Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa

Autorzy: Izabela Grzanka
Rodzaj
Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-121-0
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa
Rok wydania: 2009
Stron: 208


Książka stanowi odpowiedź na pytanie, jakie powinny zadać sobie współczesne przedsiębiorstwa, które podejmują inicjatywy zarządzania relacjami z klientem, mające najczęściej wyraz we wdrażaniu CRM. Podejmując te inicjatywy przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość reguł i prawidłowości o istotnym znaczeniu dla uwieńczonego sukcesem wdrożenia CRM. Poszukując tych reguł należy pamiętać, iż działalność gospodarcza odbywa się nie tylko w warunkach określonych ekonomicznie, lecz także wiąże się z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, które stają się nośnikiem ka­pitału społecznego. Kapitałowi temu przedstawiciele świata nauki, jak również biznesu coraz częściej przypisują istotny wpływ na sukcesy organizacji i osiągnięcia jednostek. Mając to na względzie, w książce podjęto udaną próbę zweryfikowania możliwości wykorzystania kapitału społecznego przed­siębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM.

W prowadzonych rozważaniach zwrócono uwagę, iż każde przedsiębiorstwo posiada pewien zasób kapitału społecznego, a także - nawiązując i utrzymując relacje z klientami - w pewnym stopniu realizuje zasady filozofii CRM. Jednakże kluczem do sukcesu w kształtowaniu relacji z klientami na zasadach wynikających z filozofii CRM może stać się dopiero wiedza

0 tym, w jaki sposób, za pomocą jakich metod i narzędzi możliwe staje się wykorzystanie potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w celu po­prawy realizacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM. Wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczenia wiedzy w tym zakresie, w książce zidentyfi­kowano wielowymiarową strukturę wzajemnego oddziaływania pomiędzy poziomem potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa a stopniem reali­zacji przez przedsiębiorstwo zasad filozofii CRM oraz opracowano wzorcowy model i rekomendacje praktyczne dla wykorzystania potencjału kapitału społecznego przedsiębiorstwa w realizacji zasad CRM. Znajomość ujawnionych w książce prawidłowości powinna przyczynić się do osiągnięcia popra­wy efektywności przedsiębiorstw w podejmowanych przez nie działaniach rynkowych, w tym umożliwić skuteczne wdrożenie i realizację zasad filozo­fii CRM.
Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Kształtowanie relacji z klientami przez przedsiębiorstwo 9
1.1. Warunki funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw 9
1.2. Współczesna koncepcja marketingu - charakterystyka 16
1.3. Pojęcie i istota zarządzania relacjami z klientem (CRM) 26
1.4. Paradygmat wartości w CRM 35
1.5. Korzyści i zagrożenia realizacji CRM w przedsiębiorstwie 40
1.6. Zasady CRM 53
1.7. CRM a wybrane aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa 59

Rozdział 2
Kapitał społeczny przedsiębiorstwa 77
2.1. Pojęcie i koncepcja kapitału społecznego 77
2.2. Pomiar kapitału społecznego 96
2.3. Kształtowanie kapitału społecznego przedsiębiorstwa 103
2.4. Zaufanie jako ważny element kapitału społecznego 105
2.4.1. Ujęcia istoty zaufania a teoria kapitału społecznego 106
2.4.2. Budowanie zaufania przez przedsiębiorstwo 115
2.4.3. Metody i narzędzia oceny poziomu zaufania 118
2.5. Kapitał społeczny a realizacja zasad CRM 123

Rozdział 3
Kapitał społeczny przedsiębiorstwa w kształtowaniu relacji z klientami w świetle wyników badań empirycznych`139
3.1. Badania jakościowe 139
3.1.1. Przypadek przedsiębiorstwa I 140
3.1.2. Przypadek przedsiębiorstwa II 143
3.1.3. Przypadek przedsiębiorstwa III 146
3.1.4. Wnioski z badań jakościowych 150
3.2. Struktura związku kapitału społecznego z realizacją CRM 155
3.3. Synteza wyników badań 169
3.4. Rekomendacje praktyczne 174
3.5. Model wykorzystania kapitału społecznego przedsiębiorstwa w realizacji CRM 176

Zakończenie 181
Załączniki 185
A: Metodologia badań 185
B: Narzędzia badawcze 188
-„Standardowa lista pytań do wywiadu swobodnego: Kapitał społeczny przedsiębiorstwa w realizacji zasad filozofii CRM" 188
-„Kwestionariusz diagnozy kapitału społecznego przedsiębiorstwa wykorzystywanego w relacjach z klientami" 191
-„Kwestionariusz oceny stosowania zasad filozofii CRM" 192
Bibliografia 197

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu