Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej

Autorzy: Jacek Adamek
Rodzaj
Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-478-5
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej
Rok wydania: 2012
Stron: 175


Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle wiąże się z rozwojem ludzkiej cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z elementów je kształtują­cych jest kultura, ze swymi wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. system prawny, gospodarczy, poziom rozwoju rynku finansowego, czy też doświadczenia historyczne, z jednej strony staje się ważną charakterystyką modelującą oczekiwania formułowane wobec rachunkowości funkcjo­nującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś wpływa na sposoby realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właści­we dla różnych regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli rachunkowości właściwych dla danych kultur.
Powyższe założenie pozwoliło sformułować cel niniejszego opracowania, którym jest próba ukazania kultury, jako elementu modelującego teorię i prakty­kę funkcjonowania modeli pomiaru i ujawnień rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk kulturowych, właściwych dla rachunko­wości islamskiej i chińskiej. Lektura niniejszego opracowania w zamierzeniu jej autora ma m.in. pozwolić sformułować odpowiedź na kwestie: Czym jest kultura i jakie związki wykazuje ona z rachunkowością? Jakie cechy kulturowe determinują teorię i praktykę systemów pomiaru ujawnień rachunkowych funkcjonujących w krajach islamskich, a jakie są właściwe dla modelu rachunkowości chińskiej? Czy czynnik kulturowy osłabia procesy standaryzacji, harmonizacji i konwergencji rachunkowości w skali światowej? W jaki sposób charakterystyki kulturowe kształtują działania standaryzacyjne rachunko­wości islamskiej i chińskiej?
Autor niniejszej monografii, kierując ją do praktyków i teoretyków rachunkowości wyraża nadzieję, iż zawarta w jej treści problematyka stanie się dla Czytelnika instrumentem rozszerzającym sposób postrzegania systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych, jako narzędzia opisu rzeczywistości i jego re­lacji z szeroko rozumianym otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem wielokierunkowych związków rachunkowości z czynnikiem kulturowym.
Wstęp 5
Rozdział 1

Kultura i rachunkowość 7

1.1. Determinanty rozwoju krajowych modeli rachunkowości 7

1.2. Kultura i jej wymiary - zagadnienia wybrane 18

1.3. Wartości kulturowe rachunkowości i jej kulturowe modele rozwoju 28
Rozdział 2

Rachunkowość islamska 39

2.1. Rachunkowość a religia 39

2.2. Ekonomiczna koncepcja islamu jako baza rozwoju rachunkowości islamskiej 41

2.3. Rachunkowość islamska i jej związki z kodem islamu 50

2.3.1. Zasada podmiotu rachunkowości 56

2.3.2. Zasad going concern 57

2.3.3. Zasada periodyzacji 58

2.3.4. Zasada pomiaru pieniężnego 59

2.3.5. Zasada kosztu historycznego i zasada ostrożnej wyceny 60

2.3.6. Zasada pełnego ujawniania 62

2.3.7. Zasada istotności 64

2.3.8. Zasada memoriałowa 65

2.3.9. Zasada współmierności 66

2.4. Rachunkowość islamska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 69

2.4.1. Wartości kulturowe islamu - rys 70

2.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości islamskiej 75
Rozdział 3

Rachunkowość chińska 81

3.1. Kultura w świetle uwarunkowań rozwojowych rachunkowości chińskiej 81

3.2. Czynniki kulturowe rozwoju rachunkowości chińskiej - rys 88

3.2.1. Konfucjanizm 89

3.2.2. Buddyzm 94

3.2.3. Feng shui 97

3.2.4. Czynniki kulturowe łączone z ideologią socjalizmu i komunizmu 99

3.3. Chińskie modele księgowości a czynniki kulturowe 103

3.4. Rachunkowość chińska w świetle gray?owskiego modelu wartości kulturowych rachunkowości 111

3.4.1. Wartości kulturowe Chin - rys 112

3.4.2. Subkulturowe wymiary rachunkowości chińskiej 116
Rozdział 4

Tożsamość kulturowa rachunkowości a zmniejszanie różnic między jej systemami 121

4.1. Zmniejszanie różnic między systemami rachunkowości jako wyzwanie współczesności 121

4.1.1. Harmonizacja i pojęcia bliskoznaczne 122

4.1.2. Przesłanki procesu ujednolicania rachunkowości w skali światowej 127

4.2. Kultura w świetle procesów ograniczania różnic między systemami rachunkowości 133

4.3. Rachunkowość islamska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 139

4.4. Rachunkowość chińska a proces standaryzacji systemów pomiaru i ujawnień rachunkowych 152
Zakończenie 163

Literatura 165

Spis rysunków i wykresów 173

Spis tabel 174

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu