Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implikacje dla Polski

Autorzy: Stanisław Wydymus, Elżbieta Bombińska, Bożena Pera (red.)
Rodzaj
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implika
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-459-4
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego. Implika
Rok wydania: 2012
Stron: 266


Kryzysy, a szczególnie ostatni, zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych w 2008 r., należą do najbardziej spektakularnych zjawisk w gospodarce światowej. Postępująca globalizacja, duży stopień zależności i powiązań pomiędzy podmiotami oraz sektorami gospodarek, a także pogłębiająca się inte­gracja gospodarcza stały się głównymi kanałami transmisji jego negatywnych skutków. Na forum instytucji międzynarodowych i krajowych, jak dotąd nie udało się doprowadzić do stworzenia paradygmatu w zakresie skutecznej walki z kryzysami, jak również opracować modelu wyjścia z obecnej recesji.
Głównym celem monografii jest analiza i próba oceny konsekwencji obecnego globalnego kryzysu finansowego dla skali i intensywności międzynarodo­wej współpracy gospodarczej. W monografii przedstawiono następujące zagadnienia:

- rodzaje zjawisk kryzysowych we współczesnej gospodarce,

- zmiany w handlu zagranicznym wywołane różnego rodzaju kryzysami w latach 1992-2002,

- genezę i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009,

- wpływ współczesnego kryzysu na wielkość i strukturę międzynarodowej wymiany towarowej, obrotów usługowych i przepływów bezpośrednich in­westycji zagranicznych na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce,

- konsekwencje globalnego kryzysu gospodarczego dla równowagi płatniczej krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7,

- protekcjonistyczne i liberalizacyjne tendencje w polityce handlowej w okresie globalnego kryzysu gospodarczego.
Monografia stanowi: „bogate źródło wiedzy, zarówno dla pracowników naukowych i praktyków gospodarczych, jak i studentów kierunków ekonomicz­nych, w związku z czym gorąco polecam je do rozpowszechnienia w formie publikacji".

Z recenzji Prof. UE dr. hab. Krzysztofa Szaflarskiego

Wprowadzenie 7
Rozdział 1

Zjawiska kryzysowe we współczesnej gospodarce - Henryk Czubek 11

1.1. Kryzys a cykl koniunkturalny 11

1.1.1. Nierównomierność procesów rozwoju gospodarczego 11

1.1.2. Klasyfikacja cykli koniunkturalnych 12

1.1.3. Średnioterminowy cykl koniunkturalny 15

1.1.4. Deformacja współczesnego cyklu koniunkturalnego 17

1.2. Pojęcie i rodzaje kryzysów finansowych - od modelu monetarystycznego do eklektycznego z uwzględnieniem koncepcji triady 17

1.3. Kryzys walutowy 22

1.4. Kryzys bankowy 25

1.5. Kryzys zadłużenia 29

1.6. Problemy długu publicznego w Nowym Millennium 32
Rozdział 2

Kryzysy finansowe a wymiana handlowa w ujęciu retrospektywnym - Anita Modrzejewska 35

2.1. Kryzysy finansowe i ich wpływ na handel zagraniczny 35

2.2. Zmiany w handlu zagranicznym w następstwie kryzysów finansowych w latach 1992-2002 43

2.2.1. Kryzys finansowy w Europejskim Systemie Walutowym (1992-1993) 43

2.2.2. Kryzysy finansowe w latach 1994-2002 48
Rozdział 3

Geneza i przebieg kryzysu gospodarczego lat 2008-2009 - Agnieszka Głodowska 55

3.1. Geneza kryzysu - wieloaspektowość problemu 56

3.2. Przyczyny kryzysu 57

3.2.1. Czynniki popytowe jako źródło kryzysu 57

3.2.2. Czynniki podażowe jako źródło kryzysu 59

3.3. Przebieg kryzysu w USA 64

3.4. Transfer kryzysu do Europy 67

3.5. Sytuacja w Polsce w latach 2008-2009 73
Rozdział 4

Międzynarodowa wymiana towarowa w okresie współczesnego kryzysu globalnego - Bożena Pera 79

4.1. Światowa wymiana towarowa a globalny kryzys finansowy 79

4.1.1. Zmiany w wielkości obrotów na świecie 79

4.1.2. Zmiany w strukturze towarowej na świecie 87

4.1.3. Strumienie handlu największych światowych eksporterów i importerów 89

4.2. Kierunki rozwoju wymiany handlowej Unii Europejskiej w okresie globalnego kryzysu finansowego 97

4.2.1. Wielkość i dynamika obrotów towarowych Unii Europejskiej 97

4.2.2. Struktura towarowa wymiany handlowej UE 101

4.2.3. Przeobrażenia w strukturze geograficznej obrotów towarowych krajów UE 105

4.3. Globalny kryzys finansowy a wymiana handlowa Polski 108

4.3.1. Obroty towarowe - rozmiary i dynamika 108

4.3.2. Struktura branżowa wymiany handlowej i jej zmiany 109

4.3.3. Obroty towarowe z głównymi grupami krajów 115

Aneks statystyczny do rozdziału 4 120
Rozdział 5

Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 - Wojciech Zysk 125

5.1. Wielkość i dynamika obrotów usługowych - ujęcie globalne 126

5.2. Wielkość i dynamika obrotów usługowych w Unii Europejskiej 128

5.3. Wielkość i dynamika obrotów usługowych w Polsce 130

5.4. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług - ujęcie globalne 133

5.5. Zmiany struktury gałęziowej międzynarodowych obrotów usługowych Unii Europejskiej 135

5.6. Zmiany w strukturze gałęziowej międzynarodowej wymiany usług w Polsce 137

5.7. Głowni eksporterzy i importerzy usług 141
Rozdział 6

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w warunkach światowego kryzysu gospodarczego - Elżbieta Bombińska 147

6.1. Główne tendencje w światowych przepływach bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2008-2010 148

6.2. Pozycja Unii Europejskiej w światowych przepływach BIZ w okresie kryzysu 158

6.3. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2008-2010 166

6.4. Obroty towarowe z zagranicą podmiotów z kapitałem zagranicznym działających w Polsce w latach 2008-2009 175
Rozdział 7

Kryzys gospodarczy a równowaga płatnicza wybranych krajów - Marek Maciejewski 183

7.1. Saldo obrotów bieżących krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 184

7.2. Pozycje rachunku finansowego krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 196

7.3. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna i miary płynności międzynarodowej krajów Grupy Wyszehradzkiej, PIIGS i G7 198

7.4. Znaczenie ocen ratingowych dla finansowania zobowiązań dłużnych wybranych krajów 205
Rozdział 8

Tendencje protekcjonistyczne a liberalizacja handlu międzynarodowego w dobie kryzysu - Agnieszka Hajdukiewicz 219

8.1. Kierunki rozwoju polityki handlowej w XXI wieku 220

8.2. Skala i zakres restrykcji handlowych wprowadzonych w krajach G20 w okresie kryzysu 223

8.3. Główne instrumenty współczesnego protekcjonizmu handlowego i ich stosowanie w okresie globalnego kryzysu 227

8.3.1. Cła importowe i inne bariery wobec importu stosowane na granicy 227

8.3.2. Środki ochronne 230

8.3.3. Restrykcje eksportowe 237

8.3.4. Bariery sanitarne i techniczne w handlu 239

8.3.5. Subsydia 241

8.4. Liberalizacja handlu międzynarodowego na forum WTO w warunkach kryzysu 243

8.4.1. Geneza Rundy Doha, jej cele i przebieg 243

8.4.2. Przyczyny dotychczasowego fiaska Rundy Doha 245

8.4.3. Kontrowersyjne kwestie negocjacyjne 247
Wnioski końcowe 253

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu