Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego

Autorzy: Bogdan Włodarczyk
Rodzaj
Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-084-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego
Rok wydania: 2012
Stron: 174


Funkcjonowanie polskiego sektora bankowego w warunkach światowego kryzysu finansowego, a szczególnie jego bezpośrednie i pośrednie oddziały­wanie na sytuację makroekonomiczną kraju stało się podstawą do sformułowania zagadnienia niniejszej książki. Autor poszukiwał odpowiedzi na pyta­nie: czy światowy kryzys finansowy istotnie wpłynął na polski sektor bankowy, a jeśli tak, to na jakie elementy sektora i co się zmieniło w polityce kredy­towej banków na rynku?
W książce omówiono teorie wzrostu gospodarczego oraz przedstawiono istotę i przyczyny kryzysu finansowego zarówno w ujęciu historycznym, jak i teoretycznym. Przeanalizowano rynek kredytów i jego znaczenie dla sektora niefinansowego gospodarki narodowej w okresie światowego kryzysu fi­nansowego, a w konsekwencji jego wpływ na wzrost gospodarczy. Podjęto próbę wyjaśnienia, w jakim stopniu światowy kryzys finansowy wpłynął na zmianę poziomu podaży kredytów dla sektora niefinansowego w polskim systemie bankowym, ze szczególnym uwzględnieniem struktury kapitału własnościowego banków, oraz jak podaż ta oddziaływała na wzrost gospodarczy w Polsce?
Książka Bogdana Włodarczyka stanowi dobry podręcznik uzupełniający dla studentów studiów ekonomicznych. Z pewnością zainteresuje ona także in­ne osoby chcące lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku kredytów bankowych w okresie światowego kryzysu finansowego.

Z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Wierzby
Wprowadzenie 5
Rozdział 1

Wzrost gospodarczy w świetle teorii ekonomii 7

1.1. Teorie wzrostu gospodarczego 7

1.2. Determinanty wzrostu gospodarczego 11

1.3. PKB jako miernik wzrostu gospodarczego 14

1.4. Wpływ systemu finansowego na wzrost gospodarczy 20
Rozdział 2

Teoretyczne i historyczne aspekty światowych kryzysów finansowych 29

2.1. Istota kryzysu gospodarczego w perspektywie zmian kulturowo-cywilizacyjnych oraz głównych nurtów teorii ekonomii 29

2.2. Sytuacja kryzysowa w ujęciu interpretacyjnym 38

2.3. Historia kryzysów finansowych 41

2.4. Przyczyny i następstwa kryzysów finansowych w gospodarce narodowej 48
Rozdział 3

Polski system bankowy jako element krajowego i międzynarodowego systemu finansowego 57

3.1. Charakterystyka systemu finansowego 57

3.2. Regulacje prawne i nadzór w systemie finansowym 60

3.3. Działania dostosowawcze polskiego systemu bankowego do standardów UE 68

3.4. Liberalizacja i protekcjonizm w systemie bankowym 78
Rozdział 4

Kondycja sektora bankowego w Polsce w okresie ostatniego światowego kryzysu finansowego 83

4.1. Ryzyko w działalności bankowej 83

4.2. Zarządzanie ryzykiem bankowym a wyniki krajowego sektora bankowego 87

4.3. Aktywność kredytowa krajowego sektora bankowego i zmiany ryzyka w latach 2005-2009 95

4.4. Stan krajowego sektora bankowego na tle europejskich rynków bankowych 113
Rozdział 5

Analiza wpływu kapitału bankowego i podaży kredytów na krajowy wzrost gospodarczy w latach 1996-2009 121

5.1. Wprowadzenie w metodykę badań 121

5.2. Zmiany na rynkach finansowych a sektor finansowy w Polsce 124

5.3. Zmiany podaży kredytów dla sektora niefinansowego z uwzględnieniem struktury podmiotowej i przedmiotowej 128

5.4. Związek między wielkością kapitału w sektorze bankowym oraz podażą kredytów a poziomem krajowego PKB w latach 1996-2009 135

5.5. Wpływ struktury kapitałowej w sektorze bankowym na podaż kredytów i tempo wzrostu gospodarczego 139
Podsumowanie i wnioski 147

Bibliografia 153

Załączniki 161

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu