Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowoś

Autorzy: Hanna Czaja-Cieszyńska
Rodzaj
Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-490-7
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do międzynarodowych standardów rachunkowości
Rok wydania: 2012
Stron: 235


„Recenzowana praca jest poświęcona problematyce dostosowania systemu rachunkowości prowadzonej przez mikro i małe jednostki gospodarcze zgodnie z polskim prawem bilansowym do wymogów Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsię­biorstw. Podjęcie przez Autorkę tej problematyki należy powitać z uznaniem (...), jest ona bowiem bardzo aktualna, a przy tym ważna zarówno z teore­tycznego, jak i poznawczego oraz praktycznego punktu widzenia. Jest to jednocześnie zagadnienie trudne i złożone, wymagające zastosowania odpo­wiedniego podejścia analitycznego. Nie bez znaczenia są także aplikacyjne walory zaprezentowanych rozważań i rozwiązań, (...) dzięki czemu praca odznacza się racjonalnością i praktyczną użytecznością".
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Edwarda Nowaka

Wstęp 7

Rozdział 1
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej - teoria a praktyka 11
1.1. Filozofia gospodarki rynkowej i jej wpływ na funkcjonowanie mikro i małych przedsiębiorstw 11
1.2. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw w warunkach internacjonalizacji i globalizacji 21
1.3. Uwarunkowania funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 29
1.4. Problemy decyzyjne mikro i małych przedsiębiorstw a system informacyjny w przedsiębiorstwie 35

Rozdział 2
Sprawozdanie finansowe mikro i małych przedsiębiorstw jako źródło informacji w procesach decyzyjnych 51
2.1. Elementy sprawozdania finansowego mikro i małych przedsiębiorstw i ich pojemność informacyjna 51
2.2. Odbiorcy sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw i ich potrzeby informacyjne 59
2.3. Użyteczność decyzyjna sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw - teoria a praktyka gospodarcza 65
2.4. Uproszczone formy opodatkowania mikro i małych przedsiębiorstw podatkiem dochodowym i ich dysfunkcje w świetle procesów decyzyjnych 69

Rozdział 3
Międzynarodowa standaryzacja sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw 77
3.1. Źródła i przesłanki międzynarodowej standaryzacji rachunkowości mikro i małych przedsiębiorstw 77
3.2. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - zarys ogólny 86
3.3. Założenia koncepcyjne Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 92
3.4. Prezentacja sprawozdania finansowego według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsię­biorstw 99

Rozdział 4
Możliwość adaptacji międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskiej praktyce gospodarczej 107
4.1. Analiza porównawcza Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw i polskiego prawa bi­lansowego 107
4.2. Rozbieżności między Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw a polskim prawem po­datkowym 131
4.3. Analiza SWOT Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 137
4.4. Proces konwersji sprawozdań finansowych na regulacje Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 143

Rozdział 5
Kierunki zmian w sprawozdawczości finansowej polskich mikro i małych przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych 147
5.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 147
5.2. Ocena użyteczności decyzyjnej sprawozdań finansowych mikro i małych przedsiębiorstw - identyfikacja stanów dysfunkcyjnych 151
5.3. Ocena istniejących rozwiązań sprawozdawczych dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz proponowane kierunki zmian 164
5.4. Ocena przydatności Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w polskiej praktyce go­spodarczej 172

Rozdział 6
Koncepcja dostosowania sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 183
6.1. Opis rozwiązań projektowych przyjętych do opracowania koncepcji dostosowania polskiej sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsię­biorstw do rozwiązań międzynarodowych 183
6.2. Prezentacja koncepcji dostosowania polskiej sprawozdawczości finansowej mikro i małych przedsiębiorstw do Międzynarodowych Standardów Ra­chunkowości 190
6.3. Etapy wdrażania proponowanej koncepcji w mikro i małych przedsiębiorstwach oraz korzyści wynikające z jej zastosowania 197

Zakończenie 203
Bibliografia 205
Załącznik 1 213
Załącznik 2 218
Załącznik 3 223
Spis tabel 228
Spis rysunków 230
Spis wykresów 232

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu