Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw

Autorzy: Katarzyna Byrka-Kita
Rodzaj
58.00 41.76
Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-542-3
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw
Rok wydania: 2013
Stron: 296


„Problematyka pracy dotycząca dylematów związanych z szacowaniem premii z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw należy do bardzo oryginal­nych i bardzo rzadko występujących w polskim piśmiennictwie ekonomicznym. Problemy związane z wyceną przedsiębiorstw i rozmaitymi aspektami tej wyceny, a w szczególności wartości kontroli nad spółką należą do kluczowych zagadnień z punktu widzenia szacowania wartości majątku, który w pol­skiej gospodarce w ostatnim dwudziestoleciu w większości przeszedł w ręce prywatne [...]. Wyjaśnienie i wyznaczenie różnic w wartości pomiędzy udziałami kontrolnymi a udziałami mniejszościowymi należą do kluczowych problemów związanych z wyceną przedsiębiorstw [...]. Badanie dyskonta i premii z tytułu kontroli w kształtowaniu wyników wyceny i wartości budzi wiele kontrowersji, tak w teorii, jak i w praktyce, stąd podjęcie tego tematu świadczy o dużej odwadze badawczej autorki. Pozycje poświęcone tym zagadnieniom należą do wyjątków. Stąd też rozprawę habilitacyjną przygoto­waną przez Katarzynę Byrkę-Kitę należy uznać za pionierską. Równie pionierskie są kompleksowe badania empiryczne przeprowadzone na polskim ryn­ku, pozwalające na ocenę skali problemu [...]. Dodatkowym walorem pracy jest jej aktualność".
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„Monografia jest obszernym studium dotyczącym metodyki pomiaru i uwarunkowań stosowania w praktyce premii i dyskonta z tytułu kontroli [...]. Praca składa się z pięciu rozdziałów, w których autorka w sposób bardzo uporządkowany i poprawnie metodycznie realizuje cel rozprawy. Wykazuje się bar­dzo dużą wnikliwością i konsekwencją w prowadzonych badaniach. Imponuje znajomością literatury - w dominującej części światowej, którą w sposób krytyczny przeanalizowała, co pozwoliło jej opracować metodykę prowadzonych przez siebie badań oraz odnieść uzyskane wyniki do badań prowa­dzonych przez innych badaczy. Z lektury monografii uderza wielka skrupulatność badawcza oraz doskonałe opanowanie warsztatu naukowego autorki przejawiające się zarówno w doborze metod badawczych, opracowywaniu i weryfikacji próby badawczej, konsekwencji metodycznej poprawności prowadzonych badań, jak i w końcu - interpretacji uzyskanych wyników i odniesieniu ich do wyników innych badaczy [...]. Monografia prezentuje kom­pleksowe podejście do zagadnień premii i dyskonta z tytułu kontroli zarówno od strony teoretycznej, a więc analizy przesłanek ich stosowania, systema­tyki, jak i empirycznej - poprzez niebudzące metodycznych zastrzeżeń jej zmierzenie".
dr hab. inż. Tadeusz Dudycz, prof. Politechniki Wrocławskiej

Wstęp 5

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zastosowań premii i dyskonta w wycenie 13
1.1. Typologia premii i dyskonta w wycenie 13
1.2. Podstawowe definicje oraz standardy wartości w wycenie 23
1.3. Cele wyceny 34

Rozdział 2
Przesłanki i znaczenie koncepcji premii z tytułu kontroli 41
2.1. Przegląd definicji premii z tytułu kontroli 41
2.2. Istota i źródła korzyści z tytułu kontroli 53
2.3. Czynniki wpływające na korzyści z tytułu kontroli 63
2.4. Praktyka szacowania wartości udziałów mniejszościowych i kontrolnych w warunkach polskich - wyniki badań ankietowych 89
2.4.1. Procedura doboru respondentów i charakterystyka próby badawczej 89
2.4.2. Wyniki badań 91

Rozdział 3
Klasyfikacja i krytyka metod szacowania premii z tytułu kontroli 103
3.1. Mierzenie premii z tytułu kontroli na podstawie rozbieżności pomiędzy cenami rynkowymi akcji różniących się pod względem prawa do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 105
3.2. Mierzenie premii z tytułu kontroli na podstawie cen akcji notowanych na rynku publicznym przed ogłoszeniem wezwania do sprzedaży i cen, które w rezultacie transakcji płaci podmiot przejmujący pakiet kontrolny 111
3.3. Mierzenie premii z tytułu kontroli na podstawie różnicy między ceną płaconą za blok akcji a ceną rynkową tej samej akcji po ogłoszeniu transakcji 117

Rozdział 4
Premia z tytułu kontroli na polskim rynku kapitałowym w okresie 1995-2009 137
4.1. Cel i metodologia badania 137
4.2. Źródła i procedura selekcji danych 141
4.2.1. Wezwania 142
4.2.2. Transakcje blokowe 145
4.2.3. Transakcje blokowe z transferem kontroli 146
4.3. Charakterystyka próby badawczej 148
4.3.1. Wezwania 153
4.3.2. Transakcje blokowe 155
4.3.3. Transakcje blokowe z transferem kontroli 156
4.4. Oszacowanie wartości premii z tytułu kontroli - wyniki 158
4.4.1. Wezwania 171
4.4.2. Transakcje blokowe 178
4.4.3. Transakcje blokowe z transferem kontroli 183
4.5. Czynniki wpływające na korzyści prywatne z tytułu kontroli w Polsce 189
4.5.1. Definicja i procedura doboru zmiennych objaśniających 189
4.5.2. Wybór zmiennej zależnej 192
4.5.3. Wyniki analizy regresji 195
4.6. Weryfikacja pomocniczych hipotez badawczych 202
4.7. Porównanie wyników badań z wynikami uzyskanymi w innych badaniach 213

Rozdział 5
Uwarunkowania wyceny udziałów kontrolnych (lub mniejszościowych) 227
5.1. Metody wyceny a uwzględnianie premii i dyskonta 227
5.2. Rekomendacje zastosowania premii (dyskonta) z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw w warunkach polskich - uwarunkowania i postulaty 243

Wnioski i uwagi końcowe 257
Załączniki 263
Bibliografia 275
Summary 289
Spis tabel, rysunków i wykresów 293

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu