Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia

Autorzy: Jerzy Kowalczyk
Rodzaj
Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-430-3
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia
Rok wydania: 2012
Stron: 225


Polska jest postrzegana jako kraj o dużej korupcji, występującej we wszystkich obszarach życia społeczno-gospodarczego i politycznego. Najbardziej społecznie szkodliwa jest korupcja :
- w administracji - ponieważ nieetyczne zachowania urzędnika dają moralne przyzwolenie na podobne zachowania przez obywatela, u którego rodzi się brak zaufania do prawa;
- w ochronie zdrowia - gdzie jest bardziej etycznie naganna niż w innych branżach, bo jej stawką jest zdrowie i życie pacjenta.

Doświadczenia krajów o niskiej korupcji wskazują, że walka z nią jest działaniem wielopłaszczyznowym, angażującym wszystkie instytucje państwa i całe społeczeństwo, a widoczne jej efekty mogą pojawić się w następnych pokoleniach. Działania doraźne zamiast zmniejszyć mogą zwiększyć zjawi­sko korupcji.

Opracowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu korupcji w relacjach placówki medycznej z pacjentem, mając świadomość występowania korupcji w innych obszarach ochrony zdrowia (NFZ, kwalifikowanie świadczeń oraz leków itp.). Jednak efekty przeciwdziałania korupcji można uzyskać szyb­ciej w skali małej organizacji niż w skali całej gospodarki, gdzie wymaga to zmian systemowych oraz zaangażowania wielu organizacji i instytucji, czę­sto o nieczytelnych wzajemnych związkach i uprawnieniach.

W publikacji są pokazane te elementy i narzędzia „wpisane" w system zarządzania organizacją, których właściwe postrzeganie przez kierownictwa or­ganizacji zwiększa świadomość społeczną pracowników, eliminując wiele zagrożeń korupcyjnych, co zostało potwierdzone w praktyce przez szpitale i inne placówki medyczne, które w swój model zarządzania wpisały przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Uwarunkowania zjawiska korupcji 11
1.1. Co to jest korupcja? 11
1.2. Korupcja - uwarunkowania globalne 14
1.3. Uwarunkowania zjawiska korupcji w kraju 21

Rozdział 2
Korupcja w ochronie zdrowia 31
2.1. Zagrożenia korupcyjne w ochronie zdrowia 32
2.2. Relacje pacjent - placówka medyczna 37

Rozdział 3
Zarządzanie w placówkach ochronie zdrowia w aspekcie zagrożeń korupcyjnych 41
3.1. Zarządzanie jakością w placówkach ochronie zdrowia - pierwszy krok na drodze zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych 42
3.1.1. System zarządzania jakością w aspekcie zmniejszania ryzyka zagrożeń korupcyjnych 52
3.1.2. Spełnienie potrzeb i oczekiwań klienta (pacjenta) - warunek zmniejszenia ryzyka zagrożeń korupcyjnych 57
3.1.3. System zarządzania jakością - procesy realizacji usługi medycznej 60
3.1.4. Rola przywództwa w systemie zarządzania jakością 67
3.2. Zarządzanie personelem w placówce medycznej 78
3.2.1. Kształtowanie relacji pomiędzy pracownikiem i organizacją 78
3.2.2. Rola organizacji w procesie adaptacyjnym nowo zatrudnionego pracownika 92
3.3. Etyka w organizacji medycznej 97
3.3.1. Rola etyki w zarządzaniu organizacją 97
3.3.2. Etyka w relacjach lekarz - pacjent 102
3.3.3. Odpowiedzialność społeczna organizacji 105
3.3.4. Norma AA 1000 - Audyt etyczny 109
3.3.5. Kodeks etyki - realizacja zasad etyki w praktyce 111
3.4. Wymagania systemu zarządzania jakością ze względu na specyfikę organizacji świadczącej usługi medyczne 119

Rozdział 4
System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (SPZK) w placówkach ochrony zdrowia 125
4.1. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 126
4.1.1. Zasady i cele systemu 126
4.1.2. Wymagania systemu 129
4.1.3. Na co szczególnie zwrócić uwagę przy wdrażaniu SPZK 134
4.2. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zintegrowanym zarządzaniu organizacją 152
4.3. Przykłady typowych zagrożeń korupcyjnych - w praktyce wdrażania SPZK 154
4.4. Wdrożenie systemu 160
4.4.1. Program i schemat opracowania i wdrożenia systemu 160
4.4.2. Uwagi ogólne dotyczące wdrożenia systemu 165
4.4.3. Diagnoza stanu organizacji 168
4.4.4. Przegląd systemu 177

Rozdział 5
Przykłady procedur przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w placówce ochrony zdrowia 185
5.1. Obowiązkowe procedury w SPZK 185
5.2. Proces „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń korupcyjnych" 186
5.3. Procedura „Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego" 189
5.4. Procedura „Postępowanie przy wystąpieniu podejrzenia działania korupcyjnego" 196
5.5. Procedura „Monitorowanie i zarządzanie procesem" 199
5.6. Procedura „Badanie satysfakcji klienta" 204
5.7. Przykład Kodeksu Etyki 208

Rozdział 6
Bariery wdrażania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym 217
6.1. Bariery wdrażania systemu w skali kraju 217
6.2. Mankamenty i bariery wdrażania systemu w skali organizacji 219

Podsumowanie 223
Bibliografia 225

Jerzy Kowalczyk - wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarządzania organizacją. Uczestniczył w ponad 250 wdrożeniach systemów zarządza­nia, w tym opartych na normach ISO, w organizacjach produkcyjnych i usługowych. Wykładowca w zakresie zarządzania na wielu kursach, semina­riach, studiach podyplomowych. Autor książek i ponad 200 artykułów z dziedziny szeroko rozumianej jakości. Współautor systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz wykładowca i konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania tego systemu. Członek organizacji technicznych i ekonomicznych: Naczelna Organizacja Techniczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Polskie Towarzy­stwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, odznaczony złotymi odznakami honorowymi tych organizacji. Prezes Honorowy Klubu Dosko­nalenia Zarządzania.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu