Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny

Autorzy: Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak (red.)
Rodzaj
32.00 23.04
Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak (red.)
stron: 158
13.68
978-83-7941-198-6
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-369-6
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
Rok wydania: 2011
Stron: 158


Ostatni kryzys ekonomiczny unaocznił problemy finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy czy świata. Z pełnym prze­konaniem należy stwierdzić, że zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania Autorów recenzowanej monografii są niezwykle aktualne i ważne. Dyskusja, w której poruszone są istotne światopoglądowe i ideowe kwestie w zderzeniu z oczekiwaniami oraz możliwościami finansów publicznych jest bez wątpienia konieczna. Nie da się dziś uciec od rozważań odnoszących się do problemu narastającego zadłużenia publicznego, spadających war­tości dochodów, czy wzrastających wydatków publicznych. W tym świetle, można odczytać treści zawarte w niniejszej publikacji - prowokujące do przemyśleń i odwołujące się do kluczowych pytań. (?) Wartość tej pozycji jest dodatkowo wzmocniona przez fakt, że Autorami są wybitni i cenieni eko­nomiści, specjalizujący się w problematyce finansów publicznych. Zapoznałem się z treścią wszystkich zamieszczonych tu opracowań z dużym zainte­resowaniem i sądzę, że niniejsza książka znajdzie szerokie grono Czytelników.
Dr Grzegorz Gołębiowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wicedyrektor w Biurze Analiz Sejmowych

Wprowadzenie - Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak 7

Rozdział 1
Determinanty polityki fiskalnej wobec globalnego kryzysu ekonomicznego - Elżbieta Chojna-Duch 9
Bibliografia 20

Rozdział 2
Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia gospodarczego w latach 2008-2010 - Krzysztof Kluza 21
2.1. Dostępność finansowania dla samorządów w okresie spowolnienia 22
2.1.1. Zmiany w dostępności kredytu bankowego 22
2.1.2. Koszt finansowania zewnętrznego JST 24
2.1.3. Rodzaje instrumentów finansowych 25
2.2. Granice zadłużenia samorządów 27
Bibliografia 29

Rozdział 3
Wpływ spowolnienia gospodarczego na budżety jednostek samorządu terytorialnego. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego - Magdalena Kogut-Jaworska, Adam Szewczuk, Magdalena Zioło 31
3.1. Formalno-prawne aspekty gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych na poziomie budżetów jednostek samorządu terytorialnego i ich podatność na zmiany cyklu koniunkturalnego 32
3.2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w warunkach dekoniunktury 34
3.3. Spowolnienie gospodarcze a wyniki budżetowe i poziom zobowiązań JST województwa zachodniopomorskiego na tle tendencji ogólnopolskich 38
Bibliografia 42

Rozdział 4
Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce w obliczu kryzysu zadłużenia - Kamilla Marchewka-Bartkowiak 45
4.1. Problem realizacji reguł zadłużenia publicznego 46
4.2. Nowe rozwiązania prawne przeciwdziałające wzrostowi zadłużenia publicznego na poziomie ponadnarodowym 48
4.3. Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Polsce mające wpływ na obniżenie państwowego długu publicznego 50
Bibliografia 53

Rozdział 5
Konsolidacja finansów publicznych - szanse i zagrożenia - Tomasz Mirończuk 55

Rozdział 6
Wrażliwość dochodów budżetowych na zmiany luki produkcyjnej - Anna Moździerz 59
6.1. Polska gospodarka w warunkach światowego kryzysu 59
6.2. Wpływ cyklu koniunkturalnego na dochody publiczne 60
6.3. Systemowe zagrożenia dla wykonania dochodów państwa 63
Bibliografia 67

Rozdział 7
Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne - Stanisław Owsiak 69
7.1. Paradoksy w relacjach między wydatkami publicznymi a kryzysami 70
7.2. Wydatki publiczne na tle zjawisk kryzysowych w wybranych krajach 71
7.3. Błędy prognoz makroekonomicznych a kształtowanie wydatków publicznych 76
7.4. Wydatki publiczne jako poduszka bezpieczeństwa dla gospodarki i społeczeństwa (podsumowanie) 78
Bibliografia 81

Rozdział 8
Dług podsektora samorządowego a samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego - Leszek Patrzałek 83

Rozdział 9
Iluzje reformy finansów publicznych w warunkach kryzysu - Krystyna Piotrowska-Marczak 87
9.1. Bodźce systemowe aktywizujące proces reform finansów publicznych 88
9.2. Kryzys jako bodziec stymulujący reformy finansów publicznych 90

Rozdział 10
Czy Polsce grozi kryzys zadłużeniowy sektora samorządowego? - Marzanna Poniatowicz 95
10.1. Kryzys zadłużenia publicznego - konotacje teoretyczne 96
10.2. Kryzys finansów jednostek samorządu terytorialnego 98
10.3. Deficyt i dług sektora samorządowego 99
10.4. Mechanizmy przeciwdziałające kryzysowi zadłużeniowemu w sektorze samorządowym 101
Bibliografia 105

Rozdział 11
Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce - Marta Postuła 107
11.1. Reguła wydatkowa 107
11.2. Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy 111

Rozdział 12
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Suchocka-Roguska 117

Rozdział 13
Problem odpowiedzialności za finanse publiczne - Jolanta Szołno-Koguc 125
13.1. Pojęcie i charakter odpowiedzialności 126
13.2. Dylemat winy i kary 128
13.3. Skuteczność dochodzenia odpowiedzialności 129
Bibliografia 131

Rozdział 14
Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego - Tadeusz Szumlicz 133
14.1. Opinie z lat 1998-2005 133
14.2. O argumentach w aktualnym sporze o sens zmiany 137
14.3. Konkluzja - proponowany kierunek zmiany 144
Bibliografia 146

Rozdział 15
Długookresowe tendencje w polskich finansach publicznych - Andrzej Wernik 147
Bibliografia 158

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu