Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy

Autorzy: Katarzyna Kopczewska
Rodzaj
49.00 31.85
Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-088-6
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy
Rok wydania: 2008
Stron: 190


W skomplikowanej „układance" badań regionalnych coraz częściej elementem porządkującym mnogość czynników rozwoju jest struktura powiązań prze­strzennych. Interakcje sąsiedzkie oraz ograniczające je bariery fizyczne, administracyjne, kulturowe, historyczne, językowe stanowią o rozprzestrzenia­niu się procesów w sferze ekonomicznej i społecznej. Stad rozwój ekonomiczno-społeczny może być obserwowany z perspektywy renty geograficz­nej, która jest premią za położenie geograficzne w układzie geopolitycznym, uwzględniającą interakcje sąsiedzkie, odległość od granicy, sąsiedztwo z re­gionami bogatszymi/biedniejszymi, bliskość szlaków komunikacyjnych etc. Książka jest próbą teoretycznego i empirycznego interdyscyplinarnego bada­nia powiązań pomiędzy rozwojem sfery społeczno-kulturowej a gospodarczej. Spoiwem obu sfer jest tu aspekt przestrzenny, gdyż oba procesy nie dzieją się w oderwaniu od lokalizacji. Rozwój regionalny jest tu rozumiany jako wypadkowa przemian w ekonomicznej świadomości społecznej, ekono­micznego procesu konwergencji oraz renty geograficznej. Książka poszukuje odpowiedzi na ważne pytania rozwojowe:
- Czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej następuje konwergencja ekonomiczna i społeczna?
- Czy szybsze zmiany w sferze społecznej przekładają się na szybsze zmiany w sferze ekonomicznej?
- Czy w okresie transformacji proces imitacji w obszarach granicznych przekładał się na szybszą konwergencję, wynikającą z renty geograficznej?
- Regionalizacja czy globalizacja: czy przewaga sił wynika z istnienia czynników ogólnonarodowych instytucjonalnych oraz regionalnych społeczno-kul­turowych?
- Problem ciągłości i czasu w rozwoju - czy zmiany są path-dependent? W pracy zaakcentowany został powrót do ekonomii jako nauki społecznej i trak­towanie czynników społeczno-kulturowych jako ważnych determinant rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony, wykorzystane zostały nowoczesne metody statystyki i ekonometrii przestrzennej z wykorzystaniem map GIS.

Wprowadzenie

Rozdział 1. Teoretyczne problemy rozwoju
1.1. Proces imitacji
1.1.1. Modele imitacji globalnej i lokalnej
1.1.2. Natura imitacji w różnych sektorach
1.1.3. Bilans korzyści i strat procesu imitacji
1.2. Teoria rozwoju regionalnego
1.3. Bodźce rozwoju gospodarczego
1.3.1. Bodźce wewnętrzne
1.3.2. Bodźce zewnętrzne
1.4. Teoria integracji
1.5. Globalizacja i regionalizacja
1.6. Budowanie kapitalizmu - ale jakiego?
1.7. Problem czasu i ciągłości
1.8. Podsumowanie

Rozdział 2. Powstawanie renty geograficznej - ujecie teoretyczne
2.1. Definicja renty geograficznej
2.2. Bliskość przestrzenna i jakość sąsiedztwa
2.3. Rola granic i lokalizacji w tworzeniu renty geograficznej
2.4. Czynniki społeczno-kulturowe a renta geograficzna
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Społeczeństwo, kultura i gospodarka - przegląd literatury
3. l. Pojęcie rozwoju społecznego, świadomości społecznej, kultury
3.2. Teoria kapitału społecznego
3.3. Model Hofstede
3.4. Teza Ingleharta
3.5. Model Kochanowicza i Marody
3.6. Model Portera
3.7. Teoria modernizacji
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Dane i metodologia badań przestrzennych
4.1. Obszar badawczy
4.2. Wybrane wskaźniki strukturalne
4.3. Kwestie podziału regionalnego
4.4. Dane wykorzystane w badaniu
4.5. Modelowanie konwergencji
4.6. Modelowanie renty geograficznej
4.7. Ilościowe metody przestrzenne
4.7.1. Macierz wag przestrzennych i struktura sąsiedztwa
4.7.2. Autokorelacja przestrzenna
4.7.3. Ekonometryczne modele przestrzenne

Rozdział 5. Renta geograficzna w regionalnym rozwoju społecznym
5.1. Różnice kulturowe i świadomość społeczna w Europie Środkowo-Wschodniej
5.2. Regionalna ekonomiczna świadomość społeczna - ujęcie empiryczne
5.3. Podsumowanie

Rozdział 6. Renta geograficzna w regionalnym rozwoju gospodarczym
6. l. Rozwój gospodarczy w latach 1995-2002 - ujęcie statystyczne
6.2. Zmiany w strukturze zatrudnienia w latach 1995-2002 - ujęcie statystyczne
6.3. Uwarunkowania historyczno-instytucjonalne tworzenia się renty geograficznej
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Wzajemne oddziaływanie czynników społecznych i ekonomicznych
7.1. Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny
7.2. Struktura zatrudnienia a rozwój społeczny
7.3. Modelowanie konwergencji dochodu
7.4. Próba prognozy zmian w świadomości społecznej
7.5. Próba prognozy rozwoju gospodarczego
7.6. Podsumowanie

Zakończenie
Indeks komend i pojęć
Bibliografia

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu