanie energii w oparciu o jej odnawialne nośniki.

Konkludując chciałbym podkreślić, że Autorzy recenzowanego tomu podjęli bardzo ważne, zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widze­nia, zagadnienie i że niniejsza książka jest bardzo potrzebna na rynku wydawniczym.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Kucińskiego
Jest to publikacja zbudowana na swoistej tożsamości i powiązaniu dwóch ważnych dla gospodarki obszarów: OZE i ryzyka gospodarczego. Ale auto­rom nie chodzi tylko o to, aby to ryzyko jednorazowo zmierzyć, skwantyfikować i odpowiednio zareagować. Ich podejście jest nieco inne. Można lapidar­nie scharakteryzować je następująco: skoro OZE funkcjonują i będą się rozwijać - należy stale i wieloaspektowo analizować i mierzyć ryzyko genero­wane przez te źródła. Wbrew pozorom i wbrew sceptykom - analiza ryzyka związanego z OZE nie musi być utożsamiana z paraliżem przedsiębiorców i obniżeniem konkurencyjności ich działań. Może być dokładnie odwrotnie - analiza ryzyka sprawi, iż przedsiębiorcy nabiorą na nie apetytu i zaczną po­czynać sobie śmielej i z rozmachem... I o tym także traktuje ta książka.

dr Leszek Juchniewicz, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (1997-2007)
Wstęp 7
Rozdział 1

Energetyczna bariera konkurencyjności przedsiębiorstw - Paulina Krystosiak 11

Wprowadzenie 11

1.1. Cele polskiej polityki energetycznej 12

1.2. Kluczowe wyzwania energetyczne 17

1.3. Istota i rodzaje barier w sektorze energetycznym 25

1.4. Deficyt w podaży energii elektrycznej 28

1.5. Wpływ deficytu energii na konkurencyjność krajowych przedsiębiorstw 31

1.6. Przewidywany blackout jako czynnik rozwoju energetyki odnawialnej 35

Podsumowanie 41

Bibliografia 43
Rozdział 2

Współczesny model zarządzania mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie - Lech Maryniak 45

Wprowadzanie 45

2.1. Uwarunkowania energetyczne 46

2.2. Wyzwania energetyczne dla przedsiębiorstwa w XXI wieku 47

2.3. Ewolucja modeli zarządzania mediami energetycznymi w przedsiębiorstwie 50

2.4. Analiza ryzyka modelu posiadania własnego źródła wytwarzania mediów energetycznych typu CHP/QUAD 63

Podsumowanie 68

Bibliografia 69
Rozdział 3

Ryzyko regulacyjne w sektorze energetyki odnawialnej - Stanisław Kasiewicz 73

Wprowadzenie 73

3.1. Pojęcie i rola ryzyka regulacyjnego na rynku energii odnawialnej 74

3.2. Potencjalne skutki marginalizowania ryzyka regulacyjnego 76

3.3. Identyfikacja obszarów ryzyka regulacyjnego w sektorze energetyki odnawialnej 79

3.4. Model biznesowy jako fundament zarządzania ryzykiem regulacyjnym z perspektywy przedsiębiorstwa 80

3.5. Elementy gry zarządczej z ryzykiem regulacyjnym 89

Podsumowanie 91

Bibliografia 91
Rozdział 4

„Apetyt na ryzyko" w projektach związanych z produkcją energii odnawialnej - Lech Kurkliński 93

Wprowadzenie 93

4.1. „Apetyt na ryzyko" - uwarunkowania, istota, cechy i rola 94

4.2. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni 98

4.3. Atrakcyjność inwestycyjna projektów OZE 104

4.4. Wyznaczanie „apetytu na ryzyko" w projektach OZE 111

Podsumowanie 115

Bibliografia 115
Rozdział 5

Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych zorientowanych na wytwarzanie energii odnawialnej - Daniel Sosiński 117

Wprowadzenie 117

5.1. Ryzyko w projektach inwestycyjnych w Odnawialne Źródła Energii (OZE) 118

5.2. Specyfika inwestycji w Odnawialne Źródła Energii (OZE) 119

5.3. Czynniki ryzyka występujące w wybranych technologiach wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii 121

5.4. Metody identyfikacji ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 124

5.5. Metody pomiaru ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 128

5.6. Narzędzia ograniczania ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 131

5.7. Metody monitorowana i kontroli ryzyka w projektach zorientowanych na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 134

Podsumowanie 136

Bibliografia 137
Rozdział 6

Identyfikacja i pomiar ryzyka w obszarze eksploatacyjnym na przykładzie Oczyszczalni Ścieków „Warta" w Częstochowie - Izabela Olton 139

Wprowadzenie 139

6.1. Ryzyko związane z produkcją biogazu 142

6.2. Funkcjonowanie systemu kogeneracji energetycznej w COŚ „WARTA" SA 144

6.3. Monitorowanie ryzyka i analiza wrażliwości

na zmiany przepływów pieniężnych 147

6.4. Pomiar ryzyka metodą entropii 153

Podsumowanie 157

Bibliografia 158
Rozdział 7

Ocena efektywności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych energetyki geotermalnej - Robert Sasin 159

Wprowadzenie 159

7.1. Główne czynniki ryzyka przy ocenie projektów geotermalnych 160

7.2. Praktyka zarządzania ryzykiem w projektach geotermalnych 162

7.2.1. Ocena projektów geotermalnych zrealizowanych w Polsce i ich główne rodzaje ryzyka 162

7.2.2. Wybrane projekty geotermalne w fazie realizacji w Polsce - ocena i główne rodzaje ryzyka 171

7.3. Przykład oceny efektywności projektu geotermalnego 175

Podsumowanie 178

Bibliografia 180
Rozdział 8

Zarządzanie ryzykiem w projektach budowy i eksploatacji hydroelektrowni - Waldemar Rogowski, Piotr Rak 181

Wprowadzenie 181

8.1. Cechy charakterystyczne inwestycji w energetyce wodnej - źródła ryzyka 182

8.2. Charakterystyka procesu zarządzania ryzykiem w hydroenergetycznych przedsięwzięciach inwestycyjnych 186

8.2.1. Identyfikacja ryzyka 186

8.2.2. Kwantyfikacja ryzyka 189

8.2.3. Planowanie reakcji na ryzyko 190

8.2.4. Monitorowanie, kontrolowanie ryzyka i reakcja 191

8.3. Analiza ryzyka dla projektu Hydroelektrowni Czorsztyn-Niedzica - Sromowce Wyżne 191

Podsumowanie 195

Bibliografia 195
Rozdział 9

Stopa dyskontowa a koszt kapitału - rekomendacje dla oceny opłacalności projektów z sektora energetyki odnawialnej - Mieczysław Prystupa 197

Wprowadzenie 197

9.1. Definicje stopy dyskontowej i kosztu kapitału 198

9.2. Koncepcja hierarchii źródeł finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 203

9.3. Specyficzne przyczyny ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej 207

9.4. Szacowanie składników stopy dyskontowej w zastosowaniu do sektora energetyki odnawialnej 209

9.5. Wybór metod oceny projektów inwestycyjnych w se9.1. Definicje stopy dyskontowej i kosztu kapitału ktorze energetyki odnawialnej 215

Podsumowanie 218

Bibliografia 218

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu