Polityka bilansowa grupy kapitałowej

Autorzy: Edyta Piątek
Rodzaj
Polityka bilansowa grupy kapitałowej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-60089-48-4
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Polityka bilansowa grupy kapitałowej
Rok wydania: 2007
Stron: 266


Układ i treść sprawozdań, techniki ich sporządzania komplikują się w przypadku, gdy mają prezentować sytuację ekonomiczną i finansową złożonych, wielopodmiotowych struktur gospodarczych - grup kapitałowych i jednocześnie uwzględnić potrzeby informacyjne wielu odbiorców informacji sprawoz­dawczej.W celu osiągnięcia prawdziwego i rzetelnego obrazu swojej sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowe muszą mieć również możliwo­ści swobody wyboru instrumentów polityki bilansowej. Ta pewna swoboda określania zasad prowadzenia rachunkowości w grupie kapitałowej może być także wykorzystana do tworzenia tendencyjnych informacji o jej sytuacji.W związku z tym, że w polskiej gospodarce powstaje coraz więcej grup kapitałowych, warunki działania w czasach globa-lizacji są coraz bardziej złożone, a krąg użytkowników informacji sprawozdawczej jest coraz szer­szy i bardziej wymagający, powstaje wiele pytań, dotyczących polityki bilansowej grupy kapitałowej.

Wprowadzenie.....................................................9
Rozdział l
Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe źródło informacji o sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki oraz grupy kapitałowej..................15
1.1. Rachunkowość i sprawozdawczość w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa....15
1.2. Rachunkowość i skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej .... 23
1.2.1. Geneza i pojęcie grupy kapitałowej............................23
1.2.2. Struktura powiązań grupy kapitałowej w świetle ustawy o rachunkowości.......29
1.2.3. Rachunkowość i sprawozdawczość w systemie informacyjnym grupy kapitałowej........35
1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych i ich potrzeby informacyjne..........41
1.4. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych............................46

Rozdział 2
Wybrane aspekty polityki bilansowej jednostki i grupy kapitałowej............55
2.1. Polityka bilansowa i polityka rachunkowości w teorii rachunkowości......55
2.2. Geneza rachunkowości kreatywnej w teorii rachunkowości..............62
2.3. Kreatywna rachunkowość a cele polityki bilansowej...................72
2.4. Nadrzędne zasady rachunkowości a polityka bilansowa.................78
2.5. Instrumenty polityki bilansowej...................................82
2.6. Polityka bilansowa grupy kapitałowej...............................88

Rozdział 3
Instrumenty polityki bilansowej w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych .... 97
3.1. Znaczenie metod wyceny w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki gospodarczej.....97
3.2. Wartość godziwa w polityce bilansowej podmiotu....................108
3.3. Trwała utrata wartości w wycenie aktywów.........................116
3.4. Rola rezerw w kształtowaniu obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu.....125
3.5. Warunki tworzenia poszczególnych rodzajów rezerw i sposoby szacowania ich wartości......132
3.6. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów a rezerwy................142

Rozdział 4
Polityka bilansowa grupy kapitałowej w kreowaniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego........147
4.1. Konsolidacja sprawozdań finansowych w krajowych i międzynarodowych regulacjach.....147
4.2. Wyłączenia i zwolnienia podmiotowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.....155
4.3. Metody konsolidacji a obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej
ujawniany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. ... 164
4.4. Znaczenie wartości firmy w obrazie sytuacji majątkowej i finansowej grupy kapitałowej......172
4.5. Ceny transferowe jako element polityki bilansowej grupy kapitałowej.....179

Rozdział 5
Wpływ wybranych instrumentów polityki bilansowej na sytuację majątkową i finansową
Grupy Kapitałowej BB.....189
5.1. Specyfika funkcji i ekonomiki Grupy Kapitałowej BB.................189
5.2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w Grupie BB......192
5.3. Wyłączenia podmiotowe i ich wpływ na wiarygodność oraz kompletność skonsolidowanego
bilansu Grupy BB......200
5.4. Wpływ wyceny składników majątkowych jednostek Grupy BB na wartość majątku
grupy kapitałowej....207
5.5. Wycena kapitałów i zobowiązań podmiotów Grupy BB w aspekcie wiarygodności
informacji o źródłach finansowania..................218
5.6. Wpływ cen transferowych na obraz sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy BB.................................................227
Zakończenie.....................................................245
Bibliografia.....................................................253

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu