Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect

Autorzy: Piotr Zygmanowski
Rodzaj
Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-212-5
Data dodania:2017-09-29
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect
Rok wydania: 2017
Stron: 224


PRZEDSPRZEDAŻ

W połowie lat 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano w różnych krajach oraz systemach finansowych trwałe zjawisko formowania przez giełdy papierów wartościowych alternatywnych systemów obrotu akcjami (ASO), co należy powiązać z równolegle zachodzącymi procesami rozwoju sektora przedsiębiorstw nowych technologii oraz dążeniem do ograniczania luki kapitałowej w obszarze finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek znajdujących się w fazie start-up.

W tendencje zmian obserwowanych na rynkach kapitałowych wpisało się również uruchomienie w dniu 30 sierpnia 2007 r. przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywnego systemu obrotu akcjami o nazwie NewConnect. Niniejsza praca jest próbą rzeczowej oceny funkcjonowania wspominanego rynku od momentu jego utworzenia do końca roku 2015.

Autor niniejszej publikacji postawił sobie za cel:
• analizę i ocenę funkcjonowania rynku NewConnect w latach 2007-2015,
• weryfikację założeń organizatora ASO, które towarzyszyły mu podczas tworzenia rynku NewConnect,
• analizę uregulowań prawnych i organizacyjnych rynku NewConnect,
• identyfikację czynników, które wpłynęły na rozwój rynku NewConnect w latach 2007-2015.

Książka „Determinanty rozwoju rynku akcji NewConnect" stanowi uzupełnienie luki wiedzy widocznej w dotychczasowych, nielicznych publikacjach naukowych, poświęconych problematyce funkcjonowania rynku NewConnect oraz wskazuje kluczowe determinanty jego rozwoju, wyodrębnione na podstawie rozstrzygnięć empirycznych. Z praktycznego punktu widzenia informuje zaś, na jakie czynniki kształtujące rozwój rynków tego typu powinni zwracać szczególną uwagę inwestorzy, emitenci, a przede wszystkim instytucje organizujące, prowadzące i nadzorujące alternatywne systemy obrotu aktywami finansowymi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Determinanty rozwoju rynku papierów wartościowych 13
1.1. Teoria podejmowania decyzji 17
1.1.1. Popyt, podaż i cena kapitału finansowego 19
1.1.2. Efektywność rynku i racjonalność inwestora a finanse behawioralne 20
1.1.3. Subiektywizm decyzji alokacyjnych 23
1.2. Rozwój rynku papierów wartościowych w badaniach literaturowych 27
1.2.1. Wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy 29
1.2.2. Rynek kapitałowy w strukturze rynku finansowego 35
1.2.3. Rynek papierów wartościowych w Polsce 38
1.3. Czynniki wpływające na rozwój rynku papierów wartościowych 41

Rozdział 2
Rozwój rynku NewConnect w świetle założeń jego organizatora 47
2.1. Historia utworzenia rynku NewConnect 47
2.2. Rynki akcji organizowane w formule alternatywnego systemu obrotu w Europie 52
2.3. Otoczenie i funkcjonowanie rynku NewConnect 57
2.4. Regulacje rynku NewConnect 79
2.5. Weryfikacja założeń organizatora rynku NewConnect 85

Rozdział 3
Identyfikacja czynników prawnych wpływających na rozwój rynku NewConnect 101
3.1. Miary rozwoju rynku akcji 101
3.2. Ochrona interesów akcjonariuszy 108
3.3. Ewolucja regulacji na rynku NewConnect w latach 2007-2015 110
3.4. Wskaźnik oceny zmian regulacji na rynku NewConnect 137
3.5. Regulacje prawne na poziomie ogólnogospodarczym 143

Rozdział 4
Identyfikacja ekonomicznych i psychologicznych czynników wpływających na rozwój rynku NewConnect 147
4.1. Czynniki otoczenia makroekonomicznego 147
4.1.1. Koniunktura gospodarcza w Polsce 147
4.1.2. Koniunktura na globalnych rynkach akcji 149
4.2. Czynniki otoczenia mikroekonomicznego 150
4.2.1. Źródło pozyskania kapitału 150
4.2.2. Zainteresowanie rynkiem ze strony emitentów 153
4.2.3. Znaczenie ASO w Europie 154
4.3. Czynniki otoczenia psychologicznego 157
4.3.1. Zainteresowanie inwestorów indywidualnych 157
4.3.2. Wartość obrotów akcjami 159
4.3.3. Zaufanie do rynku 161
4.3.4. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych 165

Rozdział 5
Ocena wpływu determinant na rozwój rynku NewConnect 171
5.1. Przegląd badań nad rozwojem rynku NewConnect 171
5.2. Metodyka analizy korelacji i analizy regresji wielorakiej 175
5.3. Wyniki analizy korelacji 186
5.4. Wyniki analizy regresji wielorakiej 190

Zakończenie 199
Bibliografia 205
Wydawnictwa zwarte 205
Artykuły 207
Akty prawne i regulaminy 209
Materiały prasowe 211
Netografia 211
Spis tabel 213
Spis wykresów 216
Spis schematów 217
Summary 219
O Autorze 223

Piotr Zygmanowski - doktor nauk ekonomicznych, pracownik w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor kilkunastu publikacji poświęconych tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku finansowego. Członek rad nadzorczych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiadacz certyfikatu The Chartered Financial Analyst (CFA), licencji Maklera Papierów Wartościowych oraz Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu