Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 10

Autorzy: Aldona Uziębło (red.)
Rodzaj
24.90 17.93
Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyz
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-404-4
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyz
Rok wydania: 2011
Stron: 245


Finanse przedsiębiorstw to obszar, w którym zachodzą nieustanne zmiany, wpływając na działalność różnych podmiotów. Problematyka tej dziedziny fi­nansów w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, w trakcie rozwoju nowych form finansowania działalności, nowych narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem wymaga ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy i analizowania zachodzących zmian. Niesie to wyzwanie także dla rachunkowo­ści, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Obie te dziedziny są istotne zarówno dla praktyków, jak i teoretyków życia gospodarczego; dlatego właśnie prezentowane opracowanie skupia się na fi­nansach przedsiębiorstw, rachunkowości oraz dodatkowo gospodarowaniu nieruchomościami, a dokładniej na ich wybranych aspektach. Niemożliwe jest bowiem ujęcie w jednej publikacji wszystkich kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.

Publikacja jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjecie dyskusji na temat aktu­alnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

Zamieszczone w książce treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym do­świadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Wprowadzenie 9

Część I
Finanse przedsiębiorstw

1. Decyzje inwestycyjne w odnawialne źródła energii - aktualne tendencje i perspektywy - Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak 15
1.1. Uwarunkowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na świecie 16
1.2. Światowe plany inwestycyjne w sektorze energetycznym - ewolucja czy rewolucja? 18
1.3. Perspektywy dla inwestycji w OZE w Polsce 20
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 25

2. Problemy podejmowania decyzji inwestycyjnych w rewitalizację - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 27
2.1. Zarządzanie inwestycjami rewitalizacyjnymi 30
2.2. Rewitalizacja nieruchomości zabytkowych 37
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w zmiennych warunkach ekonomicznych - Dariusz Letkowski 45
3.1. Istota i znaczenie metody DCF w wycenie przedsiębiorstw 46
3.2. Miary dochodowości przedsiębiorstwa 47
3.3. Długość okresu szczegółowej prognozy 49
3.4. Stopy dyskontowe 51
3.5. Obliczenia 55
Streszczenie/Summary 59
Bibliografia 60

4. Zarządzanie ryzykiem na przykładzie metodyki PRINCE2 - Anna Korombel 61
4.1 Historia powstania metodologii PRINCE2 61
4.2 Założenia metodyki PRINCE2 62
4.3 Ryzyko 64
4.3.1. Ryzyko w polityce i strategii zarządzania projektem 65
4.3.2. Proces zarządzania ryzykiem 66
4.3.2.1. Identyfikacja ryzyka 67
4.3.2.2. Ocena ryzyka 68
4.3.2.3. Planowanie 69
4.3.2.4. Wdrożenie 70
4.3.2.5. Komunikacja 70
4.4. Rejestr ryzyk i Budżet ryzyka 70
Streszczenie/Summary 72
Bibliografia 73

5. Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim - Dariusz Wielgórka 75
5.1. Pojęcie, rola i funkcje inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw 76
5.2. Decyzje inwestycyjne w zakładach pracy chronionej 78
5.3. Źródła finansowania inwestycji w zakładach pracy chronionej 83
Streszczenie/Summary 89
Bibliografia 90

6. Uwarunkowania kształtowania się funduszy własnych banków spółdzielczych w Polsce - Maria Golec 93
6.1. Problemy kapitałów własnych spółdzielni 94
6.2. Fundusze własne banków spółdzielczych w Polsce 97
6.3. Nowe regulacyjne możliwości pozyskiwania funduszy własnych przez banki spółdzielcze w Polsce 103
Streszczenie/Summary 106
Bibliografia 108

7. Rozwój rynku leasingu w Polsce w okresie po światowym kryzysie kredytowym - Jerzy Gwizdała 109
7.1. Bariery prawno-ekonomiczne rozwoju leasingu w warunkach kryzysu gospodarczego 110
7.2. Perspektywy rozwoju rynku leasingu w Polsce 115
Streszczenie/Summary 123
Bibliografia 124

8. Wykorzystanie metod analizy finansowej w planowaniu finansowym w przedsiębiorstwie - Marek Dylewski 125
8.1. Proces planowania w przedsiębiorstwie 126
8.2. Planowanie finansowe i jego elementy 127
8.3. Parametryzacja procesu planowania finansowego 130
8.4. Metody analityczne w procesie planowania finansowego 132
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

9. Podatkowo-prawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa - Łukasz Karczyński 139
9.1. Przyczyny przekształcania spółek 140
9.2. Przekształcenie spółki w świetle prawa podatkowego 141
9.3. Przekształcenie spółki a opodatkowanie dochodu 143
9.3.1. Problemy ustalania dochodu w warunkach homogeniczności przekształcenia 143
9.3.1.1. Wprowadzenie 143
9.3.1.2. Wydatki na przekształcanie jako koszty uzyskania przychodu 144
9.3.1.3. Formalne aspekty rozliczenia rocznego przekształcanej spółki kapitałowej 145
9.3.1.4. Przekształcanie homogeniczne a stosunek członkostwa 147
9.3.2. Problemy ustalania dochodu w warunkach heterogeniczności przekształcenia 149
9.3.2.1. Uwagi ogólne 149
9.3.2.2. Przekształcenie heterogeniczne a stosunek członkostwa 150
9.4. Przekształcanie spółki jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 152
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 155

Część II
Nieruchomości

10. Prawo własności a najem (na przykładzie nieruchomości przedsiębiorstw) - Krystyna Dziworska, Małgorzata Rymarzak 159
10.1. Nieruchomość w przedsiębiorstwie 160
10.2. Zalety i wady prawa własności i najmu 160
10.3. Koszt zakupu i najmu nieruchomości - podejście teoretyczne 164
10.4. Analiza „kupić - nająć" - elementy problemu 167
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 170

11. Rodzaje nieruchomości i sposoby ich finansowania przez podmioty gospodarcze - Jarosław Dariusz Firlit 171
11.1. Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym 172
11.2. Podmioty gospodarcze i ich reprezentacja 178
11.3. Finansowanie zakupu nieruchomości 179
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 187

Część III
Rachunkowość

12. Etyka zawodowa w rachunkowości gwarancją wiarygodności sprawozdań finansowych - Ocena pracowników księgowości - Aldo­na Uziębło 191
12.1. Etyka, etyka zawodowa oraz zawody zaufania publicznego 192
12.2. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości 194
11.3. Kodeks Etyki dla Zawodowych Księgowych (Kodeks IFAC) 197
12.4. Etyka zawodowa w rachunkowości a wiarygodność sprawozdań finansowych 199
Streszczenie/Summary 202
Bibliografia 203

13. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej - wyniki badań - Renata Gmińska 205
13.1. Charakterystyka jednostek objętych badaniem 207
13.2. Cechy rachunku kosztów badanych jednostek gospodarczych 210
Streszczenie/Summary 219
Bibliografia 220

14. Zarządzanie wpływami środków pieniężnych w przedsiębiorstwie - Beata Kotowska 221
14.1. Planowanie wpływów 222
14.2. Metody przyspieszające ściąganie wpływów 224
14.2.1. Sprzedaż na przedpłaty czy zaliczki 224
14.2.2. Sprzedaż za gotówkę 224
14.2.3. Kontrolowana sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty 224
14.2.4. Skuteczna windykacja należności 225
14.2.5. Wykorzystanie technik sprzedaży należności (faktoringu) 227
14.3. Kontrola wpływów 229
Streszczenie/Summary 230
Bibliografia 231

15. Rezerwy w polskim prawie bilansowym oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości - Aldona Uziębło, Urszula Wolszon 233
15.1. Rezerwa a zobowiązanie i zobowiązanie warunkowe 233
15.2. Klasyfikacja rezerw 237
15.3. Wycena rezerw 241
15.4. Wykorzystanie i zmiana stanu rezerw 242
15.5. Ujawnianie informacji na temat rezerw 243
Streszczenie/Summary 244
Bibliografia 245

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu