Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (wyd. II rozszerzone)

Autorzy: Stanisław Kałużny
Rodzaj
65.00 48.75
Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (wyd. II rozszerzone)
Wydawca: PIKW
ISBN:978-83-917231-1-1
Data dodania:2017-07-24
Format: 170x240
Oprawa: Twarda z obwolutą
Podtytuł: Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka (wyd. II rozszerzone)
Rok wydania: 2016
Stron: 326


Książka obejmuje pełny zakres wiedzy wymaganej programem dydaktycznym z dziedziny kontroli wewnętrznej. Tworzy podstawy do kształcenia oraz przygotowania kwalifikacyjnych prac dyplomowych. Jest wynikiem wieloletnich studiów teoretycznych i doświadczeń autora, wyniesionych z pracy na uczelniach oraz w organach kontroli państwowej i w administracji publicznej, a także aktualnych badań empirycznych realizowanych w procesie naukowo-dydaktycznym.

Książka zawiera - z jednej strony - rozległą problematykę kontroli jako funkcji zarządzania w całym jej przekroju, a z drugiej - zwięzły i przystępny opis elementarnych części składowych tej dyscypliny wiedzy. Spełnia wszelkie wymagania dobrego podręcznika akademickiego. Książka jest adresowana głównie do osób zdobywających na studiach podyplomowych tytuł zawodowy kontrolera wewnętrznego. Stąd podstawową jej warstwę stanowi część poświęcona warsztatowi kontrolerskiemu. Może też służyć jako pomoc organizacyjno-metodyczna dla szerokiej rzeszy pracowników tzw. instytucjonalnej kontroli zewnętrznej, a także dla kierowników różnych szczebli sprawujących kontrolę funkcjonalną. Na kierunkach studiów z zakresu zarządzania i biznesu może stanowić ważną literaturę pomocniczą. Obejmuje ona charakterystykę aktualnej problematyki dokonywaną przede wszystkim z perspektywy nauk o organizacji i zarządzaniu, a także wskazania na międzynarodowe, a zwłaszcza unijne determinanty tendencji rozwojowych kontroli.

Książka jest pierwszą tego typu pozycją w piśmiennictwie europejskim. Stanowi bogate źródło wiedzy o uwarunkowaniach prawnych, metodach działania i wymaganiach proceduralnych kontroli wewnętrznej oraz o jej miejscu w strukturze przedsiębiorstw, jak i administracji publicznej. Autor podjął w niej próbę odpowiedzi na niezwykle ważne pytanie: czy kontrola wewnętrzna może być sumieniem przedsiębiorstwa/instytucji? Odpowiedź jest zdecydowanie twierdząca.

Wprowadzenie


Część pierwsza
ELEMENTY TEORII KONTROLI

Rozdział 1. Geneza i rozwój instytucji kontrolnych
1. Geneza kontroli
2. Rozwój instytucji kontroli w Polsce

Rozdział 2. Ustalenia terminologiczne
1. Pojęcie kontroli
2. Terminologia kontrolerska
3. Nadzór a kontrola

Rozdział 3. Podział, funkcje i cechy kontroli
1. Kryteria wyodrębniania rodzajów kontroli
2. Funkcje kontroli
3. Dysfunkcje kontroli
4. Kryteria ocen kontrolnych
5. Kontrola przez sprzężenie zwrotne
6. Standardy kontroli
7. Model kontroli
8. Związki teorii kontroli z praktyką
9. Kierunki rozwoju teorii kontroli

Rozdział 4. Ryzyka w zarządzaniu i kontroli
1. Czynniki ryzyka w kontroli
2. Kontrola menedżerska
3. Ryzyka menedżerskie

Rozdział 5. Dyscypliny wiedzy wspomagające kontrolującego
1. Nauka organizacji i zarządzania
2. Prakseologia
3. Inne dziedziny wiedzy

Rozdział 6. Kontrola, kontroling, audyt
1. Kontrola a kontroling
2. Kontrola a audyt wewnętrzny
Literatura


Część druga
SYSTEMY KONTROLI W ZARZĄDZANIU

Rozdział 7. Klasyfikacja ogniw systemu kontroli w państwie
1. O kontroli państwowej
2. O systemie kontroli w Polsce
3. Kontrola parlamentarna
4. Kontrola rządowa
5 Organy kontroli specjalistycznej
6. Kontrola sądowa
7 Inne organy kontrolujące
8. Kontrola społeczna
9. Współdziałanie organów kontroli

Rozdział 8. Instytucje kontroli w państwie
1. Inspekcje podległe Sejmowi
2. Inspekcje podległe premierowi, ministrom i szefom urzędów centralnych

Rozdział 9. Kontrola wewnętrzna w organizacji
1. Miejsce kontroli w zarządzaniu
2. Kontrolowanie w firmie
3. System samokontroli
4. Kontrola kierownicza
5. System kontroli wewnętrznej
6. Wyodrębniona komórka kontroli wewnętrznej
7. Zagadnienie efektywności kontroli
8. Prawa i obowiązki stron w kontroli
9. Implikacje i determinanty kontroli

Rozdział 10. Funkcjonowanie instytucjonalnej kontroli wewnętrznej
1. Kontrola w administracji publicznej
2. Kontrola w administracji rz¹dowej
3. Kontrola w organach samorz¹du terytorialnego
4. Kontrola wewnętrzna w gospodarce
Literatura


Część trzecia
WARSZTAT KONTROLERSKI

Rozdział 11. Zasady i metody badań kontrolnych
1. Zasady postępowania kontrolnego
2. Instrumenty kontroli
3. Metody badań kontrolnych
4. Przegląd metod badania kontrolnego
5. Statystyka jako narzędzie kontroli

Rozdział 12. Dowody w postępowaniu kontrolnym
1. Pojęcie dowodu
2. Klasyfikacja źródeł dowodowych
3. Poszczególne środki dowodowe
4. Rzecz i jej właściwości
5. Pracownik i jego wyjaśnienia
6. Pracownik i jego oświadczenia
7. Biegły i jego opinia

Rozdział 13. Proces kontrolowania
1. Fazy i etapy procesu kontrolnego
2. Czynności przygotowawcze do kontroli
3. Dokonywanie czynności kontrolnych
4. Postępowanie pokontrolne

Rozdział 14. Poprawność językowa w kontroli i inne elementy jakości pracy kontrolera
1. Język pisany i style językowe
2. Język mówiony i funkcje językowe
3. Przykłady z dokumentów kontroli
4. Inne elementy jakości pracy kontrolera
Literatura


Część czwarta
CZYNNIK LUDZKI W KONTROLI

Rozdział 15. Osobowość i kwalifikacje etyczno-moralne
1. Model osobowości kontrolera
2. Standardy etyczne w kontroli
3. Zaufanie w kontroli

Rozdział 16. Kwalifikacje i ich doskonalenie
1. Uwarunkowania sprawności i skuteczności kontroli
2. Kwalifikacje zawodowe kontrolera
3. Samokontrola i samokształcenie kontrolerów
Literatura


Część piąta
DOKUMENTY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Rozdział 17. Dokumenty dotyczące organizacji kontroli wewnętrznej
1. Ramowy regulamin kontroli wewnętrznej
2. Instrukcja w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kontrolnych

Rozdział 18. Dokumenty dotyczące wykonywania kontroli
1. O rodzajach i wzorach dokumentów z badań kontrolnych i z postępowania pokontrolnego
2. Wzory dokumentów

Zakończenie
Summary
Zusammenfassung
Międzynarodowe organizacje zawodowe kontrolerów
Wykaz rysunków i tablic
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy

Stanisław Kałużny - uczeń Profesorów Tadeusza Kotarbińskiego i Witolda Kieżuna. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Doktorat z nauk o organizacji i zarządzaniu w Instytucie Administracji i Zarządzania. Seminaria habilitacyjne w Zakładzie Zarządzania PAN. Staże zawodowe w Niemczech i we Francji. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, w Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji, na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednocześnie prowadził wykłady i seminaria na uczelniach w: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie, Olsztynie, Zielonej Górze i Częstochowie. Na jego dorobek naukowy składa się 14 książek o charakterze podręcznikowym oraz ponad 200 artykułów i rozpraw z zakresu: organizacji i zarządzania, teorii kontroli, systemów kontroli, metodologii kontroli, socjologii pracy, psychologii kontroli, a także humanizacji, kultury i etyki w zarządzaniu i kontroli, zamieszczonych w periodykach fachowych lub wygłoszonych na konferencjach naukowych, również za granicą. Do najbardziej znanych jego książek należą: Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Kontrola gospodarcza w administracji, Kontrola w banku, Leksykon kontroli. W roku 2009 otrzymał tytuł doctor honoris causa, a w roku 2011 jego biogram został umieszczony w Encyklopedii WHO IS WHO w Polsce.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu