Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie

Autorzy: Monika Trojanowska-Strzęboszewska (red.)
Rodzaj
Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-547-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Polska w Unii Europejskiej. Sprawowanie prezydencji w Radzie
Rok wydania: 2013
Stron: 256


Mija dziesięć lat, odkąd Polacy zdecydowali się na przystąpienie do Unii Europejskiej. Przedstawiciele naszego kraju zasiadają w instytucjach europej­skich. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji unijnych i współtworzą europejskie prawo. Polscy obywatele mają prawo swobodnego podróżowania po całej UE i podejmowania pracy w innych europejskich krajach. Dzięki członkostwu w UE polskie samorządy, przedsiębiorcy czy rolnicy otrzymują wspar­cie finansowe ze wspólnego unijnego budżetu. Jednak członkostwo w UE to nie tylko profity i przywileje, to przede wszystkim zgoda na przekazanie kompetencji decyzyjnych z poziomu polskiego rządu na poziom instytucji wspólnotowych. Oznacza ono także konieczność podporządkowania się wspólnemu europejskiemu prawu i przyjęcia szeregu zobowiązań politycznych i gospodarczych.

- Jak zatem wygląda bilans polskiego członkostwa w UE?

- Jakie korzyści czerpie Polska z członkostwa w UE?

- A jakie ograniczenia ono na Polskę nakłada?
W książce tej czytelnik znajdzie odpowiedź na szereg pytań związanych z obecnością Polski w Unii Europejskiej, dotyczących zarówno kwestii ogól­nych, jak i bardziej szczegółowych:

- Jakie są efekty polityczne, gospodarcze i społeczno-kulturowe akcesji Polski do UE?

- Jakie są i jak zmieniały się stanowiska polskich partii politycznych do członkostwa Polski w UE?

- Jakie miejsce zajmuje Polska w systemie instytucjonalno-prawnym UE?

- Ilu Polaków pracuje w instytucjach europejskich?

- Na ile cele polskiej polityki zagranicznej są zbieżne z celami polityki zagranicznej UE?

- Z czyjej inspiracji powstał program Partnerstwa Wschodniego? Jakie są jego cele?

- Dlaczego Polska popiera członkostwo Turcji w UE?

- Jakie były cele i dokonania polskiej prezydencji w Radzie, sprawowanej w drugim półroczu 2011 r.?

- Co to jest „sześciopak" i jakie były inne osiągnięcia polskiej prezydencji w zakresie spraw finansowo-gospodarczych?

- Co uzyskała polska prezydencja w zakresie reformy kluczowych polityk unijnych - Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności?

- Jak promowano Polskę podczas prezydencji w Radzie?

- Jak polskie media relacjonowały i oceniały polską prezydencję?


Publikacja ta stanowi wartościową inicjatywę wydawniczą, przybliżającą czytelnikom miejsce i rolę Polski w UE. Wskazując rozległy i zróżnicowany za­kres działań polskiej prezydencji w Radzie, autorzy pokazują jak wielu kompetencji merytorycznych i organizacyjnych oraz pracy i politycznego zaanga­żowania wymagało sprawowanie tej funkcji w skomplikowanej architekturze politycznej i instytucjonalno-prawnej UE.

Prof. dr hab. Zbigniew Czachór

Wstęp 7
Rozdział 1

Polska w Unii Europejskiej. Bilans członkostwa - Krzysztof Cebul, Monika Trojanowska-Strzęboszewska 11

1.1. Droga Polski do członkostwa w UE 12

1.1.1. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z EWG oraz Układ Europejski 12

1.1.2. Wniosek o członkostwo i proces akcesyjny 16

1.1.3. Przystąpienie Polski do UE 18

1.2. Polska w instytucjach UE 20

1.3. Skutki członkostwa Polski w UE 29

1.3.1. Skutki polityczne 29

1.3.2. Skutki gospodarcze 31

1.3.3. Skutki społeczno-kulturowe 34

1.4. Stosunek do UE w programach polskich partii politycznych a społeczna akceptacja dla procesu integracji 36
Część I

Polityka zagraniczna
Rozdział 2

Priorytety polskiej prezydencji w świetle celów polityk zagranicznych: Polski i Unii Europejskiej - Katarzyna Powierża 49

2.1. Ograniczenia i możliwości prezydencji w zakresie polityki zagranicznej 50

2.2. Polska polityka zagraniczna 53

2.3. Cele i zadania polityki zagranicznej UE 58

2.4. Kształtowanie priorytetów polskiej prezydencji w Radzie 62

2.5. Realizacja priorytetów polskiej prezydencji 65
Rozdział 3

Partnerstwo Wschodnie jako instrument polskiej i europejskiej polityki zagranicznej. Na przykładzie polskiej prezydencji w Radzie - Piotr Bajda, Monika Tro­janowska-Strzęboszewska 71

3.1. Partnerstwo Wschodnie jako element polskiej i unijnej polityki zagranicznej 73

3.2. Realizacja Partnerstwa Wschodniego w okresie polskiej prezydencji 81

3.3. Podsumowanie i ocena działań polskiej prezydencji w zakresie Partnerstwa Wschodniego 89
Rozdział 4

Realizacja zewnętrznych zadań polskiej prezydencji. Członkostwo Turcji w UE - Anna Szczygieł 93

4.1. Turcja w drodze do Europy 94

4.2. Europejski dwugłos 99

4.3. U źródeł polskiej otwartości 102

4.4. Retoryka a praktyka 106

4.5. Energetyczne rozgrywki 111
Część II

Polityki sektorowe
Rozdział 5

Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w zakresie wybranych zadań Rady ECOFIN - Robert Woźniak 117

5.1. Rada ECOFIN i jej funkcja budżetowa 118

5.2. Priorytety ekonomiczne polskiej prezydencji 121

5.3. Polska prezydencja a przyszłe ramy finansowe UE 125

5.4. Wybrane osiągnięcia polskiej prezydencji w kwestiach gospodarczych 130
Rozdział 6

Realizacja zadań polskiej prezydencji w zakresie procesu programowania polityki spójności na lata 2014-2020 - Iwona Piórkowska-Kapica 135

6.1. Kompetencje i funkcje prezydencji a Polityka Spójności 137

6.2. Uwarunkowania 139

6.3. Negocjacje nad kształtem Polityki Spójności podczas polskiej prezydencji 141

6.4. Opinie i komentarze 146
Rozdział 7

Realizacja priorytetów polskiej prezydencji w Radzie w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi - Monika Koc 151

7.1. Rada Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa - zakres kompetencji i sposób funkcjonowania 152

7.2. Priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi 156

7.3. Realizacja wybranych priorytetów Rady UE w dziedzinie rolnictwa i rozwoju wsi 163

7.4. Reforma systemu płatności bezpośrednich w ramach debaty nad przyszłością WPR 164

7.5. Kwestia rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. 168
Część III

Promocja Polski i wizerunek medialny prezydencji
Rozdział 8

Promocja Polski podczas polskiej prezydencji w Radzie - Justyna Turek 179

8.1. Identyfikacja wizualna polskiej prezydencji 181

8.2. Promocja polskiej kultury w kraju i za granicą 185

8.3. Promocja polskiej turystki w czasie prezydencji 189
Rozdział 9

Wizerunek polskiej prezydencji w wybranych dziennikach ogólnopolskich - Karolina Leszek, Agata Wojtaś 195

9.1. Ogólna ilościowa charakterystyka przekazów dotyczących prezydencji 198

9.1.1. Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie UE 201

9.1.2. Szczyt Partnerstwa Wschodniego 202

9.1.3. Europejski Kongres Kultury 202

9.1.4. Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie UE 203

9.1.5. Przyjęcie pakietu ustaw zwanych sześciopakiem 203

9.2. Analiza treści przekazów dotyczących wybranych wydarzeń polskiej prezydencji 204

9.2.1. Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie UE 204

9.2.2. Szczyt Partnerstwa Wschodniego 208

9.2.3. Europejski Kongres Kultury 213

9.2.4. Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie UE 215

9.2.5. Przyjęcie tzw. sześciopaku 218
Rozdział 10

Wizerunek polskiej prezydencji w polskich tygodnikach opinii - Katarzyna Rosiak 223

10.1. Trzy wizerunki polskiej prezydencji 227

10.2. „Gazeta Polska" - prezydencja jako instytucja symboliczna i narzędzie rządowej propagandy 227

10.3. „Polityka" - prezydencja wprawdzie „nasza" i dobrze wykonana, ale rzadko relacjonowana 230

10.4. „Wprost" - plusy dodatnie i plus ujemne prezydencji 232

10.5. Porównanie wizerunków 234
Bibliografia 241

Monografie i opracowania 241

Artykuły 243

O autorach 245

Spis tabel i rysunków 247

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu