Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce

Autorzy: Elżbieta Janczyk-Strzała
Rodzaj
Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-548-5
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce
Rok wydania: 2013
Stron: 274


Książka wypełnia istniejącą lukę, jako źródło informacji o możliwościach zastosowania controllingu w tak specyficznych jednostkach, jak uczelnie niepu­bliczne. Zawarte w niej wnioski mogą posłużyć jako zalecenia i rekomendacje dla osób zarządzających uczelniami oraz innym osobom pragnącym zgłę­bić omawianą problematykę. Zaproponowana koncepcja controllingu „wzbogaconego", rozszerzonego o pewne elementy zaczerpnięte z innych nowo­czesnych koncepcji i metod zarządzania uczelniami niepublicznymi stanowi inspirację do jej weryfikacji w praktyce gospodarczej oraz do dalszych na­ukowych poszukiwań.

„Autorka przeprowadziła pierwszą w literaturze kompleksową ewaluację systemów rachunkowości zarządczej (controllingu) stosowanych przez pol­skie uczelnie niepubliczne za pomocą wywiadu. Dzięki tym badaniom lepiej rozumiemy perspektywy systemów zarządzania informacją w uczelniach nie­publicznych działających w Polsce.
Przeprowadzono również analizę porównawczą uczelni działających w Polsce oraz za granicą.
Uwieńczeniem badań jest oryginalna modelowa koncepcja wdrażania controllingu „wzbogaconego" w uczelni niepublicznej, korespondująca ze współ­czesnymi koncepcjami zarządzania."
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Piosika, prof. UE w Katowicach

„Niniejsza monografia stanowi:
- ważny i obszerny, wieloaspektowy przyczynek naukowy z zakresu wspomagania controllingowego zarządzania niepublicznymi szkołami wyższymi,
- zawiera wytyczne dotyczące upowszechniania i rozwoju controllingu w szkołach wyższych."
Z recenzji prof. dr hab. Beaty Zofii Filipiak, prof. nadzw. WSB w Poznaniu
Wstęp 5

Rozdział 1
Uczelnia niepubliczna jako podmiot systemu szkolnictwa wyższego w Polsce 11
1.1. Powstanie i rozwój wyższego szkolnictwa prywatnego w Polsce 11
1.2. Specyfika uczelni niepublicznej jako jednostki gospodarczej 25
1.3. Struktura zarządzania uczelnią niepubliczną 44

Rozdział 2
Controlling jako koncepcja zarządzania uczelnią niepubliczną 51
2.1. Wspołczesne koncepcje i metody zarządzania uczelniami niepublicznymi 51
2.2. Pojecie controllingu w organizacji 78
2.3. Funkcje i zadania controllingu 85
2.4. Czynniki wpływające na wykorzystanie i rozwój controllingu w uczelni niepublicznej 98
2.5. Struktura controllingu w uczelni niepublicznej 102

Rozdział 3
Controlling w uczelniach niepublicznych w Polsce w świetle wyników badań 117
3.1. Założenia przyjęte w procesie badawczym 117
3.2. Charakterystyka badanych jednostek 120
3.3. Analiza wyników badań własnych 130
3.4. Analiza porównawcza wyników badań własnych i obcych 173
3.5. Zalecenia w zakresie wykorzystania controllingu w uczelniach niepublicznych 178

Rozdział 4
Rozwiązania controllingowe w praktyce wybranych uczelni europejskich 189
4.1. Rozwiązania controllingowe w uczelni norweskiej 189
4.2. Rozwiązania controllingowe w uczelni belgijskiej 195
4.3. Rozwiązania controllingowe w uczelni hiszpańskiej 201
4.4. Synteza wyników i rekomendacje w zakresie controllingu dla uczelni niepublicznych w Polsce 209

Rozdział 5
Perspektywy rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych 215
5.1. Rozwój controllingu w badanych uczelniach polskich 215
5.2. Rozwój controllingu w badanych uczelniach niepublicznych z Norwegii, Belgii i Hiszpanii 220
5.3. Ocena perspektyw, barier i możliwości rozwoju controllingu w uczelniach niepublicznych 222

Rozdział 6
Model wdrożenia controllingu rozszerzonego w uczelni niepublicznej 227
6.1. Założenia do modelu wdrożenia controllingu rozszerzonego w uczelni niepublicznej 227
6.2. Propozycja wdrożenia rozwiązań modelowych w uczelni niepublicznej 230
6.3. Korzyści i bariery wdrożenia rozwiązań modelowych 234

Zakończenie 237
Literatura 243
Załącznik 1 255
Załącznik 2 265
Spis tabel 269
Spis rysunków 273

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu