Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce

Autorzy: Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski (red.)
Rodzaj
Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-523-2
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce
Rok wydania: 2012
Stron: 237


Książka Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce przygotowana przez pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów Kater­dy Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz osób z nimi zaprzyjaźnionych - powstała w efekcie dyskusji wywołanych wybuchem afery Amber Gold. W publikacji przedstawiono jednak tematykę działalności instytucji prabankowych i shadow bankingu znacznie szerzej. Jej lektura po­zwala odpowiedzieć na wiele pytań, m.in.:
- o przyczyny popularności instytucji parabankowych w Polsce
- o szanse zagrożenia, jakie są związane z ich działalnością dla klientów, systemu bankowego i gospodarki.

Tematem przewodnim publikacji stanowiącym jej oś kompozycyjną co przejawia się w większości rozdziałów - jest analiza SWOT silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń związanych z danym segmentem czy rodzajem działalności parabanków.

Prezentowana publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych i praktyków gospodarczych działających w szeroko pojętym sektorze usług finansowych, jak też dla każdej osoby, któa chce pogłębić swoją wiedzę w zakresie działalności instytu­cji parabankowych z uwzględnieniem towarzyszących im szans i zagrożeń.

Jest to jedna z pierwszych książek poświęconych tematyce działalności instytucji parabankowych. Lektura publikacji przynosi ważne pytania na temat przyszłości polskiego rynku usług finansowych. Zdaniem redaktorów, zawarte w jej treści poglądy autorów powinny przyczynić się do łatwiejszego po­szukiwania na nie odpowiedzi.
Wstęp 7

Rozdział 1
Rynek usług finansowych w Polsce - Grzegorz Kotliński, Krzysztof Waliszewski 11
1.1. Powstanie i rozwój rynku finansowego w Polsce 12
1.2. Charakterystyka segmentów rynku finansowego w Polsce 17
1.2.1. Rynek usług bankowych 17
1.2.2 Rynek kapitałowy (w tym GPW i fundusze inwestycyjne) 23
1.2.3. Rynek ubezpieczeniowy 27
1.2.4. Rynek funduszy emerytalnych 30
1.2.5. Pozostałe segmenty rynku finansowego 33
1.3. Ewolucja nadzoru nad poszczególnymi segmentami rynku finansowego w Polsce 34
1.4. Informacyjne aspekty zmian rynku finansowego w Polsce 40
1.5. Perspektywy rozwoju rynku finansowego w Polsce 44

Rozdział 2
Miejsce i rola parabanków w systemie finansowym i gospodarce - Krzysztof Waliszewski 53
2.1. Pojęcie i rodzaje instytucji parabankowych 53
2.2. Zakres czynności wykonywanych przez instytucje parabankowe 62
2.3. Funkcje pełnione przez parabanki 69
2.4. Wyzwania stojące współcześnie przez parabankami i ich otoczeniem 70

Rozdział 3
Historia i rozwój działalności instytucji parabankowych po przełomie ustrojowym w Polsce - Grzegorz Kotliński 77
3.1. Wybrane uwarunkowania przemian społecznych towarzyszących okresowi budowy gospodarki rynkowej w Polsce 77
3.2. Działalność piramid finansowych i instytucji parabankowych na tle przemian ustrojowych w Polsce 81
3.3. Etapy funkcjonowania piramid finansowych i instytucji parabankowych w Polsce 87
3.4. Analiza szans i zagrożeń wynikających z działalności instytucji parabankowych dla systemu finansowego w Polsce 91

Rozdział 4
Marketing instytucji parabankowych - Grzegorz Kotliński 93
4.1. Charakterystyka marketingowa działalności instytucji parabankowych 93
4.2. Etapy rozwoju działalności marketingowej w bankach prowadzących działalność na terenie Polski 98
4.3. Metody uzyskiwania wpływu na postawy klientów 102
4.4. Instrumenty marketingu stosowane przez instytucje parabankowe 106
4.5. Podsumowanie - szanse i zagrożenia dla marketingu bankowego po upadku Amber Gold 110

Rozdział 5
Finansowanie potrzeb konsumenckich przez parabanki w Polsce - Radosław Księżopolski 113
5.1. Ogólna charakterystyka rynku instytucji parabankowych 114
5.2. Specyfika działalności pożyczkowej sektora parabanków - ostatnie tendencje rozwoju 119
5.3. Korzyści i zagrożenia wynikające z działalności pożyczkowej parabanków - możliwe kierunki ewolucji sektora 125

Rozdział 6
Parabankowe aspekty działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych - Paweł Mikołajczak 131
6.1. Geneza powstania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce 132
6.2. Rola funduszy poręczeniowych i pożyczkowych jako źródła finansowego wsparcia sektora MSP 134
6.3. Ryzyko działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz sposoby jego ograniczania 137
6.4. Parabankowe aspekty funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych 143

Rozdział 7
Działalność doradców finansowych w Polsce - szanse i zagrożenia - Krzysztof Waliszewski 147
7.1. Doradztwo finansowe jako działalność zawodowa na rynku usług finansowych 147
7.2. Ewolucja zawodu doradcy finansowego w Polsce 152
7.3. Analiza szans i zagrożeń związanych z usługami doradców finansowych w Polsce 156
7.4. Perspektywy usług doradztwa finansowego w Polsce 158

Rozdział 8
Działalność instytucji mikrofinansowych w Polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Grzegorz Palu­szak, Krzysztof Waliszewski 165
8.1. Idea mikrofinansów i instytucji mikrofinansowych 165
8.2. Działalność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce 169

Rozdział 9
Ochrona konsumenta usług finansowych a działalność parabanków - Andżelika Redecka 175
9.1. Geneza i znaczenie ochrony konsumenta usług finansowych 176
9.2. Charakterystyka działalności parabanków w kontekście bezpieczeństwa konsumenta w Polsce 178
9.3. Przepisy prawne regulujące stosunki między parabankami a konsumentami w Polsce w świetle rozwoju ustawodawstwa w przyszłości 183
9.4. Znajomość praw i obowiązków konsumenckich, instytucji świadczących pomoc na rynku usług finansowych oraz możliwych nieprawidłowości w relacjach klient-parabank 186

Rozdział 10
Informacja kredytowa i gwarantowanie wkładów a działalność parabanków - Aleksandra Usik-Kryger, Magdalena Wylot 193
10.1. Informacja kredytowa w działalności parabanków 194
10.1.1. Informacja kredytowa i sposób jej pozyskiwania 194
10.1.2. Znaczenie informacji kredytowej 196
10.1.3. Parabanki a dostęp do informacji kredytowej 197
10.1.4. Działalność pożyczkowa parabanków w kontekście braku dostępu do informacji kredytowej - analiza SWOT 198
10.2. Systemy chroniące środki pieniężne powierzone instytucjom parabankowym 199
10.2.1. System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce i jego znaczenie dla systemu finansowego 199
10.2.2. Regulacje prawne zapewniające bezpieczeństwo lokowanych środków w parabankach 201
10.2.3. Stosowany system gwarantowania depozytów (SGD) w SKOK-ach 206

Rozdział 11
Tendencje w obszarze regulacji instytucji funkcjonujących na rynkach finansowych w Unii Europejskiej - Alfred Janc 213

Zakończenie 221
Spis tabel 227
Spis rysunków 229
Spis schematów 230
Spis wykresów 232
O autorach 234

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu