Kapitał finansowy banków spółdzielczych

Autorzy: Sławomir Czopur
Rodzaj
Kapitał finansowy banków spółdzielczych
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-493-8
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Kapitał finansowy banków spółdzielczych
Rok wydania: 2012
Stron: 177


Zarządzanie kapitałem finansowym banku, choć w coraz większym stopniu oparte na przesłankach naukowych pozostaje przede wszystkim dziedziną praktyczną. Największą sztuką jest właściwa ocena potrzeb kapitałowych, skuteczność w jego pozyskaniu, a następnie taka alokacja zgromadzonych zasobów pieniężnych w aktywa finansowe, której efektem będzie wzrost potencjału banku. Umiejętności te nabierają szczególnego znaczenia w przy­padku banków spółdzielczych, dla których wypracowane zyski są głównym źródłem wzrostu funduszy własnych. Jednym z najważniejszych obowiąz­ków każdego banku jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, a sposób w jaki bank wykonuje ten obowiązek jest najbardziej wymierną podstawą oceny jego wiarygodności.
Książka stanowi kompendium wiedzy o bankowości spółdzielczej w kontekście kapitałów finansowych. Prezentuje genezę i specyfikę bankowości spół­dzielczej w Polsce i na świecie. Zawiera szczegółową analizę wpływu przemian gospodarczych na bankowość spółdzielczą w Polsce po 1989 roku oraz skutków administracyjnego podejścia do budowania struktur sektora spółdzielczego. W głównej części książki Czytelnicy znajdą szczegółowe infor­macje na temat funduszy i kapitałów w ujęciu prawa bankowego, standardów rachunkowości i unormowań nadzorczych, w tym i najnowszych, wyni­kających z Bazylei III, zasady wyznaczania wymogów kapitałowych, z tytułu różnych rodzajów ryzyka oraz określania wysokości funduszy własnych, ze specyficznymi uwarunkowaniami dotyczącymi sektora banków spółdzielczych. W szerokim zakresie omówione zostały depozytowe i pozadepozyto­we źródła finansowania działalności banków. Dokonano także analizy różnic w tym zakresie między bankami w formie spółek akcyjnych a bankami spół­dzielczymi.
Autor od 16 lat związany jest z Bankiem Spółdzielczym w Brodnicy. Zdobyte w trakcie wieloletniej pracy zawodowe doświadczenie pozwoliło na uzu­pełnienie zagadnień teoretycznych praktycznym komentarzem autorskim. Udział w licznych konferencjach, naradach i spotkaniach zarówno na poziomie zarządów banków spółdzielczych, jak i służb finansowych pozwolił na poznanie poglądów szerokiego grona ekspertów związanych z sektorem banko­wości spółdzielczej.
Książka jest połączeniem zagadnień teoretycznych i praktyki z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości bankowej. Adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką finansowania działalności banków spółdzielczych, zarządzania ryzykiem bankowym i adekwatnością kapitałową.
Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Kapitał finansowy w działalności banków spółdzielczych 11

1.1. Pojęcie i formy kapitału finansowego 11

1.2. Kapitał bankowy w działalności operacyjnej banków 13

1.3. Kapitały a fundusze banków spółdzielczych 17

1.3.1. Kapitał banków spółdzielczych w ujęciu rachunkowym 18

1.3.2. Fundusze banków spółdzielczych w świetle ustaw: Prawo bankowe i Prawo spółdzielcze 26

1.3.3. Fundusze banków spółdzielczych w świetle Nowej Umowy Kapitałowej 31

1.3.4. Elementy składowe funduszy własnych banków w III Umowie Kapitałowej 34

1.4. Determinanty poziomu i struktury kapitału finansowego w bankach spółdzielczych 38
Rozdział 2

Fundusze własne banków spółdzielczych 45

2.1. Fundusze zasadnicze 45

2.1.1. Fundusz udziałowy 45

2.1.2. Fundusz zasobowy 50

2.1.3. Fundusz rezerwowy 52

2.2. Pozostałe fundusze rezerwowe i uzupełniające 53

2.2.1. Fundusz ogólnego ryzyka 54

2.2.2. Kapitał z aktualizacji wyceny 55

2.2.3. Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków banku spółdzielczego 57

2.2.4. Zobowiązania podporządkowane banków spółdzielczych 59

2.3. Pozostałe zobowiązania zaliczane do funduszy własnych banków spółdzielczych 61

2.4. Fundusze własne a zakres działalności banków spółdzielczych 68
Rozdział 3

Procesy konsolidacyjne a pozycja kapitałowa banków spółdzielczych 73

3.1. Powstanie i rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce 73

3.2. Zmiany w organizacji polskiego spółdzielczego sektora bankowego po 1989 roku 75

3.2.1. Przemiany w sektorze banków spółdzielczych w początkowym okresie transformacji systemowej 76

3.2.2. Ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej 79

3.2.3. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 81

3.3. Przyczyny i przebieg konsolidacji banków spółdzielczych 82

3.4. Skutki procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowości spółdzielczej 87

3.4.1. Zmiany w strukturze spółdzielczego sektora bankowego 87

3.4.2. Efektywność spółdzielczego sektora bankowego w procesach konsolidacji 93

3.4.3. Analiza zmian wielkości i struktury funduszy własnych banków spółdzielczych w latach 1994-2011 99
Rozdział 4

Kapitał regulacyjny banków spółdzielczych wobec wymogów Nowej Umowy Kapitałowej 107

4.1. Struktura Nowej Umowy Kapitałowej 107

4.1.1. Filar I - minimalne wymogi kapitałowe 109

4.1.2. Filar II - proces analizy nadzorczej 114

4.1.3. Filar III - dyscyplina rynkowa 115

4.2. Adekwatność kapitałowa w bankach spółdzielczych 117

4.2.1. Zasady wyznaczania kapitału regulacyjnego w bankach spółdzielczych 119

4.2.2. Wewnątrzbankowy proces oceny adekwatności kapitału 126

4.2.3. Współczynnik adekwatności kapitałowej banków spółdzielczych w latach 1993-2011 127

4.3. Postanowienia III Umowy Kapitałowej w zakresie adekwatności kapitałowej i jej wpływ na działalność banków spółdzielczych 129

4.3.1. Nowe wymogi kapitałowe 129

4.3.1. Wymagania dotyczące płynności krótko- i długoterminowej 133

4.3.3. Konsekwencje Bazylei III dla sektora banków spółdzielczych 135
Rozdział 5

Kapitały obce w finansowaniu działalności banków spółdzielczych 139

5.1. Depozyty podmiotów niefinansowych 141

5.1.1. Istota i rodzaje depozytów bankowych 141

5.1.2. Czynniki kształtowania poziomu i struktury depozytów w bankach spółdzielczych 148

5.1.3. Zmiany poziomu i struktury depozytów w bankach spółdzielczych w latach 2000-2011 152

5.2. Pozadepozytowe źródła funduszy obcych banku spółdzielczego 157

5.2.1. Rola banków zrzeszających w pozyskiwaniu kapitału finansowego przez banki spółdzielcze 156

5.2.2. Lokaty międzybankowe w procesie pozyskiwania kapitałów finansowych banków spółdzielczych 160

5.2.3. Emisje papierów wartościowych przez banki spółdzielcze w świetle prawa bankowego 163

5.3. Perspektywy wykorzystania pozadepozytowych źródeł kapitałów obcych w finansowaniu działalności banków spółdzielczych 167
Bibliografia 169

Wykaz aktów prawnych 174

Spis tabel 176

Spis rysunków 177

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu