Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie

Autorzy: Jacek Jaworski
Rodzaj
62.00 44.64
Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-035-0
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie
Rok wydania: 2012
Stron: 292


„Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one „sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego". Zatem tematyka oddawanej do rąk Czy­telników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania, ale szerzej - na życie i rozwój całych społeczeństw.
Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby menedżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przed­siębiorstwie oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwym jest zaprojektowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces zarzą­dzania. Wynika z tego podstawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie warunki powinien spełniać system in­formacji finansowej, aby zaspokajał potrzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym celem badań jest rozpo­znanie tychże warunków, a w konsekwencji opracowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowanego do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.
Wstęp 5
Rozdział 1

Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa

Charakterystyka obszaru badawczego 19

1.1. Definicja małego przedsiębiorstwa 21

1.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - geneza, bariery i determinanty 27

1.3. Proces zarządzania małą firmą - cele, style i metody 38

1.4. Gospodarka finansowa i cykl życia małej firmy 52
Rozdział 2

Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Proces informacyjno-decyzyjny jako przedmiot badania 67

2.1. Charakterystyka i klasyfikacja informacji zarządczej 69

2.2. Proces decyzyjny jako źródło popytu na informacje w przedsiębiorstwie 80

2.3. Systemowe formy podaży informacji i ich rola w zarządzaniu 87

2.4. Węzłowe problemy pozyskiwania i wykorzystania informacji w małej firmie 95
Rozdział 3

Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Wyniki badań 105

3.1. Informacje finansowe w świetle celów i obszarów zarządzania 107

3.2. Metodyka badań własnych i dobór obiektów badawczych 112

3.3. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małą firmą w opinii ekspertów 117

3.4. Charakterystyka luk informacyjnych w procesie podejmowania decyzji w małej firmie 124

3.5. Analiza jakościowo-ilościowa potrzeb informacyjnych menedżerów 128

3.6. Czynniki kształtujące potrzeby informacyjne małych firm 134

3.7. Synteza wyników badania - wnioski i rekomendacje 150
Rozdział 4

Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie w polskich warunkach

Użyteczność i wykorzystanie w zarządzaniu 155

4.1. Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji finansowych w przedsiębiorstwie 157

4.2. Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw w Polsce i ich użyteczność w przygotowaniu informacji zarządczych 170

4.3. Pojemność informacyjna systemów ewidencyjnych stosowanych w polskim sektorze MSP a uwarunkowania międzynarodowe 188

4.4. Organizacja i zarządzanie informacją finansową w małych przedsiębiorstwach - ujęcie praktyczne 194
Rozdział 5

Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa

Ramy koncepcyjne systemu informacyjnego 203

5.1. Systemy ewidencyjne dedykowane małym przedsiębiorstwom - przegląd literatury 205

5.2. Założenia projektowe systemów informacji finansowej dla małych przedsiębiorstw - źródła danych, funkcjonalność, użytkownicy 215

5.3. Systemy Informacji Ewidencji Dokonań oraz Nadzoru Wewnętrznego - proponowana koncepcja 223

5.4. Systemy Informacji Planistycznej i Monitorowania Dokonań - budowa i zakładana funkcjonalność 233
Zakończenie 251

Bibliografia 259

Summary 277

Załączniki 281

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu